Speciál O OBORECH: International Management

12. 10. 2010 | O studijních oborech

Už od třetím rokem nabízí Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) u nás zatím ojedinělý navazující magisterský obor s názvem International Management. Obor vzešel ze spolupráce VŠE s aliancí prestižních vysokých škol CEMS – The Global Alliance in Management Education, jejímž je tato škola dlouholetým členem. Obor je vyučován pouze v angličtině.

O oboru

Cílem oboru International Management je přilákat a dále vzdělávat talentované absolventy bakalářských programů se zájmem o podnikatelskou oblast. Jeho východiskem se stal mezinárodní program Master in International Management (MIM), který je hlavním projektem aliance CEMS. Nyní jej poskytuje celkem sedmadvacet různých států, které jsou v alianci CEMS v současné době sdruženy. Pražská VŠE je její součástí od roku 1998 (více informací o programu MIM se dozvíte na stránkách organizace CEMS).
Obor organizovaný na VŠE zastřešuje Fakulta podnikohospodářská, avšak vzhledem k jeho širokému interdiscipli­nárnímu charakteru se na výuce jednotlivých předmětů podílejí také vyučující z Fakulty financí a účetnictví, Fakulty mezinárodních vztahů a Fakulty informatiky a statistiky. V programu rovněž přednášejí zah­raniční hostující profesoři.

Významné ocenění

Program CEMS MIM se v rámci nedávného hodnocení deníku Financial Times umístil v celosvětovém měřítku na druhé příčce. Přední pozice si přitom tento obor drží už od roku 2008, odkdy se tento žebříček sestavuje: napoprvé získal třetí příčku, loni byl dokonce první.
Bližší podrobnosti o způsobu hodnocení jednotlivých oborů světových škol a úplné výsledky lze najít na stránkách VŠE.

Sdružení CEMS pořádá pro zájemce také informační schůzky (foto: CEMSSdružení CEMS pořádá pro zájemce také informační schůzky (foto: CEMS)

Podmínky přijetí

Přijímací řízení do oboru International Management (IM) je rozděleno do tří kol a z velké části zohledňuje dosavadní průběh studia. Mimoto se ale samozřejmě prověřuje také uchazečova motivace ke studiu, mimoškolní aktivity, jeho zájem o mezinárodní podnikatelské prostředí, dosavadní praxe, výborná znalost angličtiny a velmi dobrá znalost dalšího jazyka.
Jednotlivé fáze přijímacího řízení jsou rozčleněny následovně:
První kolo zkoušky sestává především z předložení požadované dokumentace. Jedná se o dokumenty potvrzující absolvování předepsaných předmětů (resp. jejich ekvivalentů) s předem stanoveným minimálním počtem kreditů, dále musí student předložit certifikáty dokládající výbornou znalost anglického jazyka a přinejmenším dobrou znalost dalšího světového jazyka, strukturovaný životopis a motivační dopis v anglickém jazyce, záznam o dosavadních studijních výsledcích, bakalářský diplom, má-li ho již k dispozici, a další podpůrné materiály týkající se oboru.
Ve druhém kole se u uchazečů prověřují předpoklady pro práci manažera v mezinárodně orientované společnosti na základě psychodiagnos­tických testů v tzv. Assessment Centre (zkouška zahrnuje i pohovor s akademickým ředitelem programu CEMS). Pozornost se zaměřuje především na vnitřní motivaci, ochotu přijímat rizika, toleranci ke stresu, odpovědnost, flexibilitu, sebedůvěru, asertivitu a komunikační dovednosti.
Třetí kolo přijímacího řízení tvoří pouze doklad o řádném ukončení bakalářského studia, bez něhož nemůže být uchazeč do programu IM přijat.

Náplň oboru

Kromě povinných a povinně volitelných kurzů předepsaných studijním plánem musejí studenti oboru IM absolvovat také několik doplňkových seminářů a praxí.

  • blokový seminář

Ještě před zahájením prvního semestru studia se přijatí studenti účastní tzv. CEMS povinného blokového semináře. Jde o intenzivní týdenní seminář zaměřený na nejrůznější inovační trendy v managementu, který se koná na všech partnerských univerzitách CEMS. Jednotlivé lekce vedou týmy učitelů z různých oborů (například na VŠE bývá obvykle organizován seminář zaměřený na technologický a inovační management) a setkávají se zde studenti z různých škol. Jedná se tedy nejen o akademicky, ale i kulturně významnou událost, která studentům poskytne ideální náhled do oboru. Studenti mají navíc během seminářů možnost se lépe vzájemně poznat a navázat užší kontakty se svými učiteli.

  • skill semináře

Během studia musejí posluchači absolvovat také tzv. skill semináře. Ty jsou nejčastěji pořádány ve spolupráci s některou z partnerských firem projektu a jejich hlavním posláním je nabídnout studentům možnost získat praktické dovednosti. Studenti musejí během studia strávit na těchto seminářích nejméně čtyři dny.

Skill semináře jsou nejčastěji pořádány ve spolupráci s některou z partnerských firem projektu (foto: CEMSSkill semináře jsou nejčastěji pořádány ve spolupráci s některou z partnerských firem projektu (foto: CEMS)
  • semestr v zahraničí

Během prvního roku studia studenti musejí rovněž strávit zimní či letní semestr v zahraničí, a to na některé z partnerských CEMS univerzit (jejich seznam najdete zde). Preference si studenti určují již v přihlášce ke studiu. Tento semestr jim umožní získat zkušenosti z vysoce mezinárodního prostředí na nejprestižnějších univerzitách v Evropě i ve světě.

  • pracovní stáž

Součástí praktické výuky oboru je rovněž povinná, nejméně desetitýdenní praxe na plný úvazek v zahraničí. Cílem této stáže je především poskytnout studentům možnost uplatnit teoretické znalosti nabyté při studiu také v praxi. Stáž lze podstoupit jak během, tak i po skončení studia, ale bez jejího absolvování nelze získat osvědčení o graduaci v programu CEMS MIM a získání příslušného diplomu.

  • business project

Během prvního ročníku studenti rovněž zpracovávají prakticky orientovaný projekt, který tvoří ve spolupráci s firmami.

Profil absolventa

Studijní obor International Management je příkladem oboru s vysokým akademickým standardem a je uznáván nejen u nás, ale i ve světě. Už během studia jsou posluchači vedeni k získání takřka profesionálních dovedností, čímž se zároveň zvyšuje i jejich kvalifikace.
Z absolventů se stávají odborníci v oblasti mezinárodního podnikání a managementu s vysokou pravděpodobností uplatnění na pracovním trhu, a to i v náročném mezinárodním prostředí.
Úspěšné dokončení studia je potvrzeno ziskem titulu inženýr (Ing.), ale i mezinárodně uznávaného certifikátu CEMS MIM, Master in International Management.

Zdroje:
cemsmim.vse.cz
www.cems.org

Další články k tématu

Pikantnosti ze jmenování rektorů: Podvod s daty i satirický kabaret

Pikantnosti ze jmenování rektorů: Podvod s daty i satirický kabaret

Po pěti měsících zdravotních indispozic se prezident Miloš Zeman ujal ceremonií na Pražském hradě. Minulý týden jmenoval 11 nově zvolených rektorů českých veřejných vysokých škol. Kteří z nich povedou univerzity poprvé a kteří jsou rektorští matadoři? Komu prezident odmítl podat ruku? A kdo odstoupil jen pár dní po svém jmenování? Staronoví rektoři Petr Sklenička opět povede …