SU OPF pořádá třídenní přípravu pro studium cizího jazyka na VŠ

21. 5. 2014 | Aktuality

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné pořádá kurzy angličtiny a němčiny, jejichž cílem je pomoci studentům či uchazečům na této fakultě zkvalitnit jejich cizojazyčné dovednosti. Zájemci si tak budou moci intenzivnější formou zopakovat a prohloubit gramatické struktury v angličtině nebo němčině na úrovni B1 Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Kurz se uskuteční ve dnech 30. a 31. května a dále 7. června 2014, a to vždy v čase od 9:00 do 15:00 hod. Celkem se bude jednat o 18 vyučovacích hodin (3 soustředění po 6 hodinách). Nejzazší termín pro odevzdání přihlášek je stanoven na 23. května 2014 a kurzovné činí 1.900,– Kč vč. DPH (k úhradě poplatku budou účastníci vyzváni po přihlášení minimálního množství posluchačů).

Kurz je určen pro mírně pokročilé studenty. Ti si tak budou moci v každém jazyce zopakovat například přítomný a budoucí čas, členy, préteritum a perfektum, stupňování přídavných jmen, časování sloves, tázací věty, věty vedlejší a mnohé další. Více informací o kurzech i jejich obsahu lze nalézt na stránkách SU OPF (němčina, angličtina).

Mějte přehled o vysokých školách:


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

Zdroj: www.slu.cz
Foto: sxc.hu