UPCE získala akreditaci na obor Perioperační péče v gynekologii a porodnictví

26. 8. 2011 | Aktuality

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice nabízí jako první vysoká škola v České republice nový dvouletý navazující magisterský studijní obor Perioperační péče v gynekologii a porodnictví, který je součástí studijního programu Specializace ve zdravotnictví. Výuka probíhá v prezenční formě.

Zájemci se mohou hlásit do 13. září. Přihlášku lze podat písemně nebo elektronickou formou na adrese http://eprihlaska.upce.cz. Podmínkou přihlášky je úspěšné dokončení bakalářského programu Ošetřovatelství/Po­rodní asistence – studijní obor Porodní asistentka. Dále je třeba absolvovat přijímací zkoušku. Ta se skládá z písemného testu z porodní asistence, gynekologie a porodnictví, neonatologie a psychologie. Na nový obor bude přijato třicet studentů.

Zdroj: stránky univerzity