Druhé kolo přijímacího řízení na Obchodně podnikatelské fakultě v Opavě

8. 6. 2011 | Aktuality

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, vypisuje druhé kolo přijímacího řízení do oborů bakalářského studia v prezenční či kombinované formě. Počty přijatých do jednotlivých oborů se budou odvíjet od počtu studentů přijatých v prvním kole přijímacího řízení.

Termín podání přihlášky a dokladu o úhradě administrativního poplatku je do 20. srpna 2011. Přihlášku lze podat pouze v elektronické podobě na webových stránkách fakulty.

Přijímací zkouška je jednotná pro všechny studijní programy a je písemná. Tvoří ji test studijních předpokladů v rozsahu středoškolské úrovně znalostí z ekonomie, společenského přehledu a matematiky. Konat se bude 6. září 2011.

Více informací o druhém kole přijímacího řízení lze nalézt na stránkách www.studujopf.cz a www.slu.cz/opf/cz/.

Zdroj: https://www.studujopf.cz/

Další články k tématu

Pro podnikavé: studium opravdu nově, bez suchých teorií a skript

Pro podnikavé: studium opravdu nově, bez suchých teorií a skript

Obchodně podnikatelská fakulta Slezské univerzity získala – teprve jako druhá v ČR – akreditaci pro nový, unikátní studijní program Inovativní podnikání, který je založený na finském vzdělávacím konceptu Team Academy®. Jedná se o studijní program, který se zcela vymyká zaběhlým standardům. Studenti se neučí v klasických posluchárnách, ale v týmech, ve kterých již v 1. ročníku studia zakládají reálnou …