Druhé kolo přijímacího řízení na Přírodovědecké fakultě OU

1. 8. 2013 | Aktuality

Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vyhlásila druhé kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2013/2014. Týká se nejen vybraných bakalářských, ale i některých navazujících magisterských a doktorských studijních programů a oborů.

I. Bakalářské studijní programy a obory (jednooborové studium):
Studijní program: Aplikovaná matematika
Studijní obor: Aplikovaná matematika (PS)
Studijní program: Aplikovaná fyzika
Studijní obor: Biofyzika (PS)
Studijní program: Informatika
Studijní obor: Informatika (PS)

II. Bakalářské studijní programy a obory (dvouoborové studium):
Studijní program: Matematika
Studijní obor: Matematika – Informatika (PS)
Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Fyzika – Informatika (PS)
Studijní obor: Fyzika – Matematika (PS)

Přihlášky do těchto oborů lze podávat do 18. srpna 2013. Uchazeči budou přijímáni bez přijímací zkoušky s tím, že pokud počet uchazečů přesáhne kapacitní možnosti pracoviště, budou uchazeči muset zkoušku složit.

Do stejného data, tedy do 18. srpna 2013 lze na téže fakultě podávat přihlášky i do navazujících magisterských oborů (učitelských i neučitelských). Pro přijetí je již nutno absolvovat přijímací zkoušku. U oborů, které umožňují prominutí přijímací zkoušky, je nutné o toto prominutí písemně požádat děkanku fakulty a tuto žádost doručit nejpozději v den konání zkoušky. Úplný seznam oborů, do nichž se lze ještě přihlásit, naleznete na stránkách PřF OU. Stejně tak lze na nich nalézt informace o dodatečném přijímacím řízení do vybraných doktorských studijních programů (viz zde).

Zdroj: www.osu.cz

Další články k tématu

Ještě není pozdě na přihlášku aneb které VŠ ještě berou

Mysleli jste si, že už to nestihnete? Omyl! Ten správný čas na podání přihlášky uzrál právě teď. Řada vysokých škol po celém Česku totiž stále přijímá přihlášky zájemců o studium. Výběr už sice není tak široký jako v březnu, přesto je v nabídce spousta oborů, které stojí za pozornost. Takže zbývá zodpovědět otázku: Kam to […]

číst více

Studujte a přitom objevujte svět

Chcete studovat a zároveň objevovat svět, zažít dobrodružství a věnovat se smysluplné práci? Zajímá vás příroda, exotické země a rozmanité kultury? Láká vás mezinárodní prostředí nebo chcete studovat v angličtině? Pokud ano, tak objevte možnosti studia na Fakultě tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze (ČZU). Fakulta tropického zemědělství nabízí jedinečnou příležitost pro studující, kteří […]

číst více