Ošetřovatelství

Medicína nebo zdravotnické nelékařské obory?

Žijeme v hektické době, kdy jsou životními motty: úspěch, prestiž, uznání, profesionalita… S tím následně souvisí i výběr našeho budoucího povolání a výběr profesní dráhy. I to je zřejmě důvod, proč studenti při výběru školy sledují mety nejvyšší. Lékařské fakulty tak praskají ve švech. Každoročně za sebou zanechávají doslova stovky frustrovaných neúspěšných uchazečů. Ti vynaložili nemalé úsilí …

číst více

POROVNÁNÍ OBORŮ: Všeobecná sestra

Chcete vykonávat práci všeobecné sestry v nemocnici? Střední zdravotnická škola již nestačí, základem je terciální neboli vysokoškolské vzdělání. Nabídka je široká. Račte si vybrat.

číst více

Den otevřených dveří na 1. lékařské fakultě UK

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (1. LF UK) již brzy otevře pro zájemce o studium medicíny své brány. Na 7. ledna 2012 je zde totiž naplánován již tradiční den otevřených dveří. Během něj si budou moci případní uchazeči o studium některého z fakultou otevíraných oborů nejen osobně prohlédnout studijní prostředí, ale zejména se pak zúčastnit informačních seminářů a zeptat se na vše, …

číst více

UPCE získala akreditaci na obor Perioperační péče v gynekologii a porodnictví

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice nabízí jako první vysoká škola v České republice nový dvouletý navazující magisterský studijní obor Perioperační péče v gynekologii a porodnictví, který je součástí studijního programu Specializace ve zdravotnictví. Výuka probíhá v prezenční formě. Zájemci se mohou hlásit do 13. září. Přihlášku lze podat písemně nebo elektronickou formou na adrese http://eprihlaska.upce.cz. Podmínkou přihlášky je úspěšné dokončení …

číst více

Slezská univerzita: druhé kolo pro obor Všeobecná sestra

Fakulta veřejných politik v Opavě vypisuje druhé kolo přijímacího řízení pro studijní obor Všeobecná sestra. Nejzazší termín podání přihlášky je 15. srpen 2011. Poplatek činí 250 Kč. K přihlášce je nutné přiložit lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu. Přijati budou ti, kteří absolvovali test studijních předpokladů v základní verzi do 28. 5. 2011. Jedná se o test, jenž je součástí Národních srovnávacích zkoušek, které …

číst více