Univerzita Karlova otevírá nově akreditované programy pro učitele

17. 6. 2019 | Aktuality

cute-pupils-teacher-looking-globe-library_13339-203540Pokud ještě nemáte vyřešené přihlášky na VŠ nezoufejte. Možnost stále máte. A to rovnou na naší nejstarší univerzitě. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v akademickém roce 2019/2020 totiž otevírá několik nově akreditovaných programů pro učitele a zároveň vypsala několik termínů pro dodatečné přijímací řízení.

Nově akreditované programy

Zájemci o bakalářské pedagogické studium mají nyní šanci přihlásit se k prezenčnímu studiu českého, anglického, francouzského, latinského, německého, ruského a španělského jazyka se zaměřením na vzdělávání. Dále je nabízen program Historie se zaměřením na vzdělávání. Všechny tyto pedagogické programy, kromě českého jazyka, jsou dvouoborové, studenti si tak musí vybrat vždy kombinaci dvou. Pro přijetí je pak nutné uspět u přijímaček na alespoň dva učitelské programy.

Kromě bakalářských vyhlásila Karlovka také přijímací řízení na nově akreditované navazující magisterské programy. Uchazeči se mohou přihlásit například na Religionistiku, Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy, Učitelství češtiny jako cizího jazyka nebo na Učitelství latinského, německého, španělského nebo francouzského jazyka a příslušné literatury pro střední školy. Více informací se dozvíte tady.

Přihlášky do bakalářského i magisterského studia lze podávat až do 15. 7. 2019. Přijímací řízení proběhne v září.

Dodatečné přijímací řízení

Možnost přihlásit se máte stále také na několik dalších oborů Filozofické fakulty v rámci dodatečného přijímacího řízení. Z bakalářských oborů to jsou například Archeologie pravěku a středověku, Finská studia, Logika, Pedagogika či Švédská studia. Seznam všech oborů najdete zde.

Dodatečné přijímačky vypsala Karlovka také pro navazující magisterské obory, mezi nimiž jsou například Dějiny umění, Fonetika, Hispanistika, Informace, média a knižní kultura, Politické teorie, Sociální pedagogika či Sociologie. Kompletní seznam najdete zde.

Lhůta pro podávání přihlášek na tyto bakalářské i magisterské obory je 12. 8. 2019.

Podrobné informace o průběhu přijímacího řízení, podmínkách přijetí a nabízených oborech se dozvíte na webových stránkách FF UK. Všem uchazečům přejeme hodně štěstí!

Zdroj: www.ff.cuni.cz