Dodatečné přijímací řízení pro obor Všeobecné lékařství

28. 5. 2010 | Aktuality

Fakulta zdravotnických studií Ostravské univerzity v Ostravě vyhlásila dodatečné přijímací řízení pro akademický rok 2010/2011 do studijního oboru Všeobecné lékařství spadající pod stejnojmenný studijní program. Jedná se o magisterský obor v prezenční formě studia, jehož délka činí 6 let. Bližší informace o oboru a profilu absolventa naleznete zde.

E-přihlášku ke studiu lze zasílat do 25. června 2010, přijímací zkoušky se budou konat 15. července 2010 (v případě vysokého počtu uchazečů také 16. července 2010). Náhradní termín zkoušek bude umožněn pouze tehdy, bude-li totožný s konáním maturitní zkoušky nebo státní zkoušky. Náhradní termín je stanoven na 21. července 2010. Bližší informace o náplni přijímacího řízení najdete na této stránce.

Uchazeči, kteří uspějí v rámci přijímacího řízení, již nastoupí ke studiu na nové Lékařské fakultě Ostravské univerzity v Ostravě, která od příštího akademického roku vznikne právě ze současné Fakulty zdravotnických studií.

Zdroj: www.osu.cz