Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Pro podnikavé: studium opravdu nově, bez suchých teorií a skript

Obchodně podnikatelská fakulta Slezské univerzity získala – teprve jako druhá v ČR – akreditaci pro nový, unikátní studijní program Inovativní podnikání, který je založený na finském vzdělávacím konceptu Team Academy®. Jedná se o studijní program, který se zcela vymyká zaběhlým standardům. Studenti se neučí v klasických posluchárnách, ale v týmech, ve kterých již v 1. ročníku studia zakládají reálnou …

číst více

SU OPF pořádá třídenní přípravu pro studium cizího jazyka na VŠ

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné pořádá kurzy angličtiny a němčiny, jejichž cílem je pomoci studentům či uchazečům na této fakultě zkvalitnit jejich cizojazyčné dovednosti. Zájemci si tak budou moci intenzivnější formou zopakovat a prohloubit gramatické struktury v angličtině nebo němčině na úrovni B1 Evropského referenčního rámce pro jazyky. Kurz se uskuteční ve dnech 30. a …

číst více

Druhé kolo na Obchodně podnikatelské fakultě SLU

Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, vyhlásil druhé kolo přijímacího řízení do bakalářských studijních programů a oborů. Přihlášky lze zasílat až do 30. srpna 2013. Doplňující kolo přijímacího řízení se týká těchto oborů: Bakalářský studijní program: Hospodářská politika a správa Studijní obory: Bankovnictví (P; 3 roky), Evropská integrace (P/K; 3 roky), Sociální management (P; 3 roky), Veřejná ekonomika …

číst více

Středoškoláci soutěží o 15 tisíc

Katedra financí Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity spolu s Českou národní bankou a Moravskoslezským krajem pořádá čtvrtý ročník celostátní soutěže pro studenty středních škol s tématikou finanční gramotnosti. Letošní námět zní: Spořit nebo utrácet – co je lepší?. Kdo si chce užít několikatisícové výhry, musí napsat esej na výše zmíněné téma (maximálně 4 strany). Ceny místo 15.000 Kč místo 10.000 Kč …

číst více

Druhé kolo přijímacího řízení na Obchodně podnikatelské fakultě v Opavě

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, vypisuje druhé kolo přijímacího řízení do oborů bakalářského studia v prezenční či kombinované formě. Počty přijatých do jednotlivých oborů se budou odvíjet od počtu studentů přijatých v prvním kole přijímacího řízení. Termín podání přihlášky a dokladu o úhradě administrativního poplatku je do 20. srpna 2011. Přihlášku lze podat pouze v elektronické podobě na …

číst více

POROVNÁNÍ OBORŮ: Ekonomika cestovního ruchu

I přes občasné výkyvy v hospodářské prosperitě je cestování stále oblíbenou kratochvílí. Aby lidé mohli cestovat, je zapotřebí, aby se o jejich komfort a bezpečí starali lidé s odbornými znalostmi. A právě ty vychovávají i některé z našich vysokých škol.

číst více