Nový obor na ČVUT: Biomedicínská informatika

11. 6. 2015 | Aktuality

České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) otevírá nový tříletý bakalářský obor Biomedicínská informatika. Spadá pod studijní program Biomedicínská a klinická technika, který zaštiťuje Fakulta biomedicínského inženýrství. Uchazeči o studium tohoto nového oboru mohou své přihlášky podávat až do 20. srpna 2015.

Obor bude k dispozici jak v rámci prezenčního, tak i kombinovaného studia. Pouze pro přijetí do kombinované formy studia se vyžaduje potvrzení o aspoň jednoleté praxi nebo o zaměstnání v oboru majícím vztah k informačním technologiím, přírodovědným oborům nebo zdravotnictví. Přijímací zkoušky se skládají z biologie a fyziky, avšak při splnění podmínek kladených na prospěchový průměr ze střední školy může fakulta přijímací zkoušky prominout.

Absolventi biomedicínské informatiky se mohou uplatnit jako IT podpora ve zdravotnických zařízeních nebo jako vývojáři biomedicínských aplikací a webových portálů či mohou pracovat na vývoji mobilních a telemedicínských aplikacích. Budou též schopni analyzovat biomedicínská data, navrhovat postupy a algoritmy jejich vyhodnocování a implementovat je v klinické praxi. Žádaní budou i v oblasti integrace nové přístrojové techniky do struktury nemocničních informačních systémů.

Veškeré informace o oboru najdete na stránce www.fbmi.cvut.cz či na Facebooku fakulty.

Zdroj: www.fbmi.cvut.cz