Co má společného ekonomika a stavebnictví? Pojí je staronový obor na ČVUT

10. 3. 2021 | O studijních oborech

FOTO_ČVUT_FSv_novy_programČeské vysoké učení technické pro velký zájem studentů opět otevírá bakalářský program Management a ekonomika ve stavebnictví. A velký zájem bude také o absolventy oboru. Podle garantky programu Renáty Schneiderové Heralové by se po nich na trhu práce mělo jen zaprášit.

Bakalářský program se na škole vyučoval již v minulosti. Poté se však vřadil jako obor pod studijní program Stavební inženýrství a studenti si ho mohli zvolit jako specializaci až od třetího ročníku studia.

„Pro opětovné zavedení programu jako samostatného pro bakalářské studium jsme se rozhodli jak na základě zájmu studentů o tuto specializaci, tak i vzhledem k poptávce stavebního sektoru po ekonomech, kteří mají zároveň technické znalosti v oblasti stavebních konstrukcí, technologií a procesů,“ vysvětluje garantka Schneiderová Heralová a dodává: „Vzdělání našich absolventů však bude širší a umožní jim zajímavé uplatnění i v dalších oborech.“

Studenti čtyřletého programu získají jak manažersko-ekonomické vzdělání, tak stavebně-technické. „Absolventi se budou dobře orientovat nejen v oblasti obecné ekonomiky a managementu, ale budou rozumět specifikům stavebního podnikání. Z hlediska uplatnění si tak budou moci zvolit jakýkoli obor, včetně toho stavebního, což je velká výhoda oproti jiným studijním programům,“ uvádí Eduard Hromada, pedagog se zaměřením na stavební management a ekonomiku.

Do bakalářských studijních programů Fakulty stavební ČVUT v Praze v akademickém roce 2021/2022 se zájemci mohou hlásit do 31. března 2021.