Speciál O OBORECH: Fyzioterapie

29. 3. 2012 | O studijních oborech

Každý z nás má někdy problémy se zády, koleny, bolí nás svaly nebo klouby. Pokud je problém vážnějšího charakteru, doporučí lékař většinou pravidelné návštěvy fyzioterapeuta. Fyzioterapie se dá v ČR studovat na více než 10 vysokých školách. Jak takové studium vypadá a jaké se nabízejí absolventům možnosti, se dočtete v následujícím článku.

Co to vlastně je

Studijní obor fyzioterapie se neustále vyvíjí, téměř každým dnem se totiž přichází na metody, které pomáhají lidskému tělu a člověku obecně. Obor je zaměřený na diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového aparátu prostřednictvím pohybu a dalších postupů. Fyzioterapie pomáhá při odstraňování vrozených vad pohybového systému, následků zranění či dlouhodobějších nemocech. Fyzioterapeuti jsou tedy důležitou součástí celého rehabilitačního procesu pacienta. Fyzioterapie se prolíná všemi medicínskými obory od neurologie, přes internu až po psychiatrii a další. Náplní práce fyzioterapeuta je jak diagnostikovat problémy, kterými pacient prochází, tak i tyto následně léčit. K tomu používá i celou řadu pomůcek a moderních přístrojů.

Kde studovat

Studijní obor Fyzioterapie se dá v České republice studovat na všech lékařských fakultách, na fakultách tělesné výchovy a na fakultách, které se zabývají tělesnou kulturou a zdravotní výchovou. Studium probíhá všude* pouze prezenčně*. Největší koncentrace oborů je v našem hlavním městě, kde se fyzioterapie studuje jako tříletý bakalářský obor na 1., 2. a 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a dále na Fakultě tělesné výchovy a sportu téže univerzity. Dále se dá titul bakaláře v tomto oboru získat na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně, na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, na Fakultě zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, na Fakultě zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni a na Lékařské fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. Studium fyzioterapie lze následně po získání titulu „bakalář“ obohatit o další zkušenosti ve dvouletém navazujícím oboru a to na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK, na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně, na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci a na Lékařské fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. Pro přijetí do navazujících oborů je ovšem třeba absolvovat nejdříve úspěšně bakalářský obor. Navazující magisterské studium fyzioterapie prohlubuje a rozšiřuje znalosti studentů jak v oblasti preventivní medicíny, tak komplexní terapie.

Přijímací zkoušky

Ačkoli je studium fyzioterapie na všech fakultách v podstatě dost podobné, přijímací řízení se na některých mírně liší. Při přijímačkách na bakalářské studium ale v zásadě vždy budete potřebovat znalosti z biologie a to v rozsahu středoškolského učiva, dále fyziky, chemie nebo somatologie, některé fakulty dokonce vyžadují talentové zkoušky z tělesné výchovy nebo alespoň z plavání a na některých fakultách mají i zájem o motivační dopis. Přijímací zkoušky na navazující magisterské obory v zásadě přezkoumávají znalosti nabyté během studia bakalářského, testy jsou někdy doplněny o testy všeobecných předpokladů či o jazykové testy. Více informací naleznete na stránkách jednotlivých fakult.

Předměty

Předmětová skladba studia fyzioterapie se dá v zásadě rozdělit do dvou skupin – na předměty medicínské a předměty rehabilitační. Mezi ty první se řadí například anatomie, fyziologie nebo histologie. Mezi ty druhé pak spadá většina dalších předmětů, tj. například léčebná rehabilitace, metodika tělesné výchovy, prototetika a ortetika a další. V navazujících oborech se pak znalosti rozšiřují o další souvislosti. Nezbytným základem studia fyzioterapie je praxe, která bývá na každé škole minimálně několikatýdenní.

Uplatnění absolventů

Uplatnění fyzioterapie je v oblasti léčebné, předpracovní a pracovní rehabilitace, preventivní medicíně, sportovní i kondiční oblasti. Absolventi najdou široké uplatnění ve všech lékařských oborech vyžadujících psychosomatickou rehabilitaci a praktickou fyzioterapii pacientů. Absolventi navazujícího studia jsou oprávněni vykonávat činnosti vysoce specializovaného fyzioterapeuta na úseku léčebně preventivní péče v rámci léčebné rehabilitace a dalších složek ucelené rehabilitace. Fyzioterapeuti jsou schopni pracovat na odděleních fyzioterapie a léčebné rehabilitace, v rehabilitačních centrech, na všech odděleních nemocnic včetně JIP, v rehabilitačních ústavech, v ústavech sociální péče, lázních, v jednotkách a odděleních léčby bolesti a dalších zařízeních.

O doktorském studiu fyzioterapie si můžete přečíst také v našem rozhovoru s Renatou Konopkovou.

Zdroje: informace na stránkách jednotlivých fakult

Zdroj fotografií: www.sxc.hu

Další články k tématu

Budoucí záchranáři trénují ve virtuální realitě. Nasimuluje i sanitku

Budoucí záchranáři trénují ve virtuální realitě. Nasimuluje i sanitku

Na fakultě zdravotnických studií liberecké univerzity mají studenti k dispozici program XVR On scene. Program univerzitu vyšel na 4,5 milionu korun a umožňuje budoucím záchranářům nacvičit si mimořádné situace i tam, kde za normálních podmínek cvičit nejde. Třeba na Šaldově náměstí za plného provozu. To je jeden z nejrušnějších dopravních uzlů ve městě. Na zásahu může spolupracovat …

Studenti Masarykovy univerzity studují zubařinu v simulačním centru

Studenti Masarykovy univerzity studují zubařinu v simulačním centru

Studenti Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně mají od roku 2020 možnost studovat v jedinečném simulačním centru. Jde o jedno z nejmodernějších center tohoto typu v Evropě. Jeho primárním účelem je studenty připravit na všechny problémy spojené s praktickým vykonáváním práce zubaře. „Když student nastoupí do prvního ročníku, tak začíná již v prvním týdnu vedle teoretické výuky i výuku praktickou. První půlrok …

Seznam literatury k ústní maturitě: Místo knihy raději video!

Seznam literatury k ústní maturitě: Místo knihy raději video!

Nervozita stoupá. Písemné testy už jsou napsány, a maturanty čeká už jen ústní část, poslední krok ke složení zkoušky dospělosti. Velkým strašákem je seznam dvaceti literárních děl ke zkoušce z českého jazyka. Pokud nestíháte přečíst všechny knihy, nebo je naopak už máte dávno přečtené a nic už si z nich nepamatujete, přinášíme vám čtyři tipy, jak se na …