POROVNÁNÍ OBORŮ: Architektura I. díl

15. 1. 2008 | O studijních oborech

Navrhování kulturních, administrativních a obytných staveb nebo třeba sportovních hal je cílem budoucích architektů. Kde mohou zájemci architekturu studovat, z čeho se skládá přijímací řízení, jaká je úspěšnost na jednotlivých fakultách nebo jak se uplatní absolventi v praxi, se dozvíte v následujícím článku. V prvním díle se zaměříme na ČVUT a VUT. Pozn. Článek byl aktualizován 29. 12. 2009 (-kav-)

ĆVUT V PRAZE – FAKULTA ARCHITEKTURY

Kde: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta Architektury, studijní program Architektura a urbanismus, obor Architektura

Forma studia: prezenční, tříleté bakalářské

Charakteristika oboru: Předměty teoretické, technické, umělecké a humanitní – studenti architektonické fakulty ČVUT v Praze získají během studia základní znalosti v oboru, které jim pomohou rozvíjet své tvůrčí schopnosti a umožní tak hledání nových cest v architektuře. Výuka si klade za cíl nejen poskytnout studentům odborné znalosti, ale také jim nastínit podobu současného světa a to, čím je současná architektonická tvorba ovlivňována. Studijní program je koncipován tak, aby byl svým obsahem srovnatelný s obsahem technických univerzit evropského typu.

Navazující magisterské studium: studijní program Architektura a urbanismus, obor Architektura

Uplatnění absolventů: Absolventi plně uplatní své znalosti v praxi. Předměty jsou totiž naplánovany tak, aby posluchači měli znalosti nejen v architektuře, ale i v jiných oborech.

Přijímací řízení: ČVUT přijímá uchazeče o studium na základě dvoukolového přijímacího řízení. První kolo se skládá ze tří částí: výtvarná zkouška, zkouška z exaktních předmětů a test z všeobecného přehledu. Maximální počet bodů, kterých může student v prvním kole dosáhnout je 80, k připuštění do druhého kola jich však postačí 36. Druhé kolo přijímacího řízení má podobu rozhovoru, při kterém přijímací komise posuzuje zájem uchazeče o obor a jeho celkový projev.

Úspěšnost uchazečů – 43,7 % (2008)

Názor studentky: Michalela Hronová, 2. ročník, Fakulta stavební: „Myslím že většina vyučujících je ochotná pomoci a dá se s nimi domluvit. Většinu práce ale děláme doma, protože se to nestíhá. Protože je náš obor celkem nový, tak někdy ani nemáme skripta. Škola při propagaci slibuje hodně praxe, ale nedostáváme šanci si na praxi najít čas. Atmosféra je příjemná, lidé ochotní a milí:-))“ (názor studenta fakulty architektury se nám bohužel nepodařilo sehnat)

Stránky fakulty: www.cvut.cz

VUT V BRNĚ – FAKULTA ARCHITEKTURY

Kde: Fakulta Architektury Vysokého učení technického v Brně, Studijní program Architektura a urbanismus, obor Architektura

Forma studia – prezenční, čtyřleté bakalářské

Charakteristika oboru: Čtyřleté bakalářské studium poskytne posluchačům základní znalosti v oblasti stavitelství, výtvarné tvorby a výpočetní techniky. Studenti se v průběhu prvního ročníku setkají s předměty: základy architektury, geologie a materiály, deskriptiva, dějiny architektonického navrhování, typologie, v ročníku druhém a třetím např.: nosné konstrukce, interiér a výstavnictví, urbanismus – stavba měst, kompozice architektury, ateliér nebo pozemní stavitelství.

Navazující magisterský program: studijní program Architektura a urbanismus, obor Architektura

Uplatnění absolventů: Absolvent bakalářského studijního programu je vybaven znalostmi potřebnými k řešení základních úloh navrhování staveb, a to jak z hlediska urbanistických vazeb, tak z hlediska technického a výtvarného detailu. Uplatnění nachází absolventi zejména ve stavebních a architektonických institucích.

Přijímací řízení: Přijímací řízení na VUT v Brně je dvoukolové. Obsahem prvního lednového kola je zkouška talentová, v níž uchazeči o studium vypracují kresebnou studii podle předlohy a architektonický úkol. Ti, kteří uspějí, postupují do následujícího kola. Druhá část přijímacího řízení proběhne v červnu formou písemného testu z matematiky a deskriptivní geometrie v rozsahu středoškolské látky gymnázií, písemného testu z oblasti kultury, architektury a umění, a ústního odborného pohovoru.

  • Úspěšnost uchazečů – 24,5 % (2008)

Stránky fakulty:www.fa.vutbr.cz

Pozn. Údaje o počtu přihlášených a přijatých studentů pro akademický rok 2007/2008 se týkají pouze uchazečů o studium s českým občanstvím.

Zdroje: webové stránky jednotlivých fakult, http://www.kampomaturite.cz/…a-verejne-vs