Speciál O OBORECH: Architektura

13. 5. 2008 | O studijních oborech

Uchazeči o studium architektury se musí vyrovnat s nemalými požadavky u přijímací zkoušky. Než tedy začnete s přípravou, je vhodné se lépe seznámit s tím, co obor přináší. Pozn.: článek byl aktualizován 3.12.2009 (-pel-)

Náplň studia Bakalářské studium je čtyřleté. Posluchači získají vědomosti z oblasti stavitelství, které jsou potřebné k řešení základních úloh navrhování staveb. Obor rozvíjí (v tomto případě nepostradatelné) znalosti deskriptivy. Na jednotlivých školách se náplň studia lehce odlišuje svým zaměřením – někde je věnováno více prostoru rozvoji tvůrčích schopností, jinde je studentům nabídnuto navíc rozšíření znalostí výpočetní techniky či humanitní předměty. Je také rozdíl v tom, zda si vyberete školu, kde je věnováno více prostoru navrhování z výtvarného, nebo z technického hlediska.

Předměty Setkáte se zde s předměty, jako jsou Základy architektury, Dějiny architektury, Stavební mechanika, Navrhování staveb, Urbanismus, Ateliérová tvorba, Nosné konstrukce, Pozemní stavitelství.

Uplatnění Absolventi mohou nalézt uplatnění ve stavebních a architektonických institucích nebo pokračovat ve studiu na magisterském stupni.

Přijímací zkouška Přijímací zkouška má více kol, pouze na VŠB-TU v Ostravě jsou uchazeči přijímáni na základě studijního prospěchu a studijního průměru ze střední školy. Podrobnější informace o požadavcích u přijímacího řízení naleznete ve článcích Porovnání oborů: Architektura I. díl a II. díl.

Kde lze obor studovat
Fakulta architektury ČVUT v Praze
Fakulta stavební ČVUT v Praze
Fakulta architektury VUT v Brně
Fakulta umění a architektury Technické university Liberec
Fakulta stavební Vysoké školy báňské – Technické university Ostrava

Porovnání studia na jednotlivých školách najdete zde a „zde“:[[http://www.vysokeskoly.cz/…em/index.php?….