V Ostravě vznikne další lékařská fakulta

28. 4. 2010 | Aktuality

Akreditační komise MŠMT vyhověla žádosti Ostravské univerzity v Ostravě (OU) a schválila zřízení Lékařské fakulty, v niž se promění dosavadní Fakulta zdravotnických studií. Zároveň komise udělila akreditaci oboru Všeobecné lékařství, který je pro tuto proměnu klíčový. „Je to pro nás obrovské zadostiučinění, protože o možnost připravovat lékaře usilovala Ostrava bezmála padesát let. První studenti Lékařské fakulty nastoupí na podzim, tedy v akademickém roce 2010/2011. Přijímací řízení pro obor všeobecné lékařství vypíšeme v souladu s vysokoškolským zákonem, tj. nejdříve jeden měsíc po písemném obdržení akreditace z MŠMT,“ uvedl rektor OU Jiří Močkoř.

K přejmenování Fakulty zdravotnických studií na fakultu Lékařskou dojde právě až od akademického roku 2010/2011. Sídlo nové fakulty přitom zůstane v univerzitním areálu v Ostravě-Vítkovicích. Podávání přihlášek pro uchazeče o studium všeobecné medicíny bude dle předpokladů probíhat během června, samotné přijímací řízení by pak mělo navázat v červenci. Do prvního ročníku nového lékařského oboru by mělo být přijato asi 80 uchazečů.

Dosud lze lékařské fakulty v České republice studovat na Univerzitě Karlově v Praze a na jejích detašovaných pracovištích v Plzni a v Hradci Králové, dále na Univerzitě Palackého v Olomouci a také na Masarykově univerzitě v Brně. V Ostravě byla do této doby jen fakultní nemocnice, která však nebyla přímo spjata s žádným univerzitním pracovištěm.

Zdroj: www.osu.cz