POROVNÁNÍ OBORŮ: Zdravotnický záchranář

25. 5. 2012 | O studijních oborech

Vysoce adrenalinové a stresové povolání zdravotnického záchranáře zahrnuje specializované činnosti v systémech neodkladné péče a na odděleních akutního příjmu. Zájemci o tento obor musí být psychicky i fyzicky odolní. Úkolem záchranářů je poskytovat první pomoc na místě nehody, stabilizovat pacienta a zajistit jeho převoz do nemocnice.

Západočeská univerzita v Plzni

Vedle vysokoškolského diplomu obdrží absolventi i tzv. Supplementa, která jim umožní vykonávat povolání v zemích EU. Výuka probíhá v teoretických a odborných učebnách Fakulty zdravotnických studií, ale také na klinických pracovištích Fakultní nemocnice Plzeň.

 • Přijímací řízení:

Pro uchazeče je připraven vědomostní test z biologie člověka v rozsahu 50 otázek. Ze čtyř nabízených možností je pouze jedna varianta správná. Za každou správnou odpověď se přičítá jeden bod, za chybné odpovědi se neodečítá! Délka trvání testu je 60 minut.

 • Statistika: pro letošní rok je kapacita oboru 30 míst.
Statistika pro akademický rok 2010/2011Statistika pro akademický rok 2010/2011

Univerzita obrany v Brně

Pokud chcete studovat zdravotnického záchranáře na Univerzitě obrany, musíte se stát vojákem z povolání. Budete dodržovat určitý řád a zavazujete se dlouholetou smlouvou, ale vše je vykoupeno četnými výhodami:

 1. Plat v průběhu studia 9 až 11 tisíc měsíčně
 2. Ubytování zdarma na jedno až dvoulůžkových pokojích
 3. Proplácené cesty k návštěvě rodiny
 4. Jistota zaměstnání po ukončení školy
 5. Dostupné volnočasové aktivity – tělocvična, posilovna, sportovní areál v místě ubytování
 6. Zvýšený podíl praktické výuky, medicína katastrof a v polních podmínkách, speciální tělovýchova
 7. Nadstavbová výuka cizích jazyků, možnost účasti v zahraničních jazykových kurzech

Fakultu vojenského zdravotnictví nehledejte na Moravě, nýbrž se nachází v Hradci Králové. Na přípravě zdravotnických záchranářů úzce spolupracuje s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Absolventi jsou po ukončení studia služebně zařazeni na systemizovaná místa podle potřeb Armády České republiky.

 • Přijímací řízení:

Uchazeči o studium skládají přijímací zkoušku formou písemného testu z biologie (somatologie) a anglického jazyka. V testech je správná jen jedna odpověď nebo kombinace odpovědí, popřípadě výsledek výpočtu nebo doplnění textu. Přezkoušení z tělesné výkonnosti zahrnuje Cooperův běh po dobu 12 minut a sedy-lehy za 60 sekund.

Záchranáře připravuje také Univerzita obranyZáchranáře připravuje také Univerzita obrany

Ostravská univerzita v Ostravě

Na Lékařské fakultě, jako jediné, můžete obor Zdravotnický záchranář navštěvovat prezenčně i kombinovanou formou. Kdo nemá odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry nebo zdravotnického záchranáře a bude přijat, musí absolvovat odbornou praxi v plném rozsahu jako v prezenční formě studia.

 • Přijímací řízení:

Obsahem přijímacího řízení je test z biologie a fyziky v rozsahu středoškolského učiva. Jedná se o písemný znalostní test s volbou odpovědí, kdy pouze jedna odpověď bude správná. Následuje talentová zkouška, jejíž součástí jsou běh na 1500 metrů, plavání volným stylem na 100 metrů a shyby. Tabulka výkonů a jejich bodování.

 • Statistika: pro akademický rok 2011/2012
PS = prezenční studium, KS = kombinované studiumPS = prezenční studium, KS = kombinované studium

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií získala akreditaci pro obor Zdravotnický záchranář v roce 2008. Na výuce spolupracuje Fakultou vojenského zdravotnictví Hradec Králové Univerzity obrany v Brně, která též připravuje záchranáře, ale pro potřeby armády. Studium je koncipováno jako prezenční. Úspěšné ukončení studia dává absolventům systémový základ v oboru Zdravotnický záchranář s možností získání další specializace v rámci celoživotního vzdělávání.

Bonus: Podle dosažených výsledků při přijímací zkoušce vybere Fakulta zdravotnických studií jedenáct nejlepších studentů. Ti obdrží mimořádné jednorázové stipendium ve výši 5 000,– Kč.

 • Přijímací řízení:

Podmínkou pro přijetí je úspěšné složení přijímací zkoušky, která se skládá z písemného testu z biologie a zkoušky fyzické zdatnosti. Uchazeči, kteří na podkladě písemného testu z biologie získají alespoň 20 ze 70 bodů, budou pozvání ke zkoušce z fyzické zdatnosti. Zkouška z fyzické zdatnosti zahrnuje:

 1. běh 1 500m
 2. plavání 100m, plavecký způsob lze během tratě měnit
 3. šplh na 4m laně, bez časového limitu, s přírazem nebo bez přírazu (uchazeč musí splnit).

 

Poplatek za přihlášku činí 500,– Kč.

 • Statistika:

Průměrná úspěšnost uchazečů na Fakultu zdravotnických studií se dlouhodobě pohybuje kolem 45 %. Letos bude přijato maximálně 35 uchazečů podle nejlepšího umístění v pořadí. Přijímací zkouška je hodnocena bodovým ziskem, biologie 0 – 70 bodů, fyzická zdatnost 0 – 10 bodů. Uchazeč, který z písemné zkoušky z biologie získal méně než 20 bodů nebo nesplnil zkoušku fyzické zdatnosti, při přijímací zkoušce nevyhověl.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Zdravotně sociální fakulta při JČU nabízí prezenční studium. Odborná praxe probíhá v Česko Budějovické nemocnici.

 • Přijímací řízení:

Jako na ostatních školách je přijímací řízení dvoukolové. První kolo se skládá z testu biologie člověka v rozsahu učební látky gymnázia (50 otázek) a testu ze všeobecné informovanosti včetně zdravotnické problematiky (50 otázek). Následuje jednodenní praktická zkouška z tělesné výchovy. Závodí se ve třech disciplínách:

 1. sprint 100 metrů
 2. vytrvalostní běh 1500 metrů
 3. plavání 100 metrů

Tabulkové limity talentových přijímacích zkoušek na studijní obor Zdravotnický záchranář naleznete na www.zsf.jcu.cz.

 • Statistika: K prezenčnímu studiu přijímá Jihočeská univerzita pro rok 2012/2013 rovných třicet studentů.
Souhrné výsledky přijímacího řízení 2011/2012Souhrné výsledky přijímacího řízení 2011/2012

Foto: sxc.hu

Další články k tématu

Pět vysokoškolských oborů, o kterých jste ještě neslyšeli

Pět vysokoškolských oborů, o kterých jste ještě neslyšeli

Lékařství, pedagogika, práva… tyto obory se vám nejspíš vybaví, když se řekne vysokoškolské studium. To ale rozhodně není všechno, co vysoké školy nabízí. Třeba největší česká vysoká škola, Univerzita Karlova, má v nabídce téměř 900 studijních programů! My jsem pro vás vybrali pět oborů, o kterých jste ještě (pravděpodobně) neslyšeli, a které vás připraví na …

Právům v Plzni hrozí omezení akreditace nultých ročníků

Právům v Plzni hrozí omezení akreditace nultých ročníků

Národní akreditační úřad pro vysoké školství zahájil v květnu řízení k omezení akreditace programu celoživotního vzdělávání (CŽV) neboli nultých ročníků na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Národní akreditační úřad se v řízení zaměří na nedostatky v současné podobě přijímacích zkoušek, které mají údajně zvýhodňovat některé studenty. Dopad na studium ostatních ročníků řízení mít nebude. „Důvody pro zahájení řízení …

Plzeň ožívá uměním. Fakulta ZČU vystaví tisíce děl

Plzeň ožívá uměním. Fakulta ZČU vystaví tisíce děl

Začátek roku bude v Plzni ve znamení výstav. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity jich připravila celkem pět. Návštěvníci budou moct shlédnout tisíce děl od více než 700 mladých umělců v galeriích po celém městě. Největší část výstavy tvoří Winter show, kde studenti fakulty prezentují své klauzurní práce. Winter show tvoří obrazy, sochy, grafické práce, …