Nový obor na UP: Historie se zaměřením na vzdělávání

7. 7. 2012 | Aktuality

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (PdF UP) otevírá v následujícím akademickém roce ve studijním programu Specializace v pedagogice nový bakalářský studijní obor Historie se zaměřením na vzdělávání. Jedná se o dvouoborové studium v prezenční formě. Kombinovat jej lze s některým z následujících o­borů:

  • Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
  • Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
  • Matematika se zaměřením na vzdělávání
  • Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání

Přijímací řízení se bude konat ve dnech 21. a 22. srpna 2012 (dle počtu přihlášených uchazečů) ve Slovanském domě v Olomouci. Tvořit jej bude všeobecný test studijních předpokladů, který bude sestávat ze 60 otázek a uchazeči na jeho vyplnění budou mít 60 minut. Prověřovat bude především úroveň myšlení a usuzování, základní orientaci ve všeobecných znalostech ze společenskovědní tematiky a kulturní přehled, kompetence komunikativní (v českém jazyce) a základy počítačové gramotnosti. Podrobnosti k přijímacímu řízení obdrží přihlášení uchazeči v písemné pozvánce ke zkoušce s upřesněním času konání.
Výše zmíněný test byl vytvořen speciálně pro nový obor, proto není možné zohlednit dřívější výsledky z přijímacího řízení konaného na PdF UP v Olomouci.
Přihlášky ke studiu lze podávat do 25. července 2012, a to elektronickou formou prostřednictvím e-přihlášky.

Více informací o oboru a přijímacím řízení již naleznete zde.

Zdroj: webové stránky UP