Speciál O OBORECH: Anorganická chemie

1. 8. 2011 | O studijních oborech

Chemie je věda velmi důležitá pro dnešní dobu a na její výdobytky narážíme na každém kroku. Jednou z možných specializací v této oblasti je právě chemie anorganická; obor, který můžete studovat hned na několika českých školách.

Náplň oboru a uplatnění absolventů

Anorganická chemie se zabývá strukturou, složením a reakcemi chemických prvků a jejich sloučenin s výjimkou většiny sloučenin uhlíku a některých sloučenin křemíku, které spadají do chemie anorganické. Asi nejčastěji jde o různé kovy. Studenti tohoto oboru se uplatní především ve vědě a výzkumu, v českých i zahraničních firmách podnikajících v oblasti anorganických materiálů, v navrhování nových materiálů pro lékařství či v učitelství.

Kde a jak studovat anorganickou chemii

Dříve se anorganická chemie studovala jako pětiletý magisterský obor; dnes ji školy nabízejí převážně v podobě dvouletého navazujícího magisterského studia, kterému zpravidla předchází některý jiný bakalářský chemický obor, ať již chemie jako taková, chemie v přírodních vědách či třeba chemie se zaměřením na vzdělávání. Na bakalářském stupni nabízí pouze Univerzita Pardubice na Fakultě chemicko-technologické obor Anorganické materiály. Dvouleté magisterské studium anorganické chemie nabízí v prezenční formě přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzityUniverzity Palackého. Všechny čtyři školy univerzita nabízí doktorské studium tohoto oboru v prezenční i kombinované formě. A na Vysoké škole chemicko-technologické si můžete vybrat hned z několika navazujících magisterských oborů zaměřených tímto směrem: nabízí se obory Anorganická chemie, Anorganické nekovové materiály a Základní a speciální anorganické technologie.

Přijímací zkoušky

Na Anorganické materiály na Univerzitě Pardubice se přijímá bez přijímacích zkoušek, přijímáni jsou přednostně ti s lepšími známkami ze střední školy. Přihlášky na tento obor je stále možné podávat. Na navazující magisterské studium je zpravidla zapotřebí zvládnout zkoušku z chemie v rozsahu bakalářského studia.

Předměty

Skladba předmětů se liší na jednotlivých školách, v osnovách se objevuje například technologie anorganických materiálů, termodynamika a energetika materiálů, nějaká podoba výpočetních technologií a chemických informačních systémů, chemie a fyzika pevných látek, studenti se zabývají syntézou nových látek či modely molekul, blíže se zaměřují na kovy, skla, polovodiče, keramické a stavební materiály či nanomateriály, součástí studia bývá i výuka jazyka, exkurze a samozřejmě laboratorní cvičení. Ve volitelných předmětech se studenti mohou zaměřit na různá odvětví jaderné fyziky, chemie potravin, kurzy na pomezí chemie a biologie, ekologie, metalurgie, manažerské dovednosti nebo právo.

Zdroj: webové stránky jednotlivých škol

Zdroj fotografie: Stock.Xchng

Další články k tématu

Vyzkoušejte si obory budoucnosti na VŠCHT - DOD 27. a 28. ledna

Vyzkoušejte si obory budoucnosti na VŠCHT - DOD 27. a 28. ledna

Chemická kybernetika, biochemie a mikrobiologie, environmentální analýza či vodíkové technologie a nanomateriály. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze pořádá 27. a 28. ledna 2023 dny otevřených dveří, na nichž představí zájemcům široké spektrum studijních programů budoucnosti. Kromě toho čekají na návštěvníky exkurze po špičkově vybavených výzkumných laboratořích, prohlídky jedné z nejstarších mineralogických sbírek u nás či návštěva výzkumného …

Pět vysokoškolských oborů, o kterých jste ještě neslyšeli

Pět vysokoškolských oborů, o kterých jste ještě neslyšeli

Lékařství, pedagogika, práva… tyto obory se vám nejspíš vybaví, když se řekne vysokoškolské studium. To ale rozhodně není všechno, co vysoké školy nabízí. Třeba největší česká vysoká škola, Univerzita Karlova, má v nabídce téměř 900 studijních programů! My jsem pro vás vybrali pět oborů, o kterých jste ještě (pravděpodobně) neslyšeli, a které vás připraví na …

Konec čínského institutu v Olomouci? Univerzita musí výpověď načasovat

Konec čínského institutu v Olomouci? Univerzita musí výpověď načasovat

Univerzita Palackého v Olomouci chce koncem května ukončit spolupráci s Konfuciovým institutem. Jeho účelem má být především šíření čínské kulturu a jazyka. Na rozdíl od podobných zahraničních institucí ale může činnost té čínské představovat bezpečnostní riziko. Situaci ohledně konce spolupráce univerzitě nyní mohou komplikovat smluvní podmínky. Smlouva s institutem má vypršet letos v květnu. Univerzita už o svém …