ZČU, VUT a OU: Stále lze posílat přihlášky na strojírenské obory

23. 3. 2011 | Aktuality

Fakulta strojní Západočeské univerzity v Plzni přijímá přihlášky k bakalářskému studiu až do 8. dubna 2011. Hlásit se zde můžete na obory strojní inženýrství nebo strojírenství, oba prezenčně či kombinovaně. Zatímco strojní inženýrství je spíše obecné, ve strojírenství si již během bakalářského studia volíte specializace na konkrétnější strojírenské oblasti. Přihlásit se ke studiu je možné elektronicky na adrese http://eprihlaska.zcu.cz.

Fakulta strojní dále nabízí stipendium studentům s výbornými studijními výsledky. Uchazeči, kteří mají ve všech ročnících střední školy ve druhém pololetí a z maturity studijní průměr do 1,5, mohou po nástupu na fakultu požádat o stipendium ve výši 10 000 Kč. Stejně vysoké stipendium je možné získat také v případě stejně dobrých výsledků v prvním semestru na univerzitě.

Do 31. března se můžete hlásit ke studiu tohoto oboru také na Fakultu strojního inženýrství brněnského VUT, kde je větší výběr bakalářských oborů blízkých strojnímu inženýrství; pokud se rozhodnete studovat samotné strojní inženýrství, můžete si vybrat z osmnácti oborů navazujícího magisterského studia. Přihlásit se můžete opět online.

Fakulta strojní VŠB-Technické univerzity Ostrava přijímá přihlášky dokonce až do konce dubna, vybrat si můžete v bakalářském studiu z asi dvaceti oborů. Přihlášky můžete podat na této adrese.

Zdroj: webové stránky fakult