Fakulta zdravotnických studií

Budoucí záchranáři trénují ve virtuální realitě. Nasimuluje i sanitku

Na fakultě zdravotnických studií liberecké univerzity mají studenti k dispozici program XVR On scene. Program univerzitu vyšel na 4,5 milionu korun a umožňuje budoucím záchranářům nacvičit si mimořádné situace i tam, kde za normálních podmínek cvičit nejde. Třeba na Šaldově náměstí za plného provozu. To je jeden z nejrušnějších dopravních uzlů ve městě. Na zásahu může spolupracovat …

číst více

Exkurze žáků základních a středních škol na Fakultu zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Hned v úvodu školního roku, ve středu 5. září 2012, se stovka žáků základních a středních škol z Pardubického kraje přijde seznámit se speciálními laboratořemi Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice a pracovištěm Multiscan, s.r.o. v Pardubické krajské nemocnici.

číst více

Zdravotní sestrou v Saudské Arábii

Saudská Arábie představuje pro Evropany nepopsatelnou kulturní a přírodní exotiku. Saudská společnost je silně konzervativní, islám zasahuje do všech sfér života. Své o tom ví i Nikola Hrušková, která odjela pracovat do Saudské Arábie coby zdravotní sestra.

číst více

POROVNÁNÍ OBORŮ: Ergoterapie

****Jak zapojit do společnosti lidi s postižením nebo ty, které postihlo životní neštěstí či úraz? Kromě psychologů, speciálních poradců nebo fyzioterapeutů jsou součástí rehabilitačního týmu i ergoterapeuti. Jak probíhá studium tohoto oboru a na kterých školách se konkrétně vyučuje?

číst více

POROVNÁNÍ OBORŮ: Zdravotnický záchranář

Vysoce adrenalinové a stresové povolání zdravotnického záchranáře zahrnuje specializované činnosti v systémech neodkladné péče a na odděleních akutního příjmu. Zájemci o tento obor musí být psychicky i fyzicky odolní. Úkolem záchranářů je poskytovat první pomoc na místě nehody, stabilizovat pacienta a zajistit jeho převoz do nemocnice.

číst více

Speciál O OBORECH: Fyzioterapie

Každý z nás má někdy problémy se zády, koleny, bolí nás svaly nebo klouby. Pokud je problém vážnějšího charakteru, doporučí lékař většinou pravidelné návštěvy fyzioterapeuta. Fyzioterapie se dá v ČR studovat na více než 10 vysokých školách. Jak takové studium vypadá a jaké se nabízejí absolventům možnosti, se dočtete v následujícím článku.

číst více

UPCE získala akreditaci na obor Perioperační péče v gynekologii a porodnictví

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice nabízí jako první vysoká škola v České republice nový dvouletý navazující magisterský studijní obor Perioperační péče v gynekologii a porodnictví, který je součástí studijního programu Specializace ve zdravotnictví. Výuka probíhá v prezenční formě. Zájemci se mohou hlásit do 13. září. Přihlášku lze podat písemně nebo elektronickou formou na adrese http://eprihlaska.upce.cz. Podmínkou přihlášky je úspěšné dokončení …

číst více

Speciál O OBORECH: Ergoterapie

Slovo ergoterapie pochází z řečtiny a doslovně znamená „léčbu prací“. Běžní smrtelníci se s ní mohou setkat v ordinacích lékařů a nebo právě při jejím studiu. Tento relativně mladý studijní obor u nás nabízí hned na několik fakult.

číst více

Dodatečné přijímací řízení pro obor Všeobecné lékařství

Fakulta zdravotnických studií Ostravské univerzity v Ostravě vyhlásila dodatečné přijímací řízení pro akademický rok 2010/2011 do studijního oboru Všeobecné lékařství spadající pod stejnojmenný studijní program. Jedná se o magisterský obor v prezenční formě studia, jehož délka činí 6 let. Bližší informace o oboru a profilu absolventa naleznete zde. E-přihlášku ke studiu lze zasílat do 25. června 2010, přijímací zkoušky se budou …

číst více

V Ostravě vznikne další lékařská fakulta

Akreditační komise MŠMT vyhověla žádosti Ostravské univerzity v Ostravě (OU) a schválila zřízení Lékařské fakulty, v niž se promění dosavadní Fakulta zdravotnických studií. Zároveň komise udělila akreditaci oboru Všeobecné lékařství, který je pro tuto proměnu klíčový. „Je to pro nás obrovské zadostiučinění, protože o možnost připravovat lékaře usilovala Ostrava bezmála padesát let. První studenti Lékařské fakulty nastoupí na …

číst více