Speciál O OBORECH: MBA a LL.M. studium práva

26. 7. 2012 | O studijních oborech

Zvažujete posílení svého vzdělání v oblasti práva? Kromě „právnického“ MBA můžete získat také titul LL.M. K čemu jsou dobré a v čem se liší? A kde všude lze doplňující právnické vzdělání získat?

MBA nebo LL.M.? Titul už za jeden rok studia

Zkratka MBA znamená „Master of Bussiness Administration“, tedy „magistr obchodní administrativy“. Jde o titul, který můžete získat poté, co absolvujete studium v MBA programu. Ten bývá někdy dvou, někdy čtyřsemestrální, délka studia záleží na škole. Studium MBA probíhá nejčastěji kombinovanou či distanční formou, protože je primárně určeno lidem, kteří již pracují a chtějí si pouze zvýšit kvalifikaci nebo na sobě dále pracovat. Na konci studia pak musíte napsat disertační práci a úspěšně projít zkouškami. Méně známým je titul LL.M., který začaly uznávat i nabízet také české školy teprve nedávno. Zkratka pochází z latinského „magister legum“ nebo z anglického „Master of Law“, znamená tedy „magistr práv“. Obvykle je podmínkou studia MBA i LL.M. předchozí vysokoškolské vzdělání, tedy alespoň bakalářský titul. Nemusí ale být nutně z právnické oblasti. Například v Německu je však již možné získat MBA i bez předchozího vysokoškolského vzdělání. Za studium se však platí, a to i na veřejných vysokých školách.

Kde studovat právnické MBA

Jak již bylo uvedeno, výuka probíhá zpravidla distančně. Nezáleží tak příliš na místě, kde sídlí vaše škola. Poměrně snadné je udělat si titul MBA distančně také na zahraniční univerzitě.

V České republice nabízí „právnické MBA“ například následující instituce:

Business Institut

Tato pražská soukromá škola nabízí třísemestrální studium v oboru Obchodní právo v podnikání. Podmínkou pro přijetí je alespoň bakalářský titul. Celé studium stojí dohromady 117 600 Kč včetně DPH. Výuka programu probíhá v češtině formou e-learningu na dálku a její součástí jsou i tématická setkání, která se konají zhruba čtyřikrát za semestr.

Při studiu tohoto oboru vás čeká dohromady dvanáct kurzů, od práva nekalé soutěže, práva obchodních společností či insolvenčního práva přes právo pracovní až po právo cenných papírů či kurz o daňových aspektech podnikání.

Ústav práva a právní vědy

Tato soukromá škola nabízí jeden obor MBA: Commercial Law. Jde o dvousemestrální studium v českém nebo slovenském jazyce, v každém semestru absolvujete šest kurzů. Výuka probíhá distanční formou. Každý semestr se konají tři setkání, která však nejsou povinná. Cena za studium je 115 200 Kč bez DPH, platbu lze rozložit do dvou nebo čtyř splátek.

Na obou školách je možné získat také titul LL.M.

Kde studovat LL.M.

Masarykova univerzita

Jako první nabídla možnost studia LL.M. Masarykova univerzita ve spolupráci s britskou Nottingham Trent University. Studium trvá dva roky. Absolvent programu získá přehled ve všech právních oblastech souvisejících s obchodní a podnikovou praxí. Program obsahuje také tři manažerské moduly věnované podnikové strategii, řízení rizik a podnikovým financím a účetnictví. Kurzy si můžete prohlédnout na stránkách Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Výuka probíhá distančně, šestkrát do roka pak probíhá víkendová bloková výuka. Absolventi získají diplom z britské školy. Školné je 62 500 Kč za semestr bez DPH.

University of New York in Prague

Tato škola spolupracuje s britskou University of Greenwich. Studium LL.M. se u nich zaměřuje na mezinárodní a firemní právo, během studia se také máte možnost dále specializovat. Nevýhodou je, že UNYP nabízí pouze prezenční studium, výuka však probíhá pouze o víkendech. Zato ho stihnete za jediný rok, třetí semestr pouze píšete disertační práci. Za celé studium absolvujete pouze tři kurzy. Na této škole se neobejdete bez angličtiny. Školné je 225 000 Kč na rok studia.

Anglo-American University

Výuka probíhá ve spolupráci s University of London, která zajišťuje výuku, a ze které také získáte diplom. Vyučuje se v angličtině a vybrat si můžete ze zhruba třiceti specializací v rámci studia. Studovat můžete jeden rok až pět let, za tuto dobu stihnete 16 kurzů a za celé studium zaplatíte 7 620 britských li­ber.

Studium na zahraniční škole

Jelikož i české školy, jak již víte, zajišťují výuku LL.M. společně se zahraničními univerzitami, není obtížné českou školu obejít a začít distanční studium třeba na britské škole na vlastní pěst. Tuto možnost nabízí velké množství britských, amerických nebo australských škol, z nichž některé najdete na stránkách projektu RDI – learning without boundaries. Příkladem je třeba Anglia Ruskin University.

Zprostředkování k právnickému vzdělání získanému na zahraniční škole, možnost absolvovat studium ve španělštině nebo v ruštině a nabídku částečně prezenčního studia v Praze najdete také u společnosti MBAonline.cz.

Zdroj: webové stránky škol

Zdroj fotografie: Stock.Xchng