Den otevřených dveří na 1. lékařské fakultě UK

26. 12. 2011 | Aktuality

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (1. LF UK) již brzy otevře pro zájemce o studium medicíny své brány. Na 7. ledna 2012 je zde totiž naplánován již tradiční den otevřených dveří. Během něj si budou moci případní uchazeči o studium některého z fakultou otevíraných oborů nejen osobně prohlédnout studijní prostředí, ale zejména se pak zúčastnit informačních seminářů a zeptat se na vše, co je ohledně studia zajímá. Informační den 1. LF UK začne přesně v 10:00 hod. v posluchárně Anatomického ústavu 1. LF UK, U Nemocnice 3, Praha 2.

V akademickém roce 2012/2013 budou v rámci 1. LF otevřeny dva magisterské studijní programy (6letý program Všeobecné lékařství a 5leté studium Zubního lékařství, oba pouze v prezenční formě) a dva tříleté programy bakalářské – Ošetřovatelství (s jediným oborem Všeobecná sestra otevíraným v prezenční i v kombinované formě) a dále pak program Specializace ve zdravotnictví s obory Adiktologie (v prezenční i v kombinované formě), Ergoterapie (pouze v prezenční formě) a Fyzioterapie (prezenční studium). V nabídce 1. LF UK ale nechybí ani možnost dvouletého navazujícího magisterského studia. To je zde zastoupeno programem Specializace ve zdravotnictví, pod který spadá obor Adiktologie v prezenční i v kombinované formě a obor Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči (pouze v prezenční formě).

Podrobnější informace o jednotlivých oborech a podmínkách přijímacího řízení naleznete na stránkách 1. LF UK.

Zdroj: www.lf1.cuni.cz