Studium v Brně: Jak se vyznat v knihovnách

27. 4. 2012 | Přijímací řízení

Do Brna míří hned po Praze největší množství studentů. Hned v prvních týdnech se ocitnou před složitou otázkou: Jak se vyznat v knihovně? Do které zamířit, když mám napsat seminární práci? A ve které si můžu půjčit oddechovou beletrii?

V Brně jsou tři hlavní možnosti, které máte, pokud jde o knihovny. První z nich je Knihovna Jiřího Mahena, která má své pobočky po celém Brně, je otevřena pro širokou veřejnost (tedy nejen pro studenty) a kde si můžete půjčit oddechovou knížku sami pro sebe. Zadruhé můžete zamířit do knihovny ve vaší škole nebo na vaší fakultě. Třetí možnost je Moravská zemská knihovna, do které povedou vaše kroky tehdy, když u vás na fakultě nenajdete dostatečné množství odborných publikací. Pojďme si o každé z knihoven říci něco víc.

Knihovna Jiřího Mahena v Brně

Knihovna Jiřího Mahena je největší veřejná knihovna na Moravě. Najdete v ní velký výběr krásné literatury, poezie, časopisů, novin, ale mají zde k zapůjčení i audiovizuální materiály a hudebniny. Můžete si zde zajít také bezplatně na internet a dostat se ke třem elektronickým databázím – jedné právnické a dvěma hudebním. Mahenova knihovna má služby i pro nevidomé a slabozraké čtenáře a umožňuje bezbariérový přístup.

Největší výběr knih naleznete v ústřední knihovně hned v centru Brna na ulici Kobližné (pár kroků od Náměstí Svobody). Celkem však má knihovna po celém Brně třicet poboček. Dohromady zde mají k zapůjčení 800 000 titulů. Nejde jen o knihy – k zapůjčení jsou zde kromě výše zmíněných novin nebo hudebnin také čtečky elektronických knih, tematické kufříky pro děti, kde jsou pohromadě knihy a hry k jednomu tématu (například „vesmír“ nebo „středověk“ nebo deskové hry (ty se zapůjčují na kauci 200 Kč – je možné si je zahrát také v herním klubu knihovny).

´ Zápisné do knihovny je pro studenty 100 Kč na jeden rok. K registraci stačí přijít do kanceláře v přízemí knihovny se stokorunou a ISICem a vyplnit formulář, který dostanete. Hned po registraci si můžete jít zapůjčit knihy, celkem je limit 20 knih, které si půjčujete na 30 dní. Dobu výpůjčky lze prodloužit až na 60 dní a za návrat výpůjčky po výpůjční době se platí 10 Kč za každý týden (jinak je to například u CD).

Některé dokumenty jsou ve skladu a musíte si o ně požádat v elektronickém knihovním katalogu. Po zadání požadavku musíte počkat 30 minut a po jejich uplynutí si knihy vyzvednete v patřičném okénku.

Ústřední pobočka má otevřeno přes týden od deseti do šesti hodin, v sobotu pouze do dvou. Na knihovní katalog Mahenovy knihovny se můžete podívat online zde.

Moravská zemská knihovna

Moravská zemská knihovna je taktéž knihovna veřejná, tedy nejen studentská. Přesto však studenti tvoří asi největší část návštěvníků, protože MZK je knihovna odborná. Pokud se potřebujete dostat k vědeckým publikacím nebo třeba k ročníkům sto let starých časopisů (například ke Květům z konce devatenáctého století), určitě zamiřte sem.

Moravská zemská knihovna se nachází zhruba sedm minut od centra poblíž zastávky Klusáčkova nebo z druhé strany Nerudova. Má ve svém fondu čtyři miliony dokumentů, což z ní dělá druhou největší odbornou knihovnu v České republice. Je zde většina knih vydaných v České republice po roce 1935, hudebniny, noviny i časopisy. Dostanete se zde také k elektronickým databázím odborných článků nebo k zapůjčení čtečky e-booků. Pokud nenajdete odbornou publikaci zde, pak vám pravděpodobně nezbyde než zamířit do Prahy do Národní knihovny nebo využít meziknihovních služeb.

Registrace nového čtenáře stojí stejně jako u Knihovny Jiřího Mahena 100 Kč na rok pro studenta. Můžete sem však přijít jako host a prostudovat si nějakou knihu prezenčně, nebo se jednorázově registrovat na jeden týden za 50 Kč. Předregistrujete se online na stránkách knihovny, poté už si můžete vybrat a zarezervovat knihy. Některé knihy opět nejsou ve volném výběru a musíte si na ně poslat požadavek do skladu – knihovna vás informuje e-mailem, že jsou již nachystány. Nakonec svou registraci dokončíte osobní návštěvou v přízemí knihovny (to musíte udělat do čtrnácti dnů od „předregistrace“ na internetu) s ISICem a občanským průkazem.

Také v MZK funguje kopírování, je zde wi-fi a literární kavárna. Můžete si vypůjčit maximálně 40 absenčních a prezenčních jednotek, z toho však maximálně 20 z volného výběru, 20 ze skladu, 20 novin ve studovně nebo 10 CD – záleží na typu půjčovaných dokumentů. Dokumenty si můžete opět půjčit na jeden měsíc, výpůjčku lze prodloužit až na tři měsíce, pokud na knihy někdo další nečeká. Za pozdní vrácení platíte 10 Kč za knihu na jeden den prodlení, u jiných typů dokumentů se poplatky liší.

Knihovna je otevřena od půl desáté do deseti večer ve všední dny a od devíti do půl páté v sobotu. Knihovní katalog najdete zde.

Knihovny jednotlivých univerzit a fakult

Masarykova univerzita

Studenti někdy budově knihovny Filozofické fakulty říkají „bambusová chýše“. Pravdou je, že budova byla oceněna v několika architektonických soutěžích.Studenti někdy budově knihovny Filozofické fakulty říkají „bambusová chýše“. Pravdou je, že budova byla oceněna v několika architektonických soutěžích.

Každá univerzita v Brně a většina jejich fakult má svou vlastní knihovnu. Největší je pravděpodobně knihovna Masarykovy univerzity. Ať studujete kterýkoliv obor, vypůjčit si knihu můžete na kterékoliv z fakult. Dokonce i studenti jiných univerzit si mohou zařídit omezený přístup do knihoven MU.

Protože ke knihám mají blíže humanitní než technické vědy, je logické, že vůbec největší univerzitní knihovna je na Filozofické fakultě. Knihy jsou zde v pěti patrech rozděleny podle jednotlivých tematických okruhů a narozdíl od knihoven jiných fakult zde najdete také beletrii. Jinde jsou pouze knihy odborné. Studenti Masarykovy univerzity si občas dělají legraci, že dříve nebo později se v knihovně Filozofické fakulty všichni potkají. Vlastní knihovnu má ovšem každá z fakult – velmi dobrá co do poskytnutého zázemí je knihovna na Fakultě sociálních studií, kde je velké množství studoven, stolečků s lampami a zásuvkami i pro počítače. Pověstný fenomén knihoven Masarykovy univerzity jsou „knihy s červeným puntíkem“, což jsou knihy k zapůjčení pouze prezenčně. Organizace půjčování knih se na jednotlivých fakultách liší. Zatímco na FSS jsou všechny dostupné knihy ve volném výběru, na Filozofické fakultě existují výpůjčky ze skladu a na Pedagogické fakultě je zvlášť studovna se skladem i s volným výběrem knih k prezenčnímu studiu a zvlášť knihovna pro absenční výpůjčky, kde žádný volný výběr není – musíte dopředu vědět, kterou knihu chcete a zažádat si o ni u pultu.

Knihovna na Fakultě sociálních studiíKnihovna na Fakultě sociálnch studií

Otevírací doby knihoven Masarykovy univerzity je obvykle od deseti do šesti hodin během pracovních dní. Půjčit si můžete 20 dokumentů a je zde přístup také do velkého množství elektronických databází. Pokud jste student Masarykovy univerzity, dostanete se k databázím zahraničních odborných článků odkudkoliv – stačí si nainstalovat do počítače příslušný program, který vás identifikuje jako studenta MU.

Dokumenty si na MU můžete půjčit na měsíc s možností prodloužení až na tři měsíce. Poplatky za pozdní vrácení záleží na fakultě a jsou poměrně vysoké. Katalog knih najdete zde.

Vysoké učení technické v Brně

Knihovna Fakulty stavebníKnihovna Fakulty stavební

VUT má jednu knihovnu ústřední na Antonínské, studenti však více využívají knihovny na jednotlivých fakultách. Tyto knihovny jsou odborné, jsou zde k zapůjčení například skripta a tematicky zaměřené knihy podle oblasti zájmu jednotlivých fakult. Stejně jako na Masarykově univerzitě bývají v univerzitních knihovnách studovny s možností zapojení notebooku a s internetem, dá se zde kopírovat a tisknout, pobočky mají k dispozici plotr. Některé publikace jsou opět pouze prezenční. Půjčit si můžete obvykle 10 knih na jeden měsíc absenčně a dvakrát výpůjčku prodloužit. Poplatky z prodlení jsou 2 Kč na jeden den a jednu knihu.

Ústřední knihovna je otevřena přes týden do pěti nebo do čtyř hodin, fakultní knihovny mají otevřeno obvykle do osmi hodin; například knihovna Fakulty stavební je otevřena i v sobotu. Omezená je doba plotrování, to je zapotřebí stihnout do šesté hodiny. Katalog knih najdete zde.

Veterinární a farmaceutická univerzita

Univerzita má jednu ústřední knihovnu, do které má omezený přístup i veřejnost. Nedávno byla rekonstruovaná. Knihy jsou opět prezenční i absenční, některé si můžete půjčit jen ze skladu. I zde je přístup k elektronickým informačním zdrojům a k tisku a kopírování. Jde taktéž o odbornou knihovnu. Má i svou studovnu, oddělení s počítači a zavřené boxy pro individuální studium. Běžné knihy se půjčují na jeden měsíc, skripta absenčně až na šest měsíců. Půjčit si můžete maximálně patnáct titulů. Poplatky z prodlení jsou 3 Kč na knihu a den.

Knihovna Veterinární a farmaceutické knihovny má otevřeno od půl deváté do půl osmé, v pátek pouze do tří.

Zdroj informací i fotografií: webové stránky knihoven