Studium v Německu

20. 6. 2011 | Studium v zahraničí

Německé školství

Zájemce o studium jistě potěší, že na řadě německých vysokých škol nejsou přijímací zkoušky. Přijímací řízení funguje na principu Numerus clausus. Studenty vysokých škol se stávají ti, kteří mají nejmenší průměrnou známku z maturitního vysvědčení. Tento princip je uplatňován též na české studenty, ale protože jejich hodnocení bývá lepší, je maturitní vysvědčení přepočítáváno pomocí bavorské formule. Studium je stejně jako u nás strukturováno do tříletých bakalářských a dvouletých navazujících oborů. Odlišný je harmonogram akademického roku. Zimní semestr na univerzitách probíhá v období říjen až březen, letní od dubna do srpna. Na vysokých odborných školách začíná zimní semestr v září, končí v únoru, letní semestr trvá od března do srpna. Univerzita poskytuje klasické vzdělání v oboru práv, medicíny, pedagogiky, biologie, chemie a dalších vědeckých oborů. Naproti tomu Vysoké odborné školy nabízejí studium aplikovaných věd (sociální práce, mediální obory, ekonomie) doplněných o praxi. Z dalších typů škol lze jmenovat umělecké, církevní a soukromé. Předpokladem úspěšného ukončení bakalářského studia je zisk minimálně 180 kreditů, na následném navazujícím magisterském studiu musíte získat alespoň 120 kreditů.

Kde hledat

Přehled všech německých škol najdete zde nebo zde. Pokud už máte vybrán obor a město, kontaktujte zahraniční studijní oddělení (Akademisches Auslandsamt). Kontakty naleznete na stránkách DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst Dienst). Pozor. Několik desítek vysokých škol je sdruženo pod organizaci Uni-assist. Pokud chcete studovat na jedné ze škol zapojených do projektu, musíte kontaktovat přímo Uni-assist nikoli zahraniční studijní oddělení školy. Organizace zpracovává přihlášky ke studiu a zkoumá odbornou způsobilost. Jedna přihláška stojí 43 euro, za každou další se platí 15 euro.

Máte zájem studovat v Německu po dobu několika měsíců? Využijte populární výměnný program Erasmus pro vysokoškolské studenty. Program je v režii vaší domácí univerzity. Ta zveřejňuje seznam studijních pobytů, termíny výběrových řízení a požadavky. Pokud splníte podmínky, podepíšete smlouvu, která obsahuje studijní plán. Během pobytu musíte respektovat studijní řád zahraniční školy a řádně plnit povinnosti vyplývající ze smlouvy. Pobývat na hostitelské škole můžete minimálně tři měsíce, maximálně rok. Školné neplatíte, váš pobyt je hrazen ze stipendia. Najít si práci a přivydělat si na život je zakázáno.

Předpoklady ke studiu

Od doby co je Česká republika členem Evropské unie, ke studiu v Německu vízum nepotřebujete. Neomezeně mohou studovat na německé vysoké škole vlastníci maturitního vysvědčení z gymnázia. Naopak ti, kteří úspěšně absolvovali obchodní akademii, průmyslovou školu, atd., se mohou ke studiu v Německu přihlásit po dokončení alespoň jednoho semestru na české vysoké škole a pouze v totožném anebo příbuzném oboru. Většina vysokých škol vyžaduje složení mezinárodní jazykové zkoušky: DSH, TestDaF, ZOP, KDS, GDS, DSD, PWD. Doklad o jazykové vybavenosti odevzdáváte až při zápisu ke studiu, přesto nenechávejte vše na poslední chvíli. Osvobozeni od zkoušek jsou studenti dvoujazyčných gymnázií (F. X. Šaldy v Liberci, Deutsche Schule Prag). Více informací poskytne Goetheo institut v Praze .

Termíny přihlášek

Standardní termíny odevzdání přihlášky na zimní semestr je 15. červenec. Do 15. ledna podejte přihlášku na letní semestr. Některé školy si ale určují své vlastní termíny, proto se raději ujistěte na příslušném studijním oddělení.

Finance

Počínaje rokem 2008 bylo zavedeno školné na státních vysokých školách. Výše se liší podle spolkové země a mění se s aktuálním politickým vývojem. Průměrně si připravte pět set eur na semestr. Například v Porýní-Falc se platí 650 €, v Durynsku 500 €, v Hamburku 375 €, v Sasku se školné donedávna neplatilo. Informace o poplatcích v němčině. Od poplatků jsou osvobozeni pouze účastníci Erasmu. Stanete-li se řádným studentem zahraniční školy, pohlídejte si, aby za vás stát nadále hradil zdravotní pojištění.

Stipendia

Stát finančně podporuje jen německé studenty. Lidé ze zahraničí musí spoléhat na rodinné zázemí, pracovat při studiu nebo využít stipendijních programů. Při hledání stipendií by vám mohly být nápomocny stránky organizace Německé akademické výměnné služby (DAAD), která má svoji pobočku i v Praze. Případně využijte služeb Akademické informační agentury, Nadace Roberta Bosche a její programy pro Čechy a Němce, Česko-německého fondu budoucnosti.

Zdroj informací: DAAD a Spolkové republiky Německo

Zdroj fotografií: http://www.sxc.hu

Další články k tématu

Lepší plat i víc kontaktů aneb Co přináší studium v zahraničí

Studenti, kteří vyjedou studovat do zahraničí, dosáhnou v budoucnu na lepší platové ohodnocení než studenti, kteří zůstanou v Česku. Vyplývá to z průzkumu, který si nechal zpracovat Dům zahraniční spolupráce (DSZ). Do průzkumu se zapojilo přes 600 lidí ve věku 18 až 35 let. Byli rozděleni zhruba na dvě poloviny, podle toho, zda studovali v zahraničí nebo ne, […]

číst více

Čtvrtstoletí s Erasmem. Do zahraničí vyjelo přes 400 tisíc Čechů

Evropský stipendijní program Erasmus funguje v Česku již 25 let. Za tu dobu se do něj zapojilo přibližně 411 tisíc Čechů. Nejčastěji šlo o vysokoškolské studenty a pracovníky. Od roku 2014 je program pod názvem Erasmus+ otevřený i žákům základních a středních škol, učitelům, pracovníkům s mládeží nebo sportovním trenérům. Jen loni do zahraničí s Erasmem vyjelo […]

číst více