Speciál O OBORECH: International Management

12. 10. 2010 | O studijních oborech

O oboru

Cílem oboru International Management je přilákat a dále vzdělávat talentované absolventy bakalářských programů se zájmem o podnikatelskou oblast. Jeho východiskem se stal mezinárodní program Master in International Management (MIM), který je hlavním projektem aliance CEMS. Nyní jej poskytuje celkem sedmadvacet různých států, které jsou v alianci CEMS v současné době sdruženy. Pražská VŠE je její součástí od roku 1998 (více informací o programu MIM se dozvíte na stránkách organizace CEMS).
Obor organizovaný na VŠE zastřešuje Fakulta podnikohospodářská, avšak vzhledem k jeho širokému interdiscipli­nárnímu charakteru se na výuce jednotlivých předmětů podílejí také vyučující z Fakulty financí a účetnictví, Fakulty mezinárodních vztahů a Fakulty informatiky a statistiky. V programu rovněž přednášejí zah­raniční hostující profesoři.

Významné ocenění

Program CEMS MIM se v rámci nedávného hodnocení deníku Financial Times umístil v celosvětovém měřítku na druhé příčce. Přední pozice si přitom tento obor drží už od roku 2008, odkdy se tento žebříček sestavuje: napoprvé získal třetí příčku, loni byl dokonce první.
Bližší podrobnosti o způsobu hodnocení jednotlivých oborů světových škol a úplné výsledky lze najít na stránkách VŠE.

Sdružení CEMS pořádá pro zájemce také informační schůzky (foto: CEMSSdružení CEMS pořádá pro zájemce také informační schůzky (foto: CEMS)

Podmínky přijetí

Přijímací řízení do oboru International Management (IM) je rozděleno do tří kol a z velké části zohledňuje dosavadní průběh studia. Mimoto se ale samozřejmě prověřuje také uchazečova motivace ke studiu, mimoškolní aktivity, jeho zájem o mezinárodní podnikatelské prostředí, dosavadní praxe, výborná znalost angličtiny a velmi dobrá znalost dalšího jazyka.
Jednotlivé fáze přijímacího řízení jsou rozčleněny následovně:
První kolo zkoušky sestává především z předložení požadované dokumentace. Jedná se o dokumenty potvrzující absolvování předepsaných předmětů (resp. jejich ekvivalentů) s předem stanoveným minimálním počtem kreditů, dále musí student předložit certifikáty dokládající výbornou znalost anglického jazyka a přinejmenším dobrou znalost dalšího světového jazyka, strukturovaný životopis a motivační dopis v anglickém jazyce, záznam o dosavadních studijních výsledcích, bakalářský diplom, má-li ho již k dispozici, a další podpůrné materiály týkající se oboru.
Ve druhém kole se u uchazečů prověřují předpoklady pro práci manažera v mezinárodně orientované společnosti na základě psychodiagnos­tických testů v tzv. Assessment Centre (zkouška zahrnuje i pohovor s akademickým ředitelem programu CEMS). Pozornost se zaměřuje především na vnitřní motivaci, ochotu přijímat rizika, toleranci ke stresu, odpovědnost, flexibilitu, sebedůvěru, asertivitu a komunikační dovednosti.
Třetí kolo přijímacího řízení tvoří pouze doklad o řádném ukončení bakalářského studia, bez něhož nemůže být uchazeč do programu IM přijat.

Náplň oboru

Kromě povinných a povinně volitelných kurzů předepsaných studijním plánem musejí studenti oboru IM absolvovat také několik doplňkových seminářů a praxí.

  • blokový seminář

Ještě před zahájením prvního semestru studia se přijatí studenti účastní tzv. CEMS povinného blokového semináře. Jde o intenzivní týdenní seminář zaměřený na nejrůznější inovační trendy v managementu, který se koná na všech partnerských univerzitách CEMS. Jednotlivé lekce vedou týmy učitelů z různých oborů (například na VŠE bývá obvykle organizován seminář zaměřený na technologický a inovační management) a setkávají se zde studenti z různých škol. Jedná se tedy nejen o akademicky, ale i kulturně významnou událost, která studentům poskytne ideální náhled do oboru. Studenti mají navíc během seminářů možnost se lépe vzájemně poznat a navázat užší kontakty se svými učiteli.

  • skill semináře

Během studia musejí posluchači absolvovat také tzv. skill semináře. Ty jsou nejčastěji pořádány ve spolupráci s některou z partnerských firem projektu a jejich hlavním posláním je nabídnout studentům možnost získat praktické dovednosti. Studenti musejí během studia strávit na těchto seminářích nejméně čtyři dny.

Skill semináře jsou nejčastěji pořádány ve spolupráci s některou z partnerských firem projektu (foto: CEMSSkill semináře jsou nejčastěji pořádány ve spolupráci s některou z partnerských firem projektu (foto: CEMS)
  • semestr v zahraničí

Během prvního roku studia studenti musejí rovněž strávit zimní či letní semestr v zahraničí, a to na některé z partnerských CEMS univerzit (jejich seznam najdete zde). Preference si studenti určují již v přihlášce ke studiu. Tento semestr jim umožní získat zkušenosti z vysoce mezinárodního prostředí na nejprestižnějších univerzitách v Evropě i ve světě.

  • pracovní stáž

Součástí praktické výuky oboru je rovněž povinná, nejméně desetitýdenní praxe na plný úvazek v zahraničí. Cílem této stáže je především poskytnout studentům možnost uplatnit teoretické znalosti nabyté při studiu také v praxi. Stáž lze podstoupit jak během, tak i po skončení studia, ale bez jejího absolvování nelze získat osvědčení o graduaci v programu CEMS MIM a získání příslušného diplomu.

  • business project

Během prvního ročníku studenti rovněž zpracovávají prakticky orientovaný projekt, který tvoří ve spolupráci s firmami.

Profil absolventa

Studijní obor International Management je příkladem oboru s vysokým akademickým standardem a je uznáván nejen u nás, ale i ve světě. Už během studia jsou posluchači vedeni k získání takřka profesionálních dovedností, čímž se zároveň zvyšuje i jejich kvalifikace.
Z absolventů se stávají odborníci v oblasti mezinárodního podnikání a managementu s vysokou pravděpodobností uplatnění na pracovním trhu, a to i v náročném mezinárodním prostředí.
Úspěšné dokončení studia je potvrzeno ziskem titulu inženýr (Ing.), ale i mezinárodně uznávaného certifikátu CEMS MIM, Master in International Management.

Zdroje:
cemsmim.vse.cz
www.cems.org

Další články k tématu

Magistrem za rok. VŠE zkracuje studium na jednom z oborů

Podnikohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze po zrušení bakalářských prací přichází s další novinkou. Jeden z magisterských programů vyučovaný v angličtině bude nově možné vystudovat už za rok. K získání titulu bude zapotřebí také absolvovat několikaměsíční praxi a obhájit diplomovou práci. Fakulta zkrácení doby studia u programu Master in Sustainability Management odůvodňuje rostoucí poptávkou po absolventech takzvaných ESG oborů. […]

číst více

Program Empower pomůže studentkám, které chtějí podnikat

Agentura JIC zahájila rozvojový program Empower určený pro studentky i nestudentky, které chtějí rozjet vlastní byznys. V rámci šesti bloků se účastnice programu setkají úspěšnými podnikatelkami a získají praktické znalosti potřebné pro vstup do světa podnikání. Program je výběrový s kapacitou pro 15 zájemkyň. V rámci přihlášky můžou ženy představit svůj podnikatelský záměr nebo již existující projekt. Cena […]

číst více

Vidíte se jako budoucí podnikatel? Pak studujte na Newton University

NEWTON University připravuje své studenty na skutečný svět businessu. Ať už se vidí jako úspěšní manažeři nebo mají vizi vlastního podniku. Jako jediná škola se zaměřuje na podporu a rozvoj budoucích podnikatelů, kteří mají touhu převést své nápady do úspěšných podnikatelských projektů. Tato vysoká škola nabízí širokou škálu zdrojů, programů a podpůrných služeb, které studentům […]

číst více