MŠMT

Na vysokou s handicapem

Dostudovat vysokou školu je mnohdy výzva sama o sobě. Na prváky čeká hora nového učiva, noví lidé, nové prostředí, nový styl výuky a další „překážky“. Někteří studenti se však kromě toho musí vyrovnat například i s nedostatkem studijních materiálů nebo nepřístupnou posluchárnou. Jak jsou české vysoké školy připraveny na pomoc zdravotně postiženým studentům?

číst více

Kvalitnější univerzity dostanou více peněz

K slavnostnímu zahájení nového akademického roku došlo v pondělí 1. října 2012 v Aule České zemědělské univerzity. Přítomni byli nejen ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala, premiér Petr Nečas a pražský primátor Bohuslav Sobotka, ale i zástupci akademických obcí českých vysokých škol. Petr Fiala ve svém projevu zdůraznil nutnost reformních kroků, které by dále pomohly rozvíjet české vysoké školství, zlepšovat jeho …

číst více

Jakub Svoboda ze Studentského fóra: nové maturitě uškodila její „přepolitizovanost“

Nová maturita se rok co rok dostává na přetřes v politických debatách, na stránkách novin a koneckonců i mezi samotnými studenty, kterých se týká především. Není vůbec divu, že všeobecný zmatek, nedostatek informací a neustálé změny některé z nich mobilizovaly natolik, že se rozhodli budovat informační osvětu mezi budoucími maturanty sami.

číst více

I středoškoláci mohou vyjet za studiem za hranice!

Popularita zahraničních studijních stáží každým rokem roste ruku v ruce s tím, jak expanduje i jejich nabídka. Tyto zahraniční pobyty však dávno nejsou doménou vysokoškoláků – zpestřit a hlavně obohatit své studium si jimi mohou také středoškoláci. Možností výběru mají sice trochu méně, ale vybrat se určitě dá.

číst více

Michal Kostka z SOS student: ministr by měl konečně začít naslouchat

O sdružení SOS student slýcháme v poslední době výrazněji zejména v souvislosti se školným na vysokých školách. Existuje však mnohem déle. Co vlastně bylo popudem k jeho založení? Iniciativa SOS student byla vždy úzce spjata především s otázkou školného, která zde byla s větší či menší intenzitou otvírána již mnoho let. Snahy o zavedení školného byly tedy i prvotním popudem k založení iniciativy, která …

číst více

Jak si vede české školství v mezinárodním kontextu? Napoví ročenka

Organizace pro ekonomickou spolupráci (OECD) zveřejnila v polovině září svou další ročenku s názvem Education at a Glance 2011, ve které přináší výsledky svých statistických průzkumů realizovaných v oblasti vzdělávání. Indikátory do ní zahrnuté se sice každoročně mírně obměňují, ale jejich základní struktura zůstává stejná. Letošní vydání publikace obsahuje čtyři hlavní kapitoly: Výsledky vzdělávání a výnosy ze vzdělávání …

číst více

Studenti znovu sbírají podpisy proti školnému

Organizace SOS Student, která důrazně vystupuje proti zavedení školného na vysokých školách v České republice, začátkem září znovu zorganizovala sbírání podpisů na petice proti těmto poplatkům. Podle zástupců spolku šlo především o reakci na jednání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které začalo připravovat konkrétní podklady pro zavedení školného. Odložené placení, tzv. školné, by podle plánů koalice mělo …

číst více

Vznikl nový Národní ústav pro vzdělávání

Počínaje 1. červencem zahájil svou činnost Národní ústav pro vzdělávání (NÚV), který vznikl sloučením Národního ústavu odborného vzdělávání (NÚOV) s Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze (VÚP) a Institutem pedagogicko-psychologického poradenství (IPPP). O tomto kroku MŠMT rozhodlo již v polovině dubna a jeho cílem je především optimalizace organizací přímo řízených právě MŠMT. Všechny tři sloučené instituce budou v tzv. přechodném období, tedy …

číst více