Prezenční studium

Letní fotografická soutěž pro studenty – do konce srpna

Společnost PwC slaví 25 let v České republice, a tak se pro tuto příležitost rozhodla vypsat soutěž pro studenty vysokých škol. Spočívá v zaslání fotografie (e-mailem nebo jejím vložením na facebookovou stránku pořadatele), která bude splňovat následující parametry: musí vyjadřovat 25 let působení PwC v České republice; příspěvek by měl souviset s předmětem činnosti PwC, tj. auditem, daňovým, právním nebo finančním …

číst více

Nový obor na ČVUT: Biomedicínská informatika

České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) otevírá nový tříletý bakalářský obor Biomedicínská informatika. Spadá pod studijní program Biomedicínská a klinická technika, který zaštiťuje Fakulta biomedicínského inženýrství. Uchazeči o studium tohoto nového oboru mohou své přihlášky podávat až do 20. srpna 2015. Obor bude k dispozici jak v rámci prezenčního, tak i kombinovaného studia. Pouze pro přijetí do kombinované formy studia …

číst více

Studujte čínské trhy v Českých Budějovicích

Zajímají vás zákonitosti největší světové ekonomiky? Chcete se v budoucnu stát podnikatelem v Asii? Umíte obstojně anglicky a nebojíte se učit ještě čínsky? Pak je specializace Čínské trhy určena právě vám.

číst více

Speciál O OBORECH: Rekreologie

Rekreologie, aneb věda o rekreaci? Může to tak být! Avšak nečekejte vědecky posvěcené zkoumání polehávání na pláži. Rekreologie je oborem aktivního prožití volných chvil. Jakou úlohu zde hrají její studenti a absolventi? Dozvíte se v našem speciálu o oborech.

číst více

Jiří Matěj Brůna: Jak jsem získal šest titulů za sedm let

Vystudoval už několik škol, a přesto nyní studuje ještě další, má dvě jména, a přesto není křtěný, jeho studijní výsledky jsou vynikající, a přesto si najde čas na zábavu. To není hádanka – to je Jiří Matěj Brůna. Jeho šest titulů získaných za sedm let si od Agentury Dobrý den dokonce vysloužilo registraci českého rekordu. Kromě všech těch diplomů a certifikátů si ale Jiří ze svého studia odnáší i řadu postřehů…

číst více

Nový obor v AJ: Special Needs Counselling

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (PdF UP) otevřela nový studijní magisterský program v anglickém jazyce s názvem Special Needs Counselling. Přihlášky se přijímají až do 15. května 2013. Jde o jednooborové navazující magisterské studium v prezenční formě realizované v angličtině. Určeno je především absolventům bakalářských programů z oblasti speciální pedagogiky. Během studia si jeho posluchači mohou vybrat mezi dvěma specializacemi – Raná intervence …

číst více

Nový obor na UP: Historie se zaměřením na vzdělávání

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (PdF UP) otevírá v následujícím akademickém roce ve studijním programu Specializace v pedagogice nový bakalářský studijní obor Historie se zaměřením na vzdělávání. Jedná se o dvouoborové studium v prezenční formě. Kombinovat jej lze s některým z následujících o­borů: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání Matematika se zaměřením na vzdělávání …

číst více

POROVNÁNÍ OBORŮ: Ergoterapie

****Jak zapojit do společnosti lidi s postižením nebo ty, které postihlo životní neštěstí či úraz? Kromě psychologů, speciálních poradců nebo fyzioterapeutů jsou součástí rehabilitačního týmu i ergoterapeuti. Jak probíhá studium tohoto oboru a na kterých školách se konkrétně vyučuje?

číst více

Rozšíření Agroekologie na JČU a 2. kolo přijímacího řízení

Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vyhlašuje přijímací řízení pro kombinovanou formu studia bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru Agroekologie. Přihlášky zasílejte do pátku 2. září. Uchazeči o bakalářské studium jsou přijímáni na základě prospěchu ze střední školy. Přijímací zkoušky na navazující magisterský program se konají 13. září. Obor agroekologie se otvírá pro 60 bakalářských a 40 magisterských studentů. Absolventi …

číst více

Nový obor a druhé kolo přijímacího řízení na PřF UHK

Přírodovědecká fakulta UHK otevřela pro akademický rok 2011/2012 nový navazující magisterský obor. Nese název Fyzikální měření a modelování a vypsán je ve studijním programu Fyzika (ve formě kombinované i prezenční). Přihlášky lze zasílat nejpozději do 10. 8. 2011 elektronickou formou. Přihlášky lze však stále podávat také do bakalářského oboru Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika, vypsaném ve studijním programu …

číst více