V listopadu přibude několik nových vysokých škol

Síť soukromých vysokých škol bude zase o něco bohatější. Nová Vysoká škola evropských a regionálních studií by měla v listopadu zahájit svou činnost v Českých Budějovicích.

číst více

Přednáška o možnostech studia v zahraničí

Se stále rostoucí ponukou studijních pobytů v zahraničí roste i problém orientování se v různých nabídkách a konkrétních programech. Proto Masarykova univerzita ve spolupráci s Centrem zahraničních studií pořádá pro své studenty přednášku na téma Možnosti studia v zahraničí.

číst více

Mezinárodní konference Cyberspace 2003:

Kyberprostoru a uplatnění práva v něm se bude věnovat první ročník mezinárodní konference Kyberprostor 2003: Normativní systémy, který pořádá Katedra Právní teorie PrF MU ve spolupráci s katedrou Masmediálních studií FSS MU 29. října 2003 na půdě Právnické fakulty v Brně.

číst více

Virtuální veletrh vzdělávání

To, že vzdělání v dnešní době není pouze záležitostí omezující se na krajinu původu, dokazuje i virtuální mezinárodní veletrh vzdělávání, který se uskuteční ve dnech 27. 10. – 2. 11. 2003 na britském portálu Hobsons.

číst více

VUT má svůj „inkubátor“

V univerzitním kampusu Pod Palackého vrchem funguje nově zřízený „Technologický inkubátor“. O co vlastně jde? „Technologický inkubátor“ je nový projekt Vysokého učení technického v Brně, jehož cílem je pomoct začínajícím firmám technického zaměření s realizací jejich nápadů, inovací, se zavedením technologií, ale i samotnou výrobou a prosazením se na trhu.

číst více

Policie vyšetřuje Vyšší odbornou školu publicistiky v Praze

Vyšší odbornou školu publicistiky v Praze, kterou zřídilo Arcibiskupství pražské, nyní vyšetřuje policie kvůli podezření z finančních machinací.

číst více

Na Masarykově univerzitě chce studovat stále více lidí

Počet přihlášek podaných na Masarykovu univerzitu v Brně stoupl v porovnání s loňským rokem o přibližně 6000, celkem se jich tedy sešlo 43 559.

číst více

Rozšíření nabídky bakalářských studijních programů

V souvislosti s blížícím se vstupem do Evropské unie dojde v příštích letech ke změnám ve struktuře výuky vysokého školství. Velká část škol nahradí stávající pětileté magisterské cykly tzv. strukturovaným programem studia. Důsledkem bude rozšíření nabídky bakalářských studijních programů a tím i zvýšení počtu vysokoškolsky vzdělané populace…

číst více

Aktuální problémy (mediální) kultury

Letošní semestr zaznamenala má domovská katedra mediálních studií a žurnalistiky na FSS MU citelnou ztrátu. Po čtyřech semestrech se studenti rozloučili s nabídkou kurzu „Aktuální problémy mediální kultury“. Garantem kurzu a jeho organizátorem byla doktorka Navrátilová, která ho plnila návštěvami osob a institucí těch nejzvučnějších jmen. Za všechny uveďme návštěvu redakce Mladé Fronty Dnes nebo ostře sledované setkání s válečným zpravodajem z Iráku Františkem Šulcem.

číst více

Šikana na ruby:

Poněkud netradičně vyjádřili svou nespokojenost s výukovými metodami své nové češtinářky žáci deváté třídy ZŠ z Luštěnic na Mladoboleslavsku. Získat volnou hodinu navíc se totiž pokusili zcela nepřijatelným způsobem: učitelce nasypali do pití uklidňující prášky . Zkušenou pedagožku se jim však přesto nepodařilo omámit a provinilce teď čeká s největší pravděpodobností snížená známka z chovaní.

číst více