Nový obor na Fakultě informatiky se zaměří na kybernetickou bezpečnost

1. 5. 2015 | Aktuality

Fakulta informatiky Masarykovy univerzity (MU) nabízí od nastávajícího akademického roku zcela unikátní navazující magisterský obor: Bezpečnost informačních technologií. Jeho otevřením univerzita reaguje na zvyšující se poptávku po odbornících na kybernetickou bezpečnost v různých oblastech lidského života. Přihlášky do pilotního ročníku bylo sice možné podávat jen do konce dubna, další přijímací řízení však bude otevřeno již na podzim.

„V souvislosti se zákonem o kybernetické bezpečnosti, který platí od ledna letošního roku, se ukazuje, že v praxi chybí odborníci, kteří by byli schopni zajistit bezpečnost počítačových sítí a služeb v řadě institucí, organizací a firem, jež jsou klíčové z pohledu ochrany státu i občanů,“ řekl Radim Polčák z Ústavu práva a technologií Právnické fakulty MU, který se na přípravě nové specializace spolupodílel. Dodal také, že odborníci na kybernetickou bezpečnost musí být znalí v oblasti informatiky, ale musejí dobře znát i právní či ekonomické důsledky různých rozhodnutí přijatých v době skutečného ohrožení.

Nový studijní obor vzešel z dlouhodobé spolupráce mezi MU a Národním bezpečnostním úřadem. Univerzita rovněž nedávno otevřela takzvaný Kybernetický polygon, který má umožnit vytvoření simulace počítačové sítě v bezpečném uzavřeném prostředí tak, aniž by testování ovlivnilo reálnou vnější infrastrukturu.

Zdroj: tisková zpráva MU