Sociální záležitosti studia

26. 4. 2010 | Pro uchazeče na VŠ

Co všechno je třeba si promyslet, než si podáte přihlášku na vysokou? Že to na prvním místě asi bude obor, který ovlivní i vaše budoucí povolání, je zřejmé. Neměli byste ale zapomenout ani na další záležitosti, které by vám při jejich nedostatečném zvážení mohly vaše studijiní léta nechtěně zkomplikovat.

Poplatky za studium

 • výše jednotlivých poplatků se vždy odvíjí od rozhodnutí jednotlivých škol, proto jsou tyto poplatky velmi různé
 • zákon pouze ukládá, za jakých podmínek může vysoká škola poplatky od studentů vybírat a jak se vypočítává jejich minimální, případně maximální výše
 • za základní poplatky spojené se studiem, které se však nemusejí týkat všech studentů nebo celého rozsahu studia, lze pokládat:

Stipendia

 • typy stipendií, na která lze za určitých podmínek během studia dosáhnout, podrobněji definuje § 91 zákona o vysokých školách
 • konkrétní výši a nárok na přiznání nároku na stipendium vždy určuje vysoká škola nebo fakulta podle vlastního stipendijního řádu (u některých, například u sociálního stipendia, je státem stanovena alespoň jeho zákonná minimální výše)
 • dle zákona mohou být za splnění stanovených podmínek studentům stipendia přiznána:
 • za vynikající studijní výsledky,
 • za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí,
 • na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost,
 • v případě tíživé sociální situace studenta (sem spadá mj. i stipendium na podporu ubytování)
 • v případech zvláštního zřetele hodných
 • studentům, kteří mají nárok na přídavek na dítě
 • na podporu studia v zahraničí
 • na podporu studia v České republice
 • studentům doktorských studijních programů

Možnosti ubytování

Kolej

 • podmínky, za nichž je studentovi přiznána kolej, stanovuje vždy každá jednotlivá škola
 • nejčastějšími kritérii pro přidělení koleje bývají:
 • dojezdová vzdálenost studenta
 • sociální situace studenta
 • zdravotní stav studenta
 • ve vyšších ročnících se k tomu připojuje například prospěch nebo dosavadní délka studia
 • vybírat lze i z nabídky kolejí soukromých
 • cena za ubytování na vysokoškolské koleji se odvíjí zejména od:
 • velikosti města
 • počtu lůžek na pokoji
 • množství doplňkových služeb (počet sociálních zařízení na patro či pokoj, vlastní, nebo sdílená kuchyňka, připojení k internetu apod.)
 • výhody: nízké náklady na bydlení, možnost získání jedno- či dvoulůžkového pokoje (za příplatek), zejména u nových či rekonstruovaných ubytoven relativní komfort a dobré zázemí, možnost navázání kontaktů s ostatními studenty, v některých případech dobrá dostupnost do školy (na některých školách se kolej nachází přímo v areálu)
 • nevýhody: nejistota získání lůžka (kvůli nedostatku míst), nutnost dodržování závazných pravidel – tzv. „kolejního řádu“, zejména u levnějších pokojů nutnost dělit se o sociální zařízení a kuchyňku s jinými pokoji, často malá možnost výběru spolubydlících, nedostatek soukromí, existence na první pohled „neviditelných“ poplatků (za použití pračky a jiných spotřebičů, sportoviště atd.), v některých případech malý komfort a nedostatek doplňkových služeb (internet apod.)

Spolubydlení

 • nabídku spolubydlení najdete prakticky na každém realitním portálu; mimo weby realitních kanceláří se lze ale poohlédnout i po inzerátech soukromých osob nebo na studentských portálech
 • výše poplatku za ubytování se odvíjí mj. od:
 • velikosti pokoje či bytu
 • vybavenosti bytu
 • lokality bytu
 • počtu spolubydlících
 • výše poplatků za vodu a energii
 • výhody: relativně nízké náklady na bydlení, určitý komfort, možnost osamostatnit se, možnost výběru spolubydlících či pronajímatelů
 • nevýhody: zpravidla vyšší cena než za kolej, nutnost přistoupit na „domácí pravidla“ (zejména v případě pronájmu jednoho pokoje v cizím bytě), navíc snaha ušetřit často vede ke sdílení bytu více osobami, než pro kolik je určen, a to zas vede ke snížení soukromí i životního prostoru, někdy také nastávají potíže se společným financováním, dělením domácích povinností apod., nejistota bydlení po vypršení nájemní smlouvy, ne vždy je k dispozici internet

Další možnosti

 • dojíždění
 • bydlení u příbuzných či přátel
 • využití služeb klasické ubytovny apod.

Podrobnější informace o možnostech ubytování čtěte například v tomto článku.

Stravování

Menzy

 • menzy jsou jednou z nejlevnějších možností stravování
 • na mnohých lze vybírat i z několika druhů jídel
 • lze je využít nejen v době oběda, ale často jsou otevřeny i v době snídaní či večeří; některé připravují i „svačinové balíčky“
 • ve většině menz se používá speciální stravovací karta nebo ISIC, kam si lze dobít určitou částku, z níž se pak strhává stravné

Bufety

 • relativně levná forma stravování
 • jedná se většinou o stravu na způsob rychlého občerstvení

Studentské kavárny, čajovny a hospody

 • typické zejména pro větší města
 • snaží se svou nabídkou, zázemím, ale i cenou přizpůsobit podmínkám studentského života
 • některé jsou však považovány za „studentské“ spíše jen kvůli skladbě své nejčastější klientely než pro svou „studentskou“ nabídku

Polední menu

 • levnější polední menu často nabízejí i ty jinak dražší podniky
 • polední menu vycházejí vstříc zejména každodenní klientele, jakou jsou např. zaměstnanci firem nebo právě studenti
 • je nutné počítat s tím, že nabízená cena jídla vzroste o cenu nápoje a případné spropitné

Vlastní výroba

 • při troše skromnosti a vhodné volbě jídla je snadné ušetřit na jídle i prostřednictvím domácí stravy – ať už si ji připravíte sami, anebo ještě lépe přivezete od vašich příbuzných

Podrobnější informace o možnostech stravování čtěte v tomto článku.

Mějte přehled o vysokých školách:


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

Nabídka práce pro studenty

 • dovoluje-li to rozvrh a nabídka pracovních příležitostí na trhu, je možné si při studiu přivydělat prostřednictvím:
 • brigády – na dohodu o pracovní činnosti či dohodu o provedení práce
 • pracovního poměru – plný nebo částečný úvazek (souvisí s délkou měsíční pracovní doby)
 • podnikání
 • s každou formou práce jsou spojeny různé poplatky (daně, sociální či zdravotní pojištění), ale i studentské výhody, které v některých případech spočívají zejména v možnosti odečíst si slevu na poplatníka a studenta a získat tak část stržených peněz zpět nebo si tím snížit daně
 • kde práci hledat:
 • inzeráty na nástěnkách, v tisku či na internetu (inzertní servery, pracovní portály, weby personálních agentur apod.)
 • studentské webové portály a internetové stránky škol
 • internetové stránky firem z oboru (nejčastěji v rubrice Kariéra či Volná místa)
 • burzy práce, pracovní a studentské veletrhy
 • prostřednictvím vlastních kontaktů a známých

Další informace o hledání práce a jiných možnostech výdělku najdete například v tomto článku.

Další články k tématu