Speciál O OBORECH: Rekreologie

14. 1. 2015 | O studijních oborech

Rekreologie, aneb věda o rekreaci? Může to tak být! Avšak nečekejte vědecky posvěcené zkoumání polehávání na pláži. Rekreologie je oborem aktivního prožití volných chvil. Jakou úlohu zde hrají její studenti a absolventi? Dozvíte se v našem speciálu o oborech.

Charakteristika oboru

Rekreologie je oborem mladým, vznikajícím, se stoupající duševní i fyzickou zátěží našich povolání v dnešním uspěchaném světě. S tím se pojí nové požadavky na kvalitní odreagovaní se, odpočinek a plné využití volného času. Zaměření oboru není úzce specializované, naopak specializací se nabízí více, neboť i volnočasových aktivit je pestrá paleta. Většinově se však soustředí na aktivity sportovní – tradiční i netradiční. Pro obor je velmi podstatné a nezbytné umět komunikovat s lidmi – právě o práci s lidmi – klienty tu jde.

bikesharing

Náplň studia

Při studiu vás čeká především hodně sportu a pohybu. Mezi vyučovanými povinnými předměty se objevují různé sportovní disciplíny od klasických (atletika, basketbal, plávání, volejbal, gymnastika) po ty méně klasické (sportovní hry – netradiční a méně známé, horolezectví, lezení na umělé stěně, kanoistika). V povinných předmětech se také nevyhnete těm zaměřeným na teorii komunikace a práce s lidmi (psychologie, pedagogika, sociologie, filozofická antropologie, didaktika, komunikativní dovednosti), na anatomické a biologické znalosti (základy fyziologie, fyziologie zátěže, základy první pomoci, anatomie) a předmětům rozvíjejícím podnikatelský um a osvětlujícím celkový pohled na teorii rekreologie a tělesné kultury. Nepovinné předměty nabídku rozšiřují a zpestřují, zaujmout vás může výchovná dramatika, regenerační a sportovní masáže, wind surfing, golf, tance, frisbee, reflexní techniky, snowboard, hra v životě člověka, survival – kurz přežití v zimní přírodě, jachting či kondiční kulturistika. A čeká vás také povinná praxe. „Rekreologii jsem se rozhodla studovat, protože jsem měla dobré ohlasy od známých, kteří ji studovali nebo studují,“ říká Zuzana Skalická (20), která tento obor studuje druhým rokem na Univerzitě Palackého v Olomouci. „Dalším důvodem je obrovské množství možností vycestovat na erasmus, stáž či praxi. Je tu i velká možnost osobnostního růstu a získávání důležitých zkušeností s pořádáním různých akcí, jež ke studiu patří.“

Profil absolventa

Po ukončení studia by absolventi měli zvládnout nejen individuální i skupinovou práci s klienty, ale také získávat finanční zdroje pro uskutečňování volnočasových aktivit a zabezpečit příslušné materiální podmínky. Měli by být připraveni na rizikové faktory bezpečnosti pohybových činností, umět podle plánu zrealizovat praktické pohybové činnosti ovlivňující zdraví, vyhledávat a zpracovávat potřebné informace, orientovat se v širokém spektru volnočasových aktivit vhodných pro své klienty. A ve kterých institucích a organizacích se uplatní? Může jít o rekreační zařízení, školní i mimoškolní organizace, výchovné instituce, fitness centra, programová centra, vzdělávací a rozvojová centra, lázně, cestovní kanceláře, hotely, sportovní kluby, případně neziskové organizace pracující v oboru.

Přijímací zkoušky

U přijímaček se připravte na písemné testy z cizího jazyka, z všeobecných znalostí i biologie. Ale hlavně na podání požadovaného tělesného výkonu. To znamená, že pro přijetí si budete muset rychle doběhnout a doplavat, ukázat, že víte, kam míříte v basketbale a volejbale a že jste pány svého těla v gymnastických cvičeních. Vaši budoucí kantoři si s vámi možná budou chtít také popovídat v rámci ústního pohovoru. A pro koho je tento obor vhodný? „Rekreologii bych doporučila akčním, kreativním a společenským lidem. Člověk se tu může seberealizovat, navíc pokud opravdu chce, určitě najde uplatnění a neztratí se,“ konstatuje Skalická.

První dojmy z didaktických testů

Kde studovat?

Aktuální nabidká studijních programu z oblasti Rekreologie