Speciál O OBORECH: MBA a LL.M. studium práva

26. 7. 2012 | O studijních oborech

Zvažujete posílení svého vzdělání v oblasti práva? Kromě „právnického“ MBA můžete získat také titul LL.M. K čemu jsou dobré a v čem se liší? A kde všude lze doplňující právnické vzdělání získat?

MBA nebo LL.M.? Titul už za jeden rok studia

Zkratka MBA znamená „Master of Bussiness Administration“, tedy „magistr obchodní administrativy“. Jde o titul, který můžete získat poté, co absolvujete studium v MBA programu. Ten bývá někdy dvou, někdy čtyřsemestrální, délka studia záleží na škole. Studium MBA probíhá nejčastěji kombinovanou či distanční formou, protože je primárně určeno lidem, kteří již pracují a chtějí si pouze zvýšit kvalifikaci nebo na sobě dále pracovat. Na konci studia pak musíte napsat disertační práci a úspěšně projít zkouškami. Méně známým je titul LL.M., který začaly uznávat i nabízet také české školy teprve nedávno. Zkratka pochází z latinského „magister legum“ nebo z anglického „Master of Law“, znamená tedy „magistr práv“. Obvykle je podmínkou studia MBA i LL.M. předchozí vysokoškolské vzdělání, tedy alespoň bakalářský titul. Nemusí ale být nutně z právnické oblasti. Například v Německu je však již možné získat MBA i bez předchozího vysokoškolského vzdělání. Za studium se však platí, a to i na veřejných vysokých školách.

Kde studovat právnické MBA

Jak již bylo uvedeno, výuka probíhá zpravidla distančně. Nezáleží tak příliš na místě, kde sídlí vaše škola. Poměrně snadné je udělat si titul MBA distančně také na zahraniční univerzitě.

V České republice nabízí „právnické MBA“ například následující instituce:

Business Institut

Tato pražská soukromá škola nabízí třísemestrální studium v oboru Obchodní právo v podnikání. Podmínkou pro přijetí je alespoň bakalářský titul. Celé studium stojí dohromady 117 600 Kč včetně DPH. Výuka programu probíhá v češtině formou e-learningu na dálku a její součástí jsou i tématická setkání, která se konají zhruba čtyřikrát za semestr.

Při studiu tohoto oboru vás čeká dohromady dvanáct kurzů, od práva nekalé soutěže, práva obchodních společností či insolvenčního práva přes právo pracovní až po právo cenných papírů či kurz o daňových aspektech podnikání.

Ústav práva a právní vědy

Tato soukromá škola nabízí dva obory MBA: Commercional Law a Public Law. V obou případech jde o dvousemestrální studium v českém nebo slovenském jazyce, v každém semestru absolvujete šest kurzů. Výuka probíhá distanční formou. Každý semestr se konají tři setkání, která však nejsou povinná. Cena za studium je 115 200 Kč bez DPH, platbu lze rozložit do dvou nebo čtyř splátek.

Na obou školách je možné získat také titul LL.M.

Kde studovat LL.M.

Masarykova univerzita

Jako první nabídla možnost studia LL.M. Masarykova univerzita ve spolupráci s britskou Nottingham Trent University. Studium trvá dva roky. Absolvent programu získá přehled ve všech právních oblastech souvisejících s obchodní a podnikovou praxí. Program obsahuje také tři manažerské moduly věnované podnikové strategii, řízení rizik a podnikovým financím a účetnictví. Kurzy si můžete prohlédnout na stránkách Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Výuka probíhá distančně, šestkrát do roka pak probíhá víkendová bloková výuka. Absolventi získají diplom z britské školy. Školné je 62 500 Kč za semestr bez DPH.

University of New York in Prague

Tato škola spolupracuje s britskou University of Greenwich. Studium LL.M. se u nich zaměřuje na mezinárodní a firemní právo, během studia se také máte možnost dále specializovat. Nevýhodou je, že UNYP nabízí pouze prezenční studium, výuka však probíhá pouze o víkendech. Zato ho stihnete za jediný rok, třetí semestr pouze píšete disertační práci. Za celé studium absolvujete pouze tři kurzy. Na této škole se neobejdete bez angličtiny. Školné je 225 000 Kč na rok studia.

Anglo-American University

Výuka probíhá ve spolupráci s University of London, která zajišťuje výuku, a ze které také získáte diplom. Vyučuje se v angličtině a vybrat si můžete ze zhruba třiceti specializací v rámci studia. Studovat můžete jeden rok až pět let, za tuto dobu stihnete 16 kurzů a za celé studium zaplatíte 7 620 britských li­ber.

Studium na zahraniční škole

Jelikož i české školy, jak již víte, zajišťují výuku LL.M. společně se zahraničními univerzitami, není obtížné českou školu obejít a začít distanční studium třeba na britské škole na vlastní pěst. Tuto možnost nabízí velké množství britských, amerických nebo australských škol, z nichž některé najdete na stránkách projektu RDI – learning without boundaries. Příkladem je třeba Anglia Ruskin University.

Zprostředkování k právnickému vzdělání získanému na zahraniční škole, možnost absolvovat studium ve španělštině nebo v ruštině a nabídku částečně prezenčního studia v Praze najdete také u společnosti MBAonline.cz.

Zdroj: webové stránky škol

Líbí se Vám naše stránky?


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

Zdroj fotografie: Stock.Xchng

Další články k tématu

OBOROVÝ SERIÁL – kam se hlásit, když chci chránit životní prostředí – část I

OBOROVÝ SERIÁL – kam se hlásit, když chci chránit životní prostředí – část I

Pokud vám není lhostejné, co se děje s přírodou kolem vás a chtěli byste se nějak aktivně zapojit do její ochrany, máte na výběr z mnoha vysokoškolských oborů, které vás na tuto profesní dráhu připraví. A protože oborů zabývajících se ekologií a enviromentalistikou je opravdu hodně, připravili jsme pro vás hned dva přehledy.  V prvním díle se mimo …

číst více
Jaké může být studium v zahraničí? My to víme!

Jaké může být studium v zahraničí? My to víme!

Chcete studovat univerzitu, kde: nebudete mít žádnou matematiku nebudete začínat dříve než v 9 ráno budete mít hodiny jen 3 x týdně máte vlastní wellness, fitness, spa & beauty salon vystudujete bakaláře či magistra za peníze britské vlády nebudete mít závěrečné státnice, pouze psanou práci můžete dokončit bakaláře po absolvování VOŠ za 1 rok studia můžete …

číst více
Studium MBA je stále žádanější, řeší i problémy absolventů vysokých škol

Studium MBA je stále žádanější, řeší i problémy absolventů vysokých škol

Ukončili jste v nedávné době své vysokoškolské studium? Pak si jistě velmi dobře uvědomujete, že vaši přednášející sice disponovali hlubokými znalostmi, ale ty bohužel, v drtivé většině případů, čerpali pouze ze studia odborných knih a z dalších zdrojů oproštěných od praktického života. Vysoká škola vám zkrátka předala pouze teoretický základ a praktické poznatky vám v řadě situací citelně chybí. …

číst více