Magisterský navazující obor

Nový obor na Fakultě informatiky se zaměří na kybernetickou bezpečnost

Fakulta informatiky Masarykovy univerzity (MU) nabízí od nastávajícího akademického roku zcela unikátní navazující magisterský obor: Bezpečnost informačních technologií. Jeho otevřením univerzita reaguje na zvyšující se poptávku po odbornících na kybernetickou bezpečnost v různých oblastech lidského života. Přihlášky do pilotního ročníku bylo sice možné podávat jen do konce dubna, další přijímací řízení však bude otevřeno již na …

číst více

POROVNÁNÍ OBORŮ: Historie

Zajímají-li vás dějiny do větší hloubky, než jak vám je vykládají učitelé na střední škole, pokud rádi hledíte do minulosti a už od mala milujete čtení, pokud neberete v potaz pouze finanční stránku svého budoucího zaměstnání, pak je historie oborem právě pro vás. Pozn. Článek byl aktualizován 27. 5. 2014 (-von-)

číst více

Nový navazující Mgr. obor na FHS UK: Evropské kulturní a duchovní dějiny

Pokud již máte po bakalářských studiích a přemýšlíte o pokračování ve studiu magisterském, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy (FHS UK) vám nabízí šanci se ještě přihlásit. Pro zájemce totiž otevřela nový navazující magisterský studijní obor Evropské kulturní a duchovní dějiny. Obor je určen zejména absolventům oborů humanitních či oborů se zaměřením na historii. Obor bude vypsán …

číst více

Druhé kolo přijímacího řízení na Přírodovědecké fakultě OU

Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vyhlásila druhé kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2013/2014. Týká se nejen vybraných bakalářských, ale i některých navazujících magisterských a doktorských studijních programů a oborů. I. Bakalářské studijní programy a obory (jednooborové studium): Studijní program: Aplikovaná matematika Studijní obor: Aplikovaná matematika (PS) Studijní program: Aplikovaná fyzika Studijní obor: Biofyzika (PS) Studijní …

číst více

Nový obor v AJ: Special Needs Counselling

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (PdF UP) otevřela nový studijní magisterský program v anglickém jazyce s názvem Special Needs Counselling. Přihlášky se přijímají až do 15. května 2013. Jde o jednooborové navazující magisterské studium v prezenční formě realizované v angličtině. Určeno je především absolventům bakalářských programů z oblasti speciální pedagogiky. Během studia si jeho posluchači mohou vybrat mezi dvěma specializacemi – Raná intervence …

číst více

Pedagogické studium (nejen) pro studenty ČVUT

Ředitel Masarykova ústavu vyšších studií (MÚVS) ČVUT vyhlásil mimořádné kolo přijímacího řízení pro studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Učitelství odborných předmětů. Zájemci se mohou hlásit až do 31. května 2012. O studium oboru se mohou ucházet nejen stávající posluchači magisterských programů ČVUT v Praze, ale i všichni absolventi magisterského, technicky zaměřeného studia na technických univerzitách a vysokých technických …

číst více

Obor Adiktologie nabízí mnoho úhlů pohledu i možností uplatnění, dokládá jeho absolventka

Že by problematika drogových závislostí a jejich prevence neměla zůstat jen v intencích medicíny, práva či politiky, si dobře uvědomuje i naše akademická půda. Vždyť aby mohla být nějaká protidrogová politika, legislativa anebo prevence prováděna, je k tomu třeba odborníků. A právě ty připravuje také obor Adiktologie vyučovaný na 1. lékařské fakultě UK. Co takové studium obnáší a jaké možnosti přináší, jsme zjišťovali u jeho absolventky Venduly Běláčkové.

číst více

POROVNÁNÍ OBORŮ: Botanika

Obor Botanika je na našich vysokých školách zastoupen pouze v navazujícím magisterském a doktorském cyklu, nicméně ti, kdo by se chtěli jednou botanice věnovat, by na to měli myslet už při výběru oboru bakalářského. O čem tedy studium botaniky je a jaký obor je jeho nejlepším východiskem?

číst více

Nový obor a druhé kolo přijímacího řízení na PřF UHK

Přírodovědecká fakulta UHK otevřela pro akademický rok 2011/2012 nový navazující magisterský obor. Nese název Fyzikální měření a modelování a vypsán je ve studijním programu Fyzika (ve formě kombinované i prezenční). Přihlášky lze zasílat nejpozději do 10. 8. 2011 elektronickou formou. Přihlášky lze však stále podávat také do bakalářského oboru Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika, vypsaném ve studijním programu …

číst více

Speciál O OBORECH: Psychologie

Psychologie je oborem mnoha tváří a není tedy divu, že jej v českém vysokoškolském systému najdeme v rámci několika různých fakult. Pod stejnojmenným oborem se tak často skrývají ne zcela totožné studijní plány – jak se v nich zorientovat?

číst více