Speciál O OBORECH: Arboristika

27. 7. 2011 | O studijních oborech

Co je arboristika

Jak už bylo naznačeno, studium arboristiky se bude točit převážně kolem stromů.
Jako obor patří mezi ty spíše mladší (samostatně je mu pozornost věnována teprve asi dvě desetiletí) a obsahově tvoří jakýsi „oslí můstek“ mezi vědou o okrasném zahradnictví a lesnictvím. Ostatně, přímo arboristiku u nás vypisuje pouze Mendelova univerzita v Brně, a tam vzešel právě ze spolupráce Lesnické a dřevařské a Zahradnické fakulty.
Jeho hlavním zájmem je péče o dřeviny pěstované v městském prostředí, jako jsou parky, aleje, zahrady, památné stromy, výsadby zvláštního významu aj. Ideální je tedy hlavně pro milovníky přírody. „Arboristika mě zaujala už jen pro to, jaké předměty se tam vyučují a že se setkám s přírodou. Více či méně jsem věděl, do čeho jdu, i od kamarádů,“ říká Roman Petrek, který arboristiku studuje prvním rokem.

Náplň studia

Studenti se v rámci oboru nevěnují pouze studiu stromů a keřů z hlediska jejich biologické povahy či taxonomie, ale seznámí se také se základními ekofyziologickými procesy, naučí se rozpoznávat a léčit choroby a různé poruchy dřevin, posuzovat jejich stabilitu, rekultivovat zahrady a parky atp. Další součástí studia arboristiky jsou též předměty zabývající se různými metodami implementace a pěstování stromů v rámci lesních ekosystémů, volné krajiny i (a to zejména) sídelních oblastí, nebo naopak jejich šetrným odstraňováním, bezpečným kácením a mnohým dalším.
Nechybí však ani kontextové kurzy zaměřené na legislativu, možnosti oborových podnikatelských aktivit, nabídku dostupných technologických i technických prostředků užívaných v arboristice nebo péči o stromy. „Jsou zde i zábavné a hravé předměty, jako jsou třeba geologie a pedologie, ekofyziologie, geodézie a další,“ říká Roman. V rámci volitelných předmětů se pak lze setkat například s dendometrií, sanací a konzervací stromů, aplikovanou mykologií, trávníkářstvím, dendrochronologií, stromolezectvím, marketingem, péčí o chráněná území aj. V nabídce studia je také jeden světový jazyk.
I přes své zaměření není studium arboristiky „procházkou růžovým sadem“, ale jak říká Roman, zvládat se dá. „Které studium na vysoké škole není náročné… Když se člověk od dětství věnuje přírodě a nemá rád pohodlí ve městě, není to zase tak těžké, ale hlavně je třeba si průběžně opakovat látku a skripta,“ podotýká.

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru nacházejí uplatnění v různých oblastech státní, veřejné a komunální správy zeleně, ve státní správě a organizacích ochrany přírody, v nižších pedagogických funkcích v učňovském školství, dále kupříkladu ve výzkumu dřevin apod. Nabyté znalosti mohou uplatnit také v diagnostice, léčení a případném odstraňování stromů či celých porostů. To vše při dodržování zásad ochrany přírody a životního prostředí i nařízení dotýkajících se bezpečnosti práce.

Přijímací zkoušky

Jak už bylo řečeno, obor arboristika u nás zatím nabízí pouze Mendelova univerzita v Brně. Přijímací zkoušky k bakalářskému studiu (magisterský obor zatím škola nevypisuje) se zde pořádají pouze z biologie, a to písemnou formou. Bez přijímacích zkoušek jsou přijímáni ti uchazeči, kteří v závěru předposledního a v pololetí posledního roku studia na střední škole dosáhli studijního průměru do 1,5 včetně.

Kde arboristiku studovat

Mendelova univerzita v Brně
Fakulta: Lesnická a dřevařská (ve spolupráci s fakultou Zahradnickou)
Obor: Arboristika (Bc., P; 3 roky)
Web: www.ldf.mendelu.cz

Zdroj:
www.ldf.mendelu.cz
www.arboristika­.com

Foto: Stock.XCHNG

Další články k tématu

Nejneobvyklejší bakalářské obory

Někteří maturanti zatím tápou a nejsou si ještě jistí, co by chtěli studovat a jaké obory vysoké školy vůbec nabízejí. Právo, medicína, informatika…tak přesně o těchto oborech se bavit nebudeme. Představíme vám výběr těch nejneobvyklejších oborů, které nabízejí české veřejné i soukromé vysoké školy. Zvířata a obory „budoucnosti“ Milovníci psů nechť věnují pozornost oboru Kynologie […]

číst více

Tereza o studiu na FP TUL: Jsme tady taková rodinka

Studentka Tereza S. se před čtyřmi lety přihlásila na Fakultu přírodovědně-humanitní a pedagogickou Technické univerzity v Liberci (FP TUL) a protože je v posledním semestru, její studium bakaláře pomalu končí. Proč by neměnila a proč by FP TUL doporučila i vám? Vyučující znají své studentky a studenty jménem FP TUL nabízí celou řadu pedagogických studijních […]

číst více