VŠB - Technická univerzita bude prodávat své znalosti do Číny

7. 4. 2011 | Tiskové zprávy

29.3. 2011 proběhla v Kunmingu, hlavním městě provincie Yunnan v Číně významná událost. Tento den bylo za účasti velvyslance České republiky pana Libora Sečky a zástupců vlády provincie Yunnan podepsáno Memorandum of Understanding mezi Yunnan Land and Resource Vocational College a naší Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava.

Cílem této spolupráce je zajistit vzdělávání pedagogů a studentů na čínské straně v oblasti hornictví, dobývání surovin, geologie a bezpečnosti. Jedná se o výjimečný krok v tom, že se České republice tímto daří prodat znalosti a zkušenosti, které se u nás v těchto odborných oblastech pěstují bezmála 300 let a pojem znalostní ekonomika tak nabývá velmi reálné a konkrétní podoby.

Dalším bodem takto započaté spolupráce s čínskou stranou bude připravit projekt, jehož náplní bude transfer znalostí z naší univerzity cestou přípravy vzdělávacích programů, školení a přípravy pedagogů a v neposlední řadě také výuky studentů z Číny v Ostravě. Nedílnou součástí projektu bude i spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu, který nepochybně otevírá mnohem širší pole pro vytváření kontaktů nejen na akademické půdě, ale také z pohledu průmyslových podniků obou zemí, které jsou na oblast surovinového průmyslu navázány. Na základě již proběhlých diskuzí a jednání se také budou rozpracovávat další možnosti spolupráce s Kunming University of Science and Technology i v jiných vědních disciplínách, které jsou na našich univerzitách pěstovány a nesou potenciál excelence.

Delegace do Číny byla tvořena rektorem prof. Ivo Vondrákem, děkanem Hornicko-geologické fakulty prof. Vladimírem Slivkou, profesorem Jaromírem Pištorou proděkanem téže fakulty a současně i ředitelem Centra nanotechnologií v jedné osobě a panem Pavlem Minaříkem z Úřadu vlády České republiky, který stal nejen u zrodu myšlenky nastavení takové spolupráce, ale který celou cestu zorganizoval a vytvořil podmínky pro úspěch celé mise do Číny. Všechna jednání byla velmi konkrétní, úspěšná a měla i vysokou prestiž, což ocenily obě strany, které memorandum podepsaly.

Mějte přehled o vysokých školách:


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

Mgr. Táňa Kantorková
manažerka pro vnější vztahy
telefon: 597 323 700 e­.mail: tana.kantorkova@vsb.cz