Jakub Svoboda ze Studentského fóra: nové maturitě uškodila její „přepolitizovanost“

8. 2. 2012 | Rady maturantům

Nová maturita se rok co rok dostává na přetřes v politických debatách, na stránkách novin a koneckonců i mezi samotnými studenty, kterých se týká především. Není vůbec divu, že všeobecný zmatek, nedostatek informací a neustálé změny některé z nich mobilizovaly natolik, že se rozhodli budovat informační osvětu mezi budoucími maturanty sami.

Jakub Svoboda, toho času již student práv, patřil k ročníku, který měl fungovat jako „pilotní“ v rámci nového systému maturity. Že se celý projekt opět posune, vyšlo najevo až poté, co se spolu s dalšími mladými lidmi rozhodl založit občanské sdružení zaměřené na zvýšení povědomí žáků o tom, co je vlastně u nové maturity čeká. Jeho prostřednictvím se chtěli vypořádat s informačním vakuem, které zavádění nové maturity tehdy provázelo. Až později, ve spolupráci s CERMATem, z tohoto sdružení vzniklo Studentské fórum, které se dnes kromě propagace nové maturity věnuje už i jiným oblastem studentského života. Jeho výkonným ředitelem se stal právě Jakub Svoboda, kterého jsme požádali o krátký rozhovor.

Kdy přesně a jak Studentské fórum (SF) vzniklo?

Studentské fórum vzniklo jako reakce na poptávku po informacích o státní maturitě ze strany studentů. Vzhledem k tomu, že jsme měli být prvním ročníkem, který měl novou maturitou projít, vnímali jsme nízkou informovanost o nové zkoušce mezi žáky dost silně. Rozhodli jsme se nebořit postavené, ale být konstruktivní: ,Dobře, chtějí zavést státní maturitu, tak co s tím můžeme udělat my, aby s tím byly co nejmenší problémy?´ V červnu 2009 jsme tedy založili občanské sdružení studentů středních a vysokých škol původně čistě za účelem šíření informovanosti o nově zaváděné státní maturitě. V té souvislosti jsme kontaktovali CERMAT s pracovní verzí projektu, jak informace mezi žáky rozšířit, a z něj nakonec vykrystalizoval projekt Studenti studentům, pod jehož hlavičkou Studentské fórum působí.

Nová maturita už v nějaké podobě běží a informací o ní už je více než před pár lety. Změnilo se tedy nějak i poslání SF?

Původním cílem Fóra bylo skutečně pouze zvýšení informovanosti o státní maturitě. Věděli jsme, že informace jsou, ale je nutné je vhodně žákům prezentovat. Záhy po zahájení projektu jsme se však rozhodli rozšířit naši činnost a přestat se orientovat pouze na státní maturity. Protože mnozí z nás mají zkušenosti se studiem v zahraničí, kde jsou studenti obecně aktivní i mimo školu, chtěli jsme tyto zkušenosti zúročit a přispět ke zlepšení studentského života i na českých školách. Naším cílem je tedy zejména odstranit pasivitu a zkusit napodobit poměrně úspěšné pokusy o studentské akce a nadšení z 90. let. Chceme také poskytovat kvalitním studentům přístup k takovému vzdělání, aby byli schopni pracovního nasazení na náročnějších pozicích už při nástupu na vysokou. Chceme vytvořit jakýsi studentský projektový konglomerát a vést jak ziskové, tak neziskové projekty.

Proč ses ty sám rozhodl do celé akce zapojit?

Ve Fóru jsem již od úplného začátku, chtěl jsem poznat nové chytré a akční lidi, ale hlavně nabýt nové zkušenosti. Studentské fórum mi umožnilo např. účastnit se jednání na MŠMT a v CERMATu, mohl jsem tedy něco ovlivnit i svým vlastním přičiněním. Mám možnost řídit celkem úspěšný projekt s celorepublikovou působností a účastnit se vývoje dalších. Věřím, že působení v SF bude přesně tou položkou na mém životopisu, která mi na trhu práce v budoucnu poskytne výhodu. To mě také motivuje v práci pokračovat.

Jak přesně probíhá takové jedno setkání s žáky středních škol?

V začátcích projektu to bylo tak, že do spádového města přijelo pět až deset dvojic žáků, každá dvojice byla z jiné školy. Později jsme přijeli přímo na školu, která si to přála, a uspořádali jsme seminář přímo pro ni. Seminář vždy vedou dva naši lektoři, kteří s jednotlivými skupinami žáků projdou státní maturitu pomocí prezentace (která je spíše šablonou pro diskuzi). S žáky se zastaví u tématu libovolně dlouho, podle toho, co dotyčné zajímá a odpoví jim na dotazy. Seminář se zakončí obecnou diskuzí, kde se žáci mohou zeptat na cokoliv, co je zajímá a dozvědět se další informační zdroje.

Co nejvíce žáky zajímá?

Třeba maturanti 2012 požadovali více konkrétních informací o přípravě ke zkoušce, zkušenosti jejich předchůdců, statistiky z maturit v roce 2011 apod., zatímco maturantům 2011 bylo nutné spíše vysvětlit, proč se státní maturita vůbec zavádí a představit jim její základní aspekty. Všeobecně se dá říci, že postupně si studenti na ideu státní maturity zvykali a otázky ke konci byly soustředěny spíše na možné tipy a rady těch, kdo již maturitou prošli. Vše probíhalo na otevřené kamarádské bázi. Osvědčilo se nám komunikovat přímo a otevřeně o všech aspektech státních maturit.

Na seminářích konaných v rámci projektu Studenti studentům se mohou budoucí maturanti ptát, na co chtějí

Na seminářích konaných v rámci projektu Studenti studentům se mohou budoucí maturanti ptát, na co chtějí

Jaký máte ze setkávání s budoucími maturanty pocit, jaký postoj obecně vůči nové maturitě mají?

Nyní mají spíše smířený postoj. Většina z nich již neřeší, jak maturitu zrušit, ale jak ji udělat. Určitě největším dílem tomu přispěl bezproblémový průběh maturit 2011.

V kalendáři na stránkách Nové maturity nejsou v současné době žádné termíny seminářů vypsány. Znamená to, že se letos nebudou vůbec konat, nebo ještě není o jejich datu rozhodnuto?

Školení se měla ještě v roce 2012 konat, ale zájem ke konci roku 2011 byl tak vysoký, že jsme z důvodu vyčerpání našich prostředků museli dokonce školy odmítat. V tomto směru vše záleží spíše na potřebách CERMATu a MŠMT.

Co všechno ještě, kromě samotných informačních schůzek, registrace do projektu Studenti studentům žákům přináší?

Žáci mohli využít například fórum, kam odpovídali lektoři z celé ČR, nicméně pokud potřebovali poradit, preferovali spíše přímý kontakt s lektory ze svých seminářů, což je asi hlavní výhoda.

Získáváte vy naopak z kontaktu se středoškoláky nějakou cennou zpětnou vazbu, o níž by třeba bylo dobré uvažovat při dalších případných úpravách tzv. nové maturity?

Určitě, jeden z důvodů spuštění projektu Studenti studentům bylo právě získávání oné zpětné vazby. S některými účastníky jsme zůstali v kontaktu i dlouho po semináři, což nám umožnilo dále přizpůsobovat obsah semináře a udělat si obrázek o dění na školách. O dění na školách jsme také věděli od kamarádů nebo i od samotných lektorů, kteří maturovali po nás.

Máte vůbec vliv na to, co se kolem nové maturity děje, jste s jejími organizátory v průběžném kontaktu?

Ano, jsme v kontaktu s oddělením CERMATu, které má na starost právě styk s veřejností – mimo jiné informační podporu. Pokud se lektoři dostali do úzkých, mohli jim například zavolat přímo ze semináře. Také jsme jim předávali zpětnou vazbu – z každého uskutečněného semináře jsme vypracovávali zprávu o jeho průběhu a dotazech žáků, kterou jsme CERMATu poté odevzdali. Některé věci se v podobě maturity i do nedávna měnily, CERMAT nás průběžně informoval třeba o všech změnách i o vývoji související legislativy. Vliv na to, co se kolem maturity děje, máme už z podstaty našeho působení na tomto poli. Snažíme se o aktivní roli; účastnili jsme se i jednání s nespokojenými studenty na Ministerstvu školství v roce 2009, jehož výsledkem bylo vydání informačního balíčku pro žáky. Naše návrhy a připomínky byly CERMATem reflektovány v materiálech, které posléze dostávali žáci.

Co si ty sám myslíš o stávající podobě nové maturity? V čem vidíš její přínos, nebo co u ní naopak považuješ za ne zrovna přínosné či promyšlené?

Z mého pohledu, i když se dílčí věci neustále vyvíjí, jsou státní maturity naprosto připraveným projektem a od počátku jím byly, byť ze zkušenosti ze školení vidím, že co vyhovuje jednomu, nemusí nutně vyhovovat druhému. Jako nevýhodu vidím její přílišnou ,zpolitizovanost´, která způsobuje časté změny a informační šumy. Z tohoto pohledu mohou státní maturity veřejnosti připadat poněkud nesystematické.

Zdroj foto: archiv Jakuba Svobody

Další články k tématu

Maturanti nepřehlédněte! Co musíte vědět o letošní zkoušce dospělosti?

Maturanti nepřehlédněte! Co musíte vědět o letošní zkoušce dospělosti?

Epidemie koronaviru zásadním způsobem proměnila letošní podobu maturitní zkoušky. Stejně jako každý rok je ale i letos několik věcí, které by studenti měli vědět a které se s koronavirem nemění. Didaktické testy bude zadávat a vyhodnocovat Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat). Cermat je zodpovědný za jednotné zadání zkoušky z českého jazyka, z cizího jazyka a matematiky. Písemný …

číst více
Povinná maturita z matematiky nebude, schválili poslanci

Povinná maturita z matematiky nebude, schválili poslanci

Poslanci schválili návrh ministra školství Roberta Plagy na zrušení povinné maturity matematiky. Zároveň rozhodli o tom, že hodnocení písemných testů z českého a cizího jazyka se vrátí do kompetence škol. Státní zkouška společná pro všechny tak bude zahrnovat pouze didaktické testy. Novelu musí ještě schválit Senát a prezident. Z matematiky měli podle původní úpravy zákona povinně …

číst více
Jak uspět u ústní maturity: Nebojte se komise a naučte se hospodařit s časem

Jak uspět u ústní maturity: Nebojte se komise a naučte se hospodařit s časem

Zkouška dospělosti, tedy její ústní část, je tu. Jak to celé zvládnout se ctí a nepodlehnout při tom stresu? Nepište na potítku román Jakmile si vylosujete maturitní otázku, máte na potítku přibližně dvacet minut na přípravu. To se může zdát jako dostatek času, ale pokud toho k otázce máte hodně co říct, může se stát, že …

číst více