Nový obor a druhé kolo přijímacího řízení na PřF UHK

9. 7. 2011 | Aktuality

Přírodovědecká fakulta UHK otevřela pro akademický rok 2011/2012 nový navazující magisterský obor. Nese název Fyzikální měření a modelování a vypsán je ve studijním programu Fyzika (ve formě kombinované i prezenční). Přihlášky lze zasílat nejpozději do 10. 8. 2011 elektronickou formou.

Přihlášky lze však stále podávat také do bakalářského oboru Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika, vypsaném ve studijním programu Fyzika, a to rovněž v prezenční i kombinované formě. Přihlášky lze podávat elektronickou formou nejpozději do 10. 8. 2011.

Více informací o jednotlivých oborech a přijímacím řízení lze nalézt na stránkách PřF UHK.

Zdroj: www.uhk.cz