Jakub Svoboda ze Studentského fóra: nové maturitě uškodila její „přepolitizovanost“

8. 2. 2012 | Rady maturantům

Nová maturita se rok co rok dostává na přetřes v politických debatách, na stránkách novin a koneckonců i mezi samotnými studenty, kterých se týká především. Není vůbec divu, že všeobecný zmatek, nedostatek informací a neustálé změny některé z nich mobilizovaly natolik, že se rozhodli budovat informační osvětu mezi budoucími maturanty sami.

Jakub Svoboda, toho času již student práv, patřil k ročníku, který měl fungovat jako „pilotní“ v rámci nového systému maturity. Že se celý projekt opět posune, vyšlo najevo až poté, co se spolu s dalšími mladými lidmi rozhodl založit občanské sdružení zaměřené na zvýšení povědomí žáků o tom, co je vlastně u nové maturity čeká. Jeho prostřednictvím se chtěli vypořádat s informačním vakuem, které zavádění nové maturity tehdy provázelo. Až později, ve spolupráci s CERMATem, z tohoto sdružení vzniklo Studentské fórum, které se dnes kromě propagace nové maturity věnuje už i jiným oblastem studentského života. Jeho výkonným ředitelem se stal právě Jakub Svoboda, kterého jsme požádali o krátký rozhovor.

Kdy přesně a jak Studentské fórum (SF) vzniklo?

Studentské fórum vzniklo jako reakce na poptávku po informacích o státní maturitě ze strany studentů. Vzhledem k tomu, že jsme měli být prvním ročníkem, který měl novou maturitou projít, vnímali jsme nízkou informovanost o nové zkoušce mezi žáky dost silně. Rozhodli jsme se nebořit postavené, ale být konstruktivní: ,Dobře, chtějí zavést státní maturitu, tak co s tím můžeme udělat my, aby s tím byly co nejmenší problémy?´ V červnu 2009 jsme tedy založili občanské sdružení studentů středních a vysokých škol původně čistě za účelem šíření informovanosti o nově zaváděné státní maturitě. V té souvislosti jsme kontaktovali CERMAT s pracovní verzí projektu, jak informace mezi žáky rozšířit, a z něj nakonec vykrystalizoval projekt Studenti studentům, pod jehož hlavičkou Studentské fórum působí.

Nová maturita už v nějaké podobě běží a informací o ní už je více než před pár lety. Změnilo se tedy nějak i poslání SF?

Původním cílem Fóra bylo skutečně pouze zvýšení informovanosti o státní maturitě. Věděli jsme, že informace jsou, ale je nutné je vhodně žákům prezentovat. Záhy po zahájení projektu jsme se však rozhodli rozšířit naši činnost a přestat se orientovat pouze na státní maturity. Protože mnozí z nás mají zkušenosti se studiem v zahraničí, kde jsou studenti obecně aktivní i mimo školu, chtěli jsme tyto zkušenosti zúročit a přispět ke zlepšení studentského života i na českých školách. Naším cílem je tedy zejména odstranit pasivitu a zkusit napodobit poměrně úspěšné pokusy o studentské akce a nadšení z 90. let. Chceme také poskytovat kvalitním studentům přístup k takovému vzdělání, aby byli schopni pracovního nasazení na náročnějších pozicích už při nástupu na vysokou. Chceme vytvořit jakýsi studentský projektový konglomerát a vést jak ziskové, tak neziskové projekty.

Proč ses ty sám rozhodl do celé akce zapojit?

Ve Fóru jsem již od úplného začátku, chtěl jsem poznat nové chytré a akční lidi, ale hlavně nabýt nové zkušenosti. Studentské fórum mi umožnilo např. účastnit se jednání na MŠMT a v CERMATu, mohl jsem tedy něco ovlivnit i svým vlastním přičiněním. Mám možnost řídit celkem úspěšný projekt s celorepublikovou působností a účastnit se vývoje dalších. Věřím, že působení v SF bude přesně tou položkou na mém životopisu, která mi na trhu práce v budoucnu poskytne výhodu. To mě také motivuje v práci pokračovat.

Jak přesně probíhá takové jedno setkání s žáky středních škol?

V začátcích projektu to bylo tak, že do spádového města přijelo pět až deset dvojic žáků, každá dvojice byla z jiné školy. Později jsme přijeli přímo na školu, která si to přála, a uspořádali jsme seminář přímo pro ni. Seminář vždy vedou dva naši lektoři, kteří s jednotlivými skupinami žáků projdou státní maturitu pomocí prezentace (která je spíše šablonou pro diskuzi). S žáky se zastaví u tématu libovolně dlouho, podle toho, co dotyčné zajímá a odpoví jim na dotazy. Seminář se zakončí obecnou diskuzí, kde se žáci mohou zeptat na cokoliv, co je zajímá a dozvědět se další informační zdroje.

Co nejvíce žáky zajímá?

Třeba maturanti 2012 požadovali více konkrétních informací o přípravě ke zkoušce, zkušenosti jejich předchůdců, statistiky z maturit v roce 2011 apod., zatímco maturantům 2011 bylo nutné spíše vysvětlit, proč se státní maturita vůbec zavádí a představit jim její základní aspekty. Všeobecně se dá říci, že postupně si studenti na ideu státní maturity zvykali a otázky ke konci byly soustředěny spíše na možné tipy a rady těch, kdo již maturitou prošli. Vše probíhalo na otevřené kamarádské bázi. Osvědčilo se nám komunikovat přímo a otevřeně o všech aspektech státních maturit.

Na seminářích konaných v rámci projektu Studenti studentům se mohou budoucí maturanti ptát, na co chtějí

Na seminářích konaných v rámci projektu Studenti studentům se mohou budoucí maturanti ptát, na co chtějí

Jaký máte ze setkávání s budoucími maturanty pocit, jaký postoj obecně vůči nové maturitě mají?

Nyní mají spíše smířený postoj. Většina z nich již neřeší, jak maturitu zrušit, ale jak ji udělat. Určitě největším dílem tomu přispěl bezproblémový průběh maturit 2011.

V kalendáři na stránkách Nové maturity nejsou v současné době žádné termíny seminářů vypsány. Znamená to, že se letos nebudou vůbec konat, nebo ještě není o jejich datu rozhodnuto?

Školení se měla ještě v roce 2012 konat, ale zájem ke konci roku 2011 byl tak vysoký, že jsme z důvodu vyčerpání našich prostředků museli dokonce školy odmítat. V tomto směru vše záleží spíše na potřebách CERMATu a MŠMT.

Co všechno ještě, kromě samotných informačních schůzek, registrace do projektu Studenti studentům žákům přináší?

Žáci mohli využít například fórum, kam odpovídali lektoři z celé ČR, nicméně pokud potřebovali poradit, preferovali spíše přímý kontakt s lektory ze svých seminářů, což je asi hlavní výhoda.

Získáváte vy naopak z kontaktu se středoškoláky nějakou cennou zpětnou vazbu, o níž by třeba bylo dobré uvažovat při dalších případných úpravách tzv. nové maturity?

Určitě, jeden z důvodů spuštění projektu Studenti studentům bylo právě získávání oné zpětné vazby. S některými účastníky jsme zůstali v kontaktu i dlouho po semináři, což nám umožnilo dále přizpůsobovat obsah semináře a udělat si obrázek o dění na školách. O dění na školách jsme také věděli od kamarádů nebo i od samotných lektorů, kteří maturovali po nás.

Máte vůbec vliv na to, co se kolem nové maturity děje, jste s jejími organizátory v průběžném kontaktu?

Ano, jsme v kontaktu s oddělením CERMATu, které má na starost právě styk s veřejností – mimo jiné informační podporu. Pokud se lektoři dostali do úzkých, mohli jim například zavolat přímo ze semináře. Také jsme jim předávali zpětnou vazbu – z každého uskutečněného semináře jsme vypracovávali zprávu o jeho průběhu a dotazech žáků, kterou jsme CERMATu poté odevzdali. Některé věci se v podobě maturity i do nedávna měnily, CERMAT nás průběžně informoval třeba o všech změnách i o vývoji související legislativy. Vliv na to, co se kolem maturity děje, máme už z podstaty našeho působení na tomto poli. Snažíme se o aktivní roli; účastnili jsme se i jednání s nespokojenými studenty na Ministerstvu školství v roce 2009, jehož výsledkem bylo vydání informačního balíčku pro žáky. Naše návrhy a připomínky byly CERMATem reflektovány v materiálech, které posléze dostávali žáci.

Co si ty sám myslíš o stávající podobě nové maturity? V čem vidíš její přínos, nebo co u ní naopak považuješ za ne zrovna přínosné či promyšlené?

Z mého pohledu, i když se dílčí věci neustále vyvíjí, jsou státní maturity naprosto připraveným projektem a od počátku jím byly, byť ze zkušenosti ze školení vidím, že co vyhovuje jednomu, nemusí nutně vyhovovat druhému. Jako nevýhodu vidím její přílišnou ,zpolitizovanost´, která způsobuje časté změny a informační šumy. Z tohoto pohledu mohou státní maturity veřejnosti připadat poněkud nesystematické.

Zdroj foto: archiv Jakuba Svobody