Za posledních 10 let ubyla na vysokých školách čtvrtina studentů

14. 6. 2021 | Aktuality

počet VŠ studentůOd roku 2010 ubyla na českých vysokých školách celá jedna čtvrtina studentů. Celkem jde o zhruba 300 tisíc vysokoškoláků. Pokles se týká všech oborů s výjimkou zdravotní a sociální péče. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.

ČSÚ uvádí, že pokles počtu vysokoškoláků výrazně ovlivnil demografický vývoj. Věková skupina 20 až 29 let, z níž nejčastěji pocházejí vysokoškoláci, je jednoduše v současnosti méně početná než v minulých letech.

S klesajícím počtem vysokoškoláků klesá také počet absolventů. Loni vysokou školu úspěšně dostudovalo 63 tisíc lidí, což je o 25 tisíc méně než v roce 2010 a dokonce o 31 tisíc méně než v roce 2012, kdy byl v Česku rekordní počet absolventů.

Zatímco celkový počet absolventů klesá, stoupá zastoupení absolventek. Ještě před 20 lety na českých univerzitách absolvovalo 51,4 procent studentek. Do roku 2013 jejich počet vzrostl na 61 procent a nyní ženy tvoří už tři pětiny všech absolventů.

Oproti roku 2001 výrazně narostl počet cizinců na českých školách. Před 20 lety jich v Česku studovalo pouze 1,9 procenta, vloni to bylo již 14,2 procenta. „Některou z vysokých škol v Česku loni studovalo 50 441 cizinců majících 165 různých státních občanství,“ uvádí ČSÚ. Největší zájem o studium v Česku mají Slováci, Rusové, Ukrajinci a Kazachstánci.

Pokles studentů zaznamenávají školy napříč obory. Ten největší úbytek zaznamenaly obory zaměřené na techniku, stavebnictví a výrobu. Těmto oborům ubylo 37 procent studentů. Naopak zdravotnické a sociální obory zaznamenaly sedmiprocentní nárůst počtu studentů.

Co se dosažené úrovně vzdělání týče, v posledním desetiletí ubylo absolventů bakalářských oborů, a naopak se zvýšil počet absolventů magisterských oborů. Nejvíce absolventů vyprodukovaly obory zaměřené na obchod, administrativu a právo. Druhé místo získaly technické, výrobní a stavební obory, a třetí příčka připadla vzdělávání a výchově. Naproti tomu nejméně studentů dokončilo studium oborů zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinárního lékařství.

Zdroj: Novinky.cz