Pro uchazeče na VŠ

Studenti se speciálními vzdělávacími potřebami

Rovnost přístupu ke vzdělání je u nás dána mimo jiné Listinou základních práv a svobod a vyloučeni by z ní rozhodně neměli být ani studenti se zdravotním postižením. S jakými právy, povinnostmi a možnostmi je jejich studium na našich vysokých školách spjato a kde mohou hledat související informace, to už poradí následující článek.

číst více

Jak vyplnit přihlášku na vysokou

Podání přihlášky ke studiu je úvodním, zato velmi zásadním bodem v rámci celého přijímacího řízení na vysokou školu, a její správné a pravdivé vyplnění tedy určitě není radno podcenit. V následujícím přehledu vám poradíme, jak na to. Pozn. Článek byl 11. 1. 2012 aktualizován (kav).

číst více

Příprava na přijímací zkoušky

Při přípravě na přijímací zkoušky určitě hraje svou roli pročtení literatury a dalších studijních materiálů, které doporučuje sama vámi zvolená vysoká škola. Cenné body vám ale mohou přinést i další okolnosti, třeba různé zkušební testy, dosavadní úspěchy v soutěžích a nebo také jen prosté, zato včasné a pečlivé prostudování podmínek přijetí.

číst více

Průběh přijímacích zkoušek

Jsou chvíle, kdy se čas řítí jako voda. Ale jsou také chvíle, kdy může připomínat spíš rozbouřenou řeku – třeba tehdy, blíží-li se den přijímací zkoušky. A protože jsme si vědomi stoupající nervozity i roztržitosti, která je s tímto dnem D mnohdy spjata, přinášíme vám ucelený přehled toho, na co vše byste se před zkouškami měli připravit a co byste určitě neměli zapomenout doma.

číst více

Přijetí na VŠ: co dál?

Každým tolik očekávané oznámení o přijetí ke studiu ještě neznamená skvělou příležitost usnout na vavřínech. Naopak – právě teď se totiž roztáčí kolotoč běžných vysokoškolských záležitostí, které počínají zajištěním ubytování, pokračují zápisem a tvorbou rozvrhu a samotným docházením na přednášky zdaleka nekončí…

číst více

Sociální záležitosti studia

Co všechno je třeba si promyslet, než si podáte přihlášku na vysokou? Že to na prvním místě asi bude obor, který ovlivní i vaše budoucí povolání, je zřejmé. Neměli byste ale zapomenout ani na další záležitosti, které by vám při jejich nedostatečném zvážení mohly vaše studijiní léta nechtěně zkomplikovat.

číst více

Nepřijetí na VŠ: co dál?

Nedostali jste se na vysokou? Pak ještě není třeba zoufat. Heslo „Nepřijat/a“ ve vyrozumění o výsledku přijímacího řízení totiž nemusí vždy nutně znamenat, že se na vámi vysněnou školu skutečně nedostanete – od toho je tu možnost podat si odvolání. Variant dalšího postupu v případě nepřijetí je ale mnohem víc.

číst více

Informace pro uchazeče starší 26 let

Snad pro nikoho nejsou 26. narozeniny takovým přelomem jako pro vysokoškoláky. Ačkoli se pro ně ze studijního hlediska nic nemění, začínají se jich týkat změny a záležitosti, které dosud většinou řešit nemuseli – patří mezi ně třeba povinnost platit si sociální a zdravotní pojištění anebo také konec slevám, které jsou s touto „magickou“ věkovou hranicí často spjaty.

číst více

Legislativa a předpisy ve vysokém školství

V našem životě snad neexistuje oblast, která by nebyla vázána nejrůznějšími zákony, vyhláškami či řády. Výjimkou samozřejmě není ani české školství, a proto by znalost alespoň některých legislativních úprav, týkajících se vysokých škol, rozhodně měla patřit k základní vědomostní výbavě každého vysokoškoláka. A které to například jsou?

číst více

Zdravotní sestrou jedině s vysokoškolským diplomem

V zemích Evropské unie je vcelku běžné, že zdravotní sestry získávají vzdělání na vysokých školách. U nás k tomuto povolání doposud stačila pouze maturita z příslušného oboru. Od školního roku 2005/06 by se to však mělo radikálně změnit.

číst více