Speciál O OBORECH: Anorganická chemie

1. 8. 2011 | O studijních oborech

Chemie je věda velmi důležitá pro dnešní dobu a na její výdobytky narážíme na každém kroku. Jednou z možných specializací v této oblasti je právě chemie anorganická; obor, který můžete studovat hned na několika českých školách.

Náplň oboru a uplatnění absolventů

Anorganická chemie se zabývá strukturou, složením a reakcemi chemických prvků a jejich sloučenin s výjimkou většiny sloučenin uhlíku a některých sloučenin křemíku, které spadají do chemie anorganické. Asi nejčastěji jde o různé kovy. Studenti tohoto oboru se uplatní především ve vědě a výzkumu, v českých i zahraničních firmách podnikajících v oblasti anorganických materiálů, v navrhování nových materiálů pro lékařství či v učitelství.

Kde a jak studovat anorganickou chemii

Dříve se anorganická chemie studovala jako pětiletý magisterský obor; dnes ji školy nabízejí převážně v podobě dvouletého navazujícího magisterského studia, kterému zpravidla předchází některý jiný bakalářský chemický obor, ať již chemie jako taková, chemie v přírodních vědách či třeba chemie se zaměřením na vzdělávání. Na bakalářském stupni nabízí pouze Univerzita Pardubice na Fakultě chemicko-technologické obor Anorganické materiály. Dvouleté magisterské studium anorganické chemie nabízí v prezenční formě přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzityUniverzity Palackého. Všechny čtyři školy univerzita nabízí doktorské studium tohoto oboru v prezenční i kombinované formě. A na Vysoké škole chemicko-technologické si můžete vybrat hned z několika navazujících magisterských oborů zaměřených tímto směrem: nabízí se obory Anorganická chemie, Anorganické nekovové materiály a Základní a speciální anorganické technologie.

Přijímací zkoušky

Na Anorganické materiály na Univerzitě Pardubice se přijímá bez přijímacích zkoušek, přijímáni jsou přednostně ti s lepšími známkami ze střední školy. Přihlášky na tento obor na akademický rok 2011/2012 je stále možné podávat, a to do 14. 8. 2011. Na navazující magisterské studium je zpravidla zapotřebí zvládnout zkoušku z chemie v rozsahu bakalářského studia.

Předměty

Skladba předmětů se liší na jednotlivých školách, v osnovách se objevuje například technologie anorganických materiálů, termodynamika a energetika materiálů, nějaká podoba výpočetních technologií a chemických informačních systémů, chemie a fyzika pevných látek, studenti se zabývají syntézou nových látek či modely molekul, blíže se zaměřují na kovy, skla, polovodiče, keramické a stavební materiály či nanomateriály, součástí studia bývá i výuka jazyka, exkurze a samozřejmě laboratorní cvičení. Ve volitelných předmětech se studenti mohou zaměřit na různá odvětví jaderné fyziky, chemie potravin, kurzy na pomezí chemie a biologie, ekologie, metalurgie, manažerské dovednosti nebo právo.

Zdroj: webové stránky jednotlivých škol

Líbí se Vám naše stránky?


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

Zdroj fotografie: Stock.Xchng

Další články k tématu

OBOROVÝ SERIÁL – kam se hlásit, když chci chránit životní prostředí – část I

OBOROVÝ SERIÁL – kam se hlásit, když chci chránit životní prostředí – část I

Pokud vám není lhostejné, co se děje s přírodou kolem vás a chtěli byste se nějak aktivně zapojit do její ochrany, máte na výběr z mnoha vysokoškolských oborů, které vás na tuto profesní dráhu připraví. A protože oborů zabývajících se ekologií a enviromentalistikou je opravdu hodně, připravili jsme pro vás hned dva přehledy.  V prvním díle se mimo …

číst více
OBOROVÝ SERIÁL – kam se hlásit, když chci chránit životní prostředí – část II

OBOROVÝ SERIÁL – kam se hlásit, když chci chránit životní prostředí – část II

Jak říkal Paul Henry Dietrich: Člověk je nešťastný proto, že nerozumí přírodě. Pokud se jí chcete naučit rozumět a není vám jedno, co se děje kolem vás, můžete si vybrat hned z několika vysokoškolských studijních oborů. V druhé části našeho eko přehledu jsme jich pro vás našli dalších osm. Tentokrát s technickým zaměřením. Obor Inženýrství životního prostředí Pro …

číst více