Exkurze žáků základních a středních škol na Fakultu zdravotnických studií Univerzity Pardubice

4. 9. 2012 | Tiskové zprávy

Hned v úvodu školního roku, ve středu 5. září 2012, se stovka žáků základních a středních škol z Pardubického kraje přijde seznámit se speciálními laboratořemi Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice a pracovištěm Multiscan, s.r.o. v Pardubické krajské nemocnici.

Hned v úvodu školního roku, ve středu 5. září 2012, se stovka žáků základních a středních škol z Pardubického kraje přijde seznámit se speciálními laboratořemi Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice a pracovištěm Multiscan, s.r.o. v Pardubické krajské nemocnici.

Během exkurze v odborných laboratořích Fakulty zdravotnických studií se mladí návštěvníci na pěti stanovištích seznámí s aktivitami fakulty a vyzkouší si různé zdravotnické postupy, modely a pomůcky. Budou mít možnost stát se na chvíli všeobecnými sestrami nebo porodními asistentkami, také zdravotnickými záchranáři či vžít se do role zdravotně-sociálního pracovníka.

„Na připravených modelech si žáci vyzkouší umělé dýchání, naučí se, jak správně ošetřit různá zranění a zároveň si budou moci osvěžit znalosti a dovednosti například z oblasti první pomoci nebo zdravotní výchovy. Dále jsou připraveny prezentace o zásadách, jak správně komunikovat s osobami se zdravotním postižením, nebo o reprodukčním zdraví člověka,“ sdělila za organizátory Ing. Eva Kynclová z Fakulty zdravotnických studií.

Středoškoláci pak navštíví také radiologické pracoviště Multiscan, s. r. o., které se nachází v areálu Pardubické krajské nemocnice, a. s. Tam uvidí, jak celé složité pracoviště funguje, dozvědí se, jak probíhají různá vyšetření a seznámí se s důležitými zařízeními, jako je rentgen nebo přístroj CT, pro vyšetřování různých onemocnění. _____________­________________________­________________________­______________ Návštěva fakulty a speciálního pracoviště se uskuteční v rámci projektu Brána vědě/ní otevřená – BRAVO, CZ.1.07/2.3.00/35­.0024, dvouletého projektu, který Univerzita Pardubice realizuje od 1. června 2012 a který je zaměřený na popularizaci vědy a výzkumu.

Formou kontaktních, populárně naučných zážitkových akcí, demonstrací, exkurzí, přednášek, kroužků, besed a dalších akcí chce Univerzita Pardubice aktivně zapojit žáky ZŠ, SŠ i vysokoškoláky do poznávání světa a ukázat veřejnosti, a zejména mládeži, zábavnou a zajímavou formou svět moderní vědy a výzkumu a pěstované disciplíny odborných pracovišť sedmi svých fakult. Projekt je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Bližší informace:
Ing. Eva Kynclová
vedoucí akcí projektu na Fakultě zdravotnických studií UPa
telefon 466 037 753
e-mail eva.kynclova@upce.cz