I středoškoláci mohou vyjet za studiem za hranice!

2. 1. 2012 | Studium v zahraničí

Popularita zahraničních studijních stáží každým rokem roste ruku v ruce s tím, jak expanduje i jejich nabídka. Tyto zahraniční pobyty však dávno nejsou doménou vysokoškoláků – zpestřit a hlavně obohatit své studium si jimi mohou také středoškoláci. Možností výběru mají sice trochu méně, ale vybrat se určitě dá.

O výhodách i nevýhodách zahraničního studia toho bylo řečeno i napsáno dost. Jednoznačným benefitem je zlepšení jazykové výbavy, možnost poznat jinou zemi a její kulturu, získat nové kontakty a kamarády, naučit se samostatnosti a celkově si zpestřit svá studijní léta. O tom, že si tím student do budoucna zajistí i dobře hodnocenou položku do životopisu, nemluvě.
Jednoznačná pozitiva takového studijního výjezdu však může trochu zastínit snad jen jeho cena, která se zejména v případě komerčních agentur může vyšplhat třeba i přes dvě stě tisíc za rok. Mimoto zde číhá také jisté riziko, že studentovi nakonec nemusí vyhovovat hostitelská rodina, spolužáci nebo celková organizace a náplň pobytu. A pokud zde mluvíme o zahraničním pobytu daleko od rodiny v délce několika měsíců, mohou tyto parametry i přes jejich pouhou dočasnost hrát významnou roli.

Středoškolské studijní stáže u nás zaštiťují jak komerční nebo neziskové, často nestátní instituce, tak i organizace působící pod patronátem českého ministerstva školství. Od povahy zprostředkující instituce se většinou odvíjí nejen cena, ale i šíře služeb, které jsou součástí pobytu.

Open Society Fund (OSF)

V rámci Stipendijního programu OSF mohou středoškoláci, kteří studují v 1. nebo 2. ročníku, získat stipendium pro roční stáž na některé ze soukromých škol ve Velké Británii a Spojených státech. Díky podpoře, kterou OSF získává od dalších partnerských institucí, se tak otevírá příležitost i studentům, kteří by se na tyto školy vzhledem k výši školného jinak nemuseli nikdy dostat. A přitom mnozí z nich dnes studují třeba na Oxfordské univerzitě. O získání stipendia je však velký zájem: v akademickém roce 2010/2011 o něj zažádalo 78 uchazečů, z toho sedm jej nakonec získalo v plné výši a čtyři obdrželi zkrácené stipendium do Velké Británie. Jedna studentka dále získala příležitost zúčastnit se dvouletého programu v Thajsku a osm studentů vyjelo prostřednictvím OSF do USA.

Web: www.osf.cz

United World College (UWC)

Českým zástupcem mezinárodního hnutí United World College je občanské sdružení UWC National Committee. S jeho pomocí se mohou čeští středoškoláci dostat na školy zapojené do sítě UWC, kterých je v současnosti celkem 12 (např. v Itálii, Kanadě, Singapuru, ve Svazijsku, Norsku aj. – jejich úplný výčet včetně popisu naleznete zde). Studium je koncipováno výhradně jako dvouleté a na rozdíl od většiny jiných programů je završeno mezinárodně uznávanou zkouškou International Baccalaureate (více o ní zde). Studium probíhá v angličtině.
Stipendia nabízená v rámci programu jsou financována převážně ze zdrojů Mezinárodního výboru UWC a od sponzorů. Pokrývají 80 až 90 % nákladů na studium, avšak nezahrnují kapesné, náklady na cestování a v ojedinělých případech ani zdravotní pojištění.

Web: www.uwc.cz

Program Finančních mechanismů EHP/Norska

Program Finančních mechanismů (FM) EHP/Norska je v současné době sice pozastaven, ale již se chystá jeho II. etapa, která by měla být spuštěna během roku 2012. V rámci projektu se mohou studenti zúčastnit studijního pobytu v některé z partnerských zemí, které jsou do něj zapojeny, tedy na Islandu, v Lichtenštejnsku a nebo Norsku. Stáž může trvat od jednoho týdne po šest měsíců s možností prodloužení až na jeden rok. Účast v programu je také spojena s možností získat z prostředků FM EHP/Norska podpůrný grant.

Web: www.naep.cz

AFS Mezikulturní programy

AFS (jde o název pocházející z prvorepublikového American Field Service) nabízí středoškolákům zahraniční studium v délce od tří měsíců po jeden školní rok. Studenti se jejím prostřednictvím mohou podívat nejen do zemí Evropy a Severní Ameriky, ale vyjet mohou i do vzdálenějších zemí v ostatních světadílech, Afriku nevyjímaje. Studenti bydlí v hostitelské rodině, která tuto svou službu vykonává bez nároku na odměnu.
Cena za jednotlivé studijní pobyty se různí s délkou pobytu a také se zvolenou zemí. Na roční studium je ale potřeba si ušetřit několik desítek tisíc, a u některých stáží to i po získání stipendia vyžaduje vklad přesahující sto tisíc korun. V této částce je však zahrnuto vše od letenky přes zdravotní pojištění, materiály k přípravě na program, pohotovostní kontakty s nonstop službou, informační setkání před odjezdem, v průběhu programu a po návratu a samozřejmě i průběžnou podporu studenta během výjezdu. Agentura zároveň zajišťuje průběžná setkání studentů s ostatními zahraničními účastníky kurzu. Základním komunikačním jazykem AFS je ve všech zemích zapojených do tohoto programu angličtina.

Web: www.afs.cz

Soukromé agentury

Mezi privátní firmy, které zajišťují zahraniční pobyty pro středoškoláky, patří například World Experience – Czechia, evropská agentura into, Alfa Agency, StudyLine a celá řada dalších. Před konečným výběrem té, jíž svěříte své krátkodobé působení na zahraniční škole, si však o ní nejprve zjistěte co nejvíce informací.

Užitečné odkazy

  • Studium v zahraničí na stránkách MŠMT: www.msmt.cz
  • Studium na střední škole v zahraničí na stránkách NICM: www.nicm.cz
  • Webové stránky Akademické informační agentury (AIA),příspěvkové organizace zřízené MŠMT a věnující se zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím: www.zahranici-stipendium.cz

Zdroj foto: Stock.XCHNG.hu

Další články k tématu