Studium po šestadvacítce už není zadarmo

25. 12. 2009 | Studentský život

Také máte ve svém okolí nějakého „věčného studenta“? Takoví lidé studují buď prostě proto, že je studium baví a rádi si rozšiřují obzory, nebo se jim naopak nedaří najít takovou školu, která by dokázala naplnit jejich očekávání. Studium si však lze prodloužit i jeho přerušením, výjezdem do zahraničí nebo nástupem do doktorského cyklu. Ale ať je to jak je to, je nutné počítat s tím, že se 26. svíčkou na dortu se cesta k titulu začíná trochu prodražovat…

Čeští studenti do 26 let studující na některé z našich veřejných či státních vysokých škol mohou směle využívat (a také využívají) četné výhody, které jim tento status přináší. Pokud však student tuto věkovou hranici přesáhne, už mu na mnoha místech potvrzení o studiu ani třeba karta ISIC moc nepomohou. Některé výhody však může využívat i nadále.

Zdravotní pojištění

Předně se jich začíná týkat platba zdravotního pojištění, a to i tehdy, studují-li bez přerušení (za studenty do 26 let platí toto pojištění stát). Pakliže není student starší 26 let zaměstnán nebo nepracuje jako OSVČ a pokud nesplňuje některou z podmínek uvedenou v § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, stává se tzv. „osobou bez zdanitelných příjmů“ (OBZP). Výše měsíční platby pro OBZP je stanovena na 13,5 % z minimální mzdy, která v roce 2009 činí 8000 Kč. Měsíční pojistné tedy takového studenta vyjde na 1080 Kč. Za občany evidované na úřadu práce platí toto pojištění opět stát.

Sociální pojištění

V případě sociálního pojištění je situace poněkud jiná, neboť zde věk studenta nehraje roli. Doba studia se nově od 1. ledna 2010 už nebude započítávat do potřebných let pojištění pro následný důchod (šlo o tzv. náhradní dobu pojištění). K důchodovému pojištění se však může student přihlásit dobrovolně – jeho minimální výše pro rok 2010 bude činit 1660 Kč. Za náhradní dobu pojištění už se tak bude pokládat už jen například doba, v níž bude absolvent zaregistrován na úřadu práce (sociální pojištění úřad ani absolvent neplatí, i přesto se doba, po kterou je absolvent na úřadu práce zaevidován a má-li nárok na podporu v nezaměstnanosti, započítává do doby účasti na důchodovém pojištění – nejdéle však 3 roky). Doba odstudovaná před rokem 2010 však bude posuzována podle starých pravidel.

Kolik stojí studium po šestadvacítce?Kolik stojí studium po šestadvacítce? (foto: Stock.XCHNG)

ISIC

Karta ISIC, která je představitelkou mnoha slev a studentských výhod, platí i pro studenty starší 26 let, horní věková hranice není nijak omezena. Podmínkou je stále jen to, aby byl zapsán do prezenční formy studia. U studentů starších 26 let nemusí být některá ze slev či výhod uznána jedině tehdy, je-li to uvedeno přímo v podmínkách konkrétní výhody, která se váže k věkové hranici 26 let.

Studentská bankovní konta

Také v případě některých bankovních kont nekončí nárok na vlastnictví takového konta se dnem 26. narozenin. Ovšem stejně tak není tento nárok nekonečný. Například Studentské konto ČSOB platí do 28 let (účet jeho majitelům zůstává do 28 let, i když už studium ukončili), u Komerční banky jste pro potřeby konta G2 a u České spořitelny pro potřeby Osobního účtu Student považováni za studenta až do 30 let a například u konta GE Money Bank, nazvaného Genius Student, je tato hranice stanovena na 27 let. U většiny ostatních bank jsou studentské účty limitovány věkem 26, někdy dokonce i jen 25 let.

Doprava

Celkem nemilosrdné jsou ke studentům nad 26 let i dopravní podniky většiny českých měst (ačkoli to neplatí všude – například v Opavě není věková hranice pro časové jízdné stanovena, je podmíněna pouze studiem a student nesmí být trvale výdělečně činný). Pro studenty nad 26 let tak většinou platí „klasické“ občanské jízdné. Totéž platí i pro většinu dopravců v rámci meziměstské či mezinárodní dopravy (například ČSAD, Eurolines atp.) nebo pro České dráhy. Třeba Student Agency však poskytuje studentské slevy (po předložení karty ISIC) až do 30 let.

Poplatky za studium

Povinnost platit poplatky za studium se na veřejných školách nijak neváže k věku. Nejčastěji jsou dány délkou studia, resp. délkou nedokončených předchozích studií – tyto poplatky se obvykle označují jako poplatky za další či delší studium (poměrně srozumitelné vysvětlení těchto pojmů a povinností, které jsou s nimi spjaty, najdete například na stránkách UJEP, UK i dalších škol; blíže je definuje také zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, § 58 odst. 3 a 4.). Tyto poplatky se týkají právě většinou studentů, kteří překročili hranici 26 let, a je třeba si je tedy dobře ohlídat.

Další články k tématu

Jak finančně zvládnout studium na vysoké škole

Jak finančně zvládnout studium na vysoké škole

Vysoká škola je místo, kde většina lidí poprvé zakusí opravdovou nezávislost – včetně té finanční. S takovou nezávislostí se ale pojí také velká zodpovědnost. Jako vysokoškolák se tak kromě spousty dalších věcí musíte naučit i chytře spravovat své peníze. Vyvarujte se těch největších finančních chyb, kterých se studenti nejčastěji dopouští, a zjistěte, kde můžete získat nějaké …