Chci studovat matematiku

CHCEŠ STUDOVAT VENKU ZA PENÍZE BRITSKÉ VLÁDY? JAK NA TO?

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci | Liberec | testy

Obory: Matematika  Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Učitelství matematiky pro střední školy (dvouoborové)  Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)   a dalších 7 oborů

Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Matematika  Matematika a její aplikace  Aplikovaná matematika  Matematika a management  Matematika a finanční studia  Obecné otázky matematiky  Učitelství matematiky pro střední školy  Matematické inženýrství   a další 3 obory

TIP

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Matematika (dvouoborové)  Obecné otázky matematiky  Matematika a její použití v přírodních vědách  Učitelství matematiky pro SŠ (dvouoborové)  Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)   a dalších 30 oborů

Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Finanční matematika  Matematika s informatikou  Obecná matematika  Finanční a pojistná matematika  Obecné otázky matematiky (EN)  Obecné otázky matematiky  Algebra a diskrétní matematika   a dalších 128 oborů

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Aplikovaná matematika  Matematika (dvouoborové)  Aplikace matematiky v ekonomii  Aplikovaná matematika a Fuzzy modelování  Učitelství matematiky pro střední školy (dvouoborové)   a dalších 30 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Matematický ústav v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava

Obory: Aplikovaná matematika  Obecná matematika  Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací  Matematická analýza  Geometrie a globální analýza  Matematické metody v ekonomice

Fakulta strojního inženýrství

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Aplikovaná matematika  Matematické inženýrství

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc | testy

Obory: Aplikovaná matematika  Matematika a její aplikace  Didaktika matematiky  Diskrétní matematika  Matematika (učitelství, dvouoborové)  Aplikace matematiky v ekonomii  Matematika – Deskriptivní geometrie (uč.)   a dalších 90 oborů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Výpočetní matematika  Výpočetní a aplikovaná matematika  Informatika a výpočetní technika  Mobilní technologie  Telekomunikační technika  Automobilové elektronické systémy  Projektování elektrických zařízení   a dalších 12 oborů

Fakulta chemicko-inženýrská

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Aplikovaná matematika  Chemie  Inženýrská informatika

Přírodovědecká fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Aplikovaná matematika  Matematika pro vzdělávání (dvouoborové)  Učitelství matematiky pro střední školy

Matematicko-fyzikální fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Obecná matematika  Finanční matematika  Obecné otázky matematiky a informatiky  Finanční a pojistná matematika (EN)  Finanční a pojistná matematika  Numerická a výpočtová matematika (EN)   a dalších 85 oborů

Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Didaktika matematiky  Didaktika matematiky (EN)  Matematika se zaměřením na vzdělávání  Matematika se zaměřením na vzdělávání - Pedagogika  Pedagogika - Matematika se zaměřením na vzdělávání   a dalších 18 oborů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Matematika v elektroinženýrství  Mathematics in Electrical Engineering  Cybernetics, control and Measurements  Kybernetika, automatizace a měření  Teleinformatics  Electronics and Communications   a dalších 33 oborů

Ekonomická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice | testy

Obory: Finanční a pojistná matematika  Ekonomická informatika  Strukturální politika EU a rozvoj venkova  Obchodní podnikání  Economic Informatics  Účetnictví a finanční řízení podniku   a další 4 obory

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Matematika se zaměřením na vzdělávání  Učitelství matematiky pro střední školy  Finanční a pojistná matematika  Fyzikální měření a modelování  Chemie se zaměřením na vzdělávání   a dalších 14 oborů

Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)  Teorie vzdělávání v matematice

Fakulta pedagogická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň

Obory: Učitelství matematiky pro základní školy  Matematická studia

Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Učitelství matematiky pro základní školy  Pedagogické asistentství matematiky pro základní školy  Pedagogické asistentství fyziky pro základní školy  Pedagogické asistentství chemie pro základní školy  Zeměpis se zaměřením na vzdělávání

TIP

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 - Dejvice

Obory: Matematika ve stavebním inženýrství  Geomatika  Mathematics in Civil Engineering

Fakulta stavební