POROVNÁNÍ OBORŮ: Architektura II. díl

17. 1. 2008 | O studijních oborech

Opět se zaměříme na studium architektury, tentokrát na Fakultě umění a architektury TUL v Liberci a na Stavební Fakultě TUO v Ostravě. Pozn. Článek byl aktualizován 29. 12. 2009 (-kav-)

VŠB – TUO OSTRAVA – STAVEBNÍ FAKULTA

Kde: Stavební fakulta Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě, studijní program Architektura a stavitelství, obor Architektura a stavitelství

Forma studia:prezenční, bakalářské

Charakteristika oboru: Studenti oboru Architektura a stavitelství budou vybaveni teoretickými a odbornými znalostmi tak, aby mohli využít svůj tvůrčí potenciál k projektování pozemních staveb, např. obytných budov, výrobních hal či kulturních staveb. Studium se přitom zaměřuje na specifické problémy v oblasti Moravskoslezského regionu, zvláště pak na projektování a výstavbu pozemních staveb na poddolovaném území. Posluchačům se v rámci oboru nabízí předměty: ateliérová tvorba, pozemní stavitelství, nauka o stavbách, prostředí staveb, či architektonické kreslení, přičemž součástí výuky je i inženýrské stavitelství. Programová náplň oboru Architektura a stavitelství splňuje požadavky Evropské unie na výkon profese architekta.

Navazující magisterské studium: studijní program Stavební inženýrství, obor Konstrukce staveb, připravované obory: Prostředí staveb, Architektura a stavitelství

Uplatnění absolventů: Absolventi bakalářského studia najdou uplatnění v oblasti projektování a realizace pozemních staveb.

Přijímací řízení: Uchazeči o studium Architektury a stavitelství nemusí skládat písemnou zkoušku. Při přijímacím řízení je rozhodující studijní prospěch a studijní průměr ze střední školy, kdy se na základě pořadí průměrného prospěchu za jednotlivé ročníky střední školy studenty přijímají.

  • Úspěšnost uchazečů – 97,7 % (2008)

Názor studentky Denisa Gracová Předměty, které se týkají bezprostředně architektury, vyučují profesoři a inženýři, kteří jsou dle mého názoru velice dobří odborníci. Jelikož je tento obor zaveden na škole krátkou dobu, nemá dopilované některé detaily (např. studium předmětů, ze kterých je jen zápočet, je mnohdy obtížnější, než studium předmětů, ze kterých musíme dělat i zkoušku). Učiva je opravdu hodně, i když se učíte „ze dne na den“, dá to pořádně zabrat.

Stránky fakulty: www.fast.vsb.cz

TUL V LIBERCI – FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY

Kde:Fakulta umění a architektury Technické univerzity v Liberci, bakalářský studijní program Architektura a urbanismus

Forma studia: prezenční, čtyřleté bakalářské

Charakteristika oboru: Práce v architektonickém ateliéru, při kterém studenti využíjí své tvůrčí schopnosti a znalosti z teoretických a technických předmětů, je stěžejní, a to zejména v prvním a druhém ročníku bakalářského studia. V jeho průběhu studenti představují a obhajují své vyhotovené návrhy před pozvanými odborníky. Součástí práce v ateliéru je pětiměsíční praxe v architektonické kanceláři.

Navazující magisterské programy: studijní program Architektura a urbanismus, obor Architektura, Architektonické inženýrství

Uplatnění absolventů: Absolventi Fakulty architektury Technické univerzity v Liberci se uplatní jako profilovaní partneři stavebních inženýrů a odborníků, s nimiž architekti spolupracují. Pokud absolvent získá kvalifikaci, může působit i v architekto­nických kancelářích. Pro výkon samostatného povolání je navíc potřebné povolení, které lze získat až po předepsané praxi.

Přijímací řízení: Přijímací talentová zkouška je tříkolová. První kolo se zaměřuje na domácí tvorbu uchazečů, na jejímž základě vybere komise studenty postupující do druhého kola. To se skládá z části písemné, výtvarné a architektonické, přičemž část písemná se sestavuje z testu z dějin umění a architektury a všeobecného kulturního přehledu a testu z matematiky. Třetí kolo probíhá formou rozhovoru na téma vytvořených prací. Při výběru se hodnotí především prostorová představivost, výtvarné nadání a tvořivé schopnosti uchazeče.

  • Úspěšnost uchazečů – 26,3 % (2008)

Názor studentky Eva Železná, 2. ročník „Moc se mi tu líbí, je to přesně to, co jsem si představovala. Především je to kreativní. Studium asi není úplně typické, máme hodně práce přes rok; je to časově velmi náročné.“

Stránky fakulty:www.tul.cz

Pozn. Údaje o počtu přihlášených a přijatých studentů pro akademický rok 2007/2008 se týkají pouze uchazečů o studium s českým občanstvím.

Zdroje: Webové stránky jednotlivých fakult, http://www.kampomaturite.cz/…a-verejne-vs