Vysokoškolské studium na Maltě? Jedna univerzita stačí

14. 9. 2011 | Studium v zahraničí

Malta. Ostrov, o němž mnozí uvažují nanejvýš jako o turistické destinaci, ale zřídkakdy jako o místě, kde by strávili několik měsíců či let studia. A přesto i jako studijní destinace není vůbec nezajímavý.

I když by to asi málokdo řekl, v mnoha ohledech se maltské školství podobá tomu britskému. Je to dáno hlavně tím, že Malta byla až do roku 1964 jednou z britských kolonií a dodnes je členem Commonwealthu.
Možná úměrně ke své rozloze, možná i z jiného důvodu je tamní nabídka vysokoškolského studia oproti Britskému království daleko omezenější – na Maltě totiž najdeme pouze jednu veřejnou vysokou školu. Ta nese jednoduchý název Maltská univerzita (University of Malta). Mimo ni ale na ostrově působí ještě jedna instituce soukromá, neuniverzitní – Maltská vysoká škola umění, vědy a technologie (Malta College of Arts, Science & Technology).

Malta je dostupná i českým studentům

Prapočátky Maltské univerzity sahají do konce 16. století, i když univerzitou se oficiálně stala až v roce 1769. Přestože nedosahuje prestiže britských škol, je ve světě velmi uznávaná. Kromě jiných s ní spolupracují i některé české instituce a organizace a díky tomu se mohou čeští studenti za studiem na Maltu dostat například prostřednictvím bilaterálních smluv (meziuniverzitních nebo mezifakultních), mezivládních dohod nebo programu Erasmus. Od toho se také odvíjí i výše stipendií, která se liší s každou vysílající institucí (například Erasmus přispívá v roce 2011/2012 na každý měsíc studijního pobytu 346 eury). Vyloučena pak samozřejmě není ani varianta celostního vysokoškolského studia. V žádné formě studia se však nelze spolehnout na stipendium získané od školy samotné, neboť ta jej zahraničním studentům neposkytuje.

Foundation Studies Course

Zahraniční studenti, kteří nesplňují potřebné podmínky pro možnost přijetí ke studiu, musejí na University of Malta absolvovat roční základní kurz (Foundation Studies Course), jehož cílem je připravit tyto studenty na přijímací zkoušky i budoucí klasické studium a seznámit je s místním způsobem výuky. K úspěšnému dokončení kurzu je nutné získat určitý počet kreditů. Kurzovné pro akademický rok 2011/2012 činí 5 200 eur.

Štěstí má jen několik set vybraných

Škola poskytuje klasicky členěné studium, respektující boloňský systém, tedy bakalářské, magisterské i doktorské. Celkem nabízí 13 fakult, pokrývajících celou škálu oborů od lékařských přes humanitní, technické až po ty ekonomické. Dnes na ní studuje asi 10 tisíc studentů, včetně asi šesti stovek zahraničních, kteří pocházejí z téměř 60 zemí světa (pro srovnání: na Univerzitě Karlově v Praze studuje necelých 50 tisíc studentů, z toho asi 6 tisíc cizinců, proto je zjevné, že počet přijímaných studentů ze zahraničí je na Maltské univerzitě velmi omezený). Dalších asi pět set posluchačů zde studuje v rámci některého z výměnných studijních krátkodobých pobytů. Studium je zde bezplatné pro všechny studenty pocházející z EU.

Siesta, vlídní lidé a žluté autobusy s nejistým řádem

Malta bývá obecně pokládána za místo překypující krásnou přírodou, historickými památkami a hlavně vstřícnými lidmi. Jako asi každá země, má i Malta svá specifika: hlavní formou dopravy tu jsou typické žluté autobusy, jejichž jízdní řád je vždy nejistý, dodržuje se tu odpolední siesta a nenarazíte tu na vyšší živočišné druhy, než je ježek nebo králík. Jezdí se tu vlevo, tradice, jarmarky a svátky jsou neodmyslitelnou součástí místního společenského života. Nezapomenutelná bude pro mnohé jistě i maltská kuchyně.

Náklady na pobyt

Pokud jde o nutné životní náklady, je zde sice z pohledu cizince trochu levněji než v jiných evropských destinacích, přesto si jen na bydlení musíte připravit od 360 do třeba až 600 eur za studentské bydlení. Další náklady spolkne doprava (pěšky se tu přesunete jen stěží, města tu většinou nemají chodníky), strava, náklady na učebnice, volný čas apod. Celkem je tedy nutné počítat s rezervou asi 1000 – 1500 eur měsíčně.

Na Maltu i za jazyky

Malta bývá také velmi oblíbenou destinací pro ty, kdo si chtějí například přes léto vypilovat své jazykové znalosti. Jazykových kurzů je totiž na tomto krásném středomořském ostrově v nabídce více než dost. Přispívá k tomu i fakt, že angličtina je tu vedle maltštiny druhým úředním jazykem.

Zdroje:

www.um.edu.mt
www.mcast.edu.mt
www.euroskop.cz
malta.informa­tionplanet.cz

Foto: Stock.XCHNG