Medicína nebo zdravotnické nelékařské obory?

5. 4. 2019 | PR články

A1

Žijeme v hektické době, kdy jsou životními motty: úspěch, prestiž, uznání, profesionalita… S tím následně souvisí i výběr našeho budoucího povolání a výběr profesní dráhy. I to je zřejmě důvod, proč studenti při výběru školy sledují mety nejvyšší. Lékařské fakulty tak praskají ve švech. Každoročně za sebou zanechávají doslova stovky frustrovaných neúspěšných uchazečů. Ti vynaložili nemalé úsilí na přípravu k příjímacím zkouškám, ale brána jejich vysněné školy zůstává nedobyta.

Málokdo si následně uvědomí, že pokud svůj primární výběr myslel vážně a má pocit, že disponuje předpoklady pro výkon takto náročného povolání, ke splnění snu vedou i jiné cesty. Vysoká škola zdravotnická může být alternativou, která sebou přináší mnohem méně stresu, výraznou eliminací případného selhání v průběhu studia a profesi příbuznou původnímu zájmu, a to pro maturanty všech středních škol.

S narůstajícími požadavky vycházejícími z praxe došlo u ošetřovatelských profesí k výraznému progresu a posunu. Je nutné, aby nelékařský zdravotnický personál splňoval stále se zvyšující odborné nároky, a to od znalosti lékařských postupů, farmakologie, fyziologie, anatomie, psychologie a komunikace až k technickému know-how obsluhy nejrůznějších zdravotnických přístrojů. S progresivním rozvojem medicíny jako takové a profilací jednotlivých zdravotních profesí už není prioritním posláním nelékařského zdravotnického personálu rozdávat teploměry a roznášet čaj. Sami lékaři přiznávají, že sestry jsou v odborných úkonech nepostradatelné.

A2

U specializačních oborů jako je třeba zdravotnický záchranář, porodní asistentka nebo radiologický asistent, které lze studovat na Vysoké škole zdravotnické je často po absolventovi požadována vysoká míra samostatnosti a samozřejmě s tím související odpovědnosti. Systém a kompetence zdravotníků jsou dnes nastaveny tak, že u fyziologických porodů ve zdravotnických zařízeních nebo specifikovaných akutních stavech není nutná přítomnost lékaře. Zároveň je to velice často právě všeobecná sestra, která má první kontakt s akutním pacientem. Do budoucna jsou jednoznačné tendence k postupnému dalšímu zvyšování kompetencí.

Studium nelékařských zdravotnických oborů sebou nese i další benefity, které byste u jiných oborů těžko hledali. Součástí studia je nemalý podíl praktické výuky, která se realizuje přímo v akreditovaných zdravotnických zařízeních. Nevíte, zda se chcete pracovat na interním oddělení, koronární jednotce, urgentním příjmu, dětském oddělení nebo v domově seniorů? Máte unikátní možnost si v rámci studia tato oddělení vyzkoušet a najít svůj šálek kávy. Máte už své zkušenosti s tím, jak se sny občas vzdalují od reality? Tady máte výjimečně možnost vybrat si z několika realit tu, která se nejvíce podobá Vašemu snu.

Se zvyšujícími nároky a očekáváními, která jsou kladena na naše bedra máme stále větší strach ze selhání. Jak už bylo řečeno výše, i tato svízel je studiem nelékařských zdravotnických oborů eliminována. Již během studia totiž získáváte platné kvalifikace Sanitáře, Ošetřovatelky a Praktické sestry podle zákona 96/2004 Sb., v platném znění, a to bez ohledu na to, zda VŠZ úspěšně ukončíte státní závěrečnou zkouškou.

A3

Jedním z dalších aspektů při výběru budoucí profese by měla být uplatnitelnost absolventů v praxi. Studenti zdravotnických oborů jsou na trhu práce velice žádáni a vyhledáváni. Zdravotnická zařízení nabízejí nejrůznější benefity od získání stipendijních programů přes nabídky zaměstnaneckého ubytování, příspěvků na dopravu, směnných příplatků a mnohé další. Dokonce i v průběhu studia nemají studenti o brigády a zkrácené úvazky nouzi.

Momentální mediální obraz, který je vytvářen okolo zdravotnického personálu je takový, že se jedná o práci velice náročnou a nedoceněnou. Ano, není sporu o tom, že práce ve zdravotnictví je opravdu náročnou profesí. Na druhé straně se však jedná o práci, která dává smysl, má obrovský přesah a rozhodně ji nemůže dělat každý. Bohužel se o tomto aspektu v průběhu života přesvědčí většina z nás. A my bychom byli rádi, kdybyste o tom, jaký bude mít tato profese do budoucna kredit a prestiž rozhodovali právě Vy.

Další články k tématu

Čeští studenti získali ocenění za výzkum v oblasti léčby epilepsie a rakoviny

Čeští studenti získali ocenění za výzkum v oblasti léčby epilepsie a rakoviny

Čtyři čeští studenti převzali z rukou držitele Nobelovy ceny za chemii Jeana-Marie Lehna cenu za přínos vědě. Ocenění nese jméno Sanofi, podle stejnojmenné farmaceutické společnosti, a studenti ho získali za výzkum zabývající se zlepšením v oblasti léčby epilepsie a rakoviny. Cílem soutěže je podporovat mladé výzkumníky ve zdravotní oblasti „Velmi nás těší, že přihlášené práce …

číst více