Učitelé češtiny se bojí změn maturit a přijímaček na střední

24. 7. 2020 | Aktuality

změny maturit a přijímačekAsociace češtinářů se obává, že kvůli změnám, které plánuje zavést ministr školství Robert Plaga, klesne kvalita maturit a přijímacích zkoušek na střední školy. Její předseda Josef Soukal uvedl, že ke zhoršení by mohly vést například změny v obsahu zkoušek. Podle něj současná podoba státní maturity a jednotných přijímacích zkoušek zaručuje větší objektivitu a podpořila pozitivní změny výuky.

Plaga naopak tvrdí, že aktuálně přijímačky neodpovídají tomu, co se děti ve školách učí. Vadí mu i sociální nerovnost, kdy rodiče musí platit leckdy drahé kurzy, aby jejich děti měly šanci zkoušky úspěšně složit a na školu se dostat. Změny v přijímačkách by podle Plagy vedly ke zlepšení vzdělávání. Podobně hovořil již dříve také o maturitách.

Asociace češtinářů však věří, že kritika zkoušek není objektivní. „Obáváme se, že příští kroky v oblasti maturit a přijímacího řízení, například obsahová redukce, či dokonce zrušení testů, sníží kvalitu obou zkoušek,” uvedla v prohlášení.

„V rozporu s většinově prezentovanými názory nejsou testy postaveny na ‚nepotřebné’ teorii a terminologii a není možné se na ně jen ‚nabiflovat’; místo znalostí se upřednostňuje gramotnost žáka,” doplnila.

Státní část maturit podle ní podpořila pozitivní změny ve výuce, například tím, že se klade větší důraz na práci s textem. Přijímání uchazečů podle pohovoru nebo výběru prací ze školy nebo z kroužků by prý nezaručovalo objektivitu.

Ne všichni češtináři ale tento názor sdílí. Například Společnost učitelů českého jazyka a literatury naopak zavedení změn podporuje. Mluvčí organizace Veronika Valíková uvedla, že dosavadní pojetí maturit představovalo zbytečnou zátěž na státní rozpočet i fungování škol a mohlo dokonce vést k tomu, že si mladá generace vybudovala negativní postoj k literatuře i k českému jazyku.

 

Zdroj:
https://www.novinky.cz/