Speciál O OBORECH: Anorganická chemie

1. 8. 2011 | O studijních oborech

Chemie je věda velmi důležitá pro dnešní dobu a na její výdobytky narážíme na každém kroku. Jednou z možných specializací v této oblasti je právě chemie anorganická; obor, který můžete studovat hned na několika českých školách.

Náplň oboru a uplatnění absolventů

Anorganická chemie se zabývá strukturou, složením a reakcemi chemických prvků a jejich sloučenin s výjimkou většiny sloučenin uhlíku a některých sloučenin křemíku, které spadají do chemie anorganické. Asi nejčastěji jde o různé kovy. Studenti tohoto oboru se uplatní především ve vědě a výzkumu, v českých i zahraničních firmách podnikajících v oblasti anorganických materiálů, v navrhování nových materiálů pro lékařství či v učitelství.

Kde a jak studovat anorganickou chemii

Dříve se anorganická chemie studovala jako pětiletý magisterský obor; dnes ji školy nabízejí převážně v podobě dvouletého navazujícího magisterského studia, kterému zpravidla předchází některý jiný bakalářský chemický obor, ať již chemie jako taková, chemie v přírodních vědách či třeba chemie se zaměřením na vzdělávání. Na bakalářském stupni nabízí pouze Univerzita Pardubice na Fakultě chemicko-technologické obor Anorganické materiály. Dvouleté magisterské studium anorganické chemie nabízí v prezenční formě přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzityUniverzity Palackého. Všechny čtyři školy univerzita nabízí doktorské studium tohoto oboru v prezenční i kombinované formě. A na Vysoké škole chemicko-technologické si můžete vybrat hned z několika navazujících magisterských oborů zaměřených tímto směrem: nabízí se obory Anorganická chemie, Anorganické nekovové materiály a Základní a speciální anorganické technologie.

Přijímací zkoušky

Na Anorganické materiály na Univerzitě Pardubice se přijímá bez přijímacích zkoušek, přijímáni jsou přednostně ti s lepšími známkami ze střední školy. Přihlášky na tento obor na akademický rok 2011/2012 je stále možné podávat, a to do 14. 8. 2011. Na navazující magisterské studium je zpravidla zapotřebí zvládnout zkoušku z chemie v rozsahu bakalářského studia.

Předměty

Skladba předmětů se liší na jednotlivých školách, v osnovách se objevuje například technologie anorganických materiálů, termodynamika a energetika materiálů, nějaká podoba výpočetních technologií a chemických informačních systémů, chemie a fyzika pevných látek, studenti se zabývají syntézou nových látek či modely molekul, blíže se zaměřují na kovy, skla, polovodiče, keramické a stavební materiály či nanomateriály, součástí studia bývá i výuka jazyka, exkurze a samozřejmě laboratorní cvičení. Ve volitelných předmětech se studenti mohou zaměřit na různá odvětví jaderné fyziky, chemie potravin, kurzy na pomezí chemie a biologie, ekologie, metalurgie, manažerské dovednosti nebo právo.

Zdroj: webové stránky jednotlivých škol

Líbí se Vám naše stránky?


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

Zdroj fotografie: Stock.Xchng

Další články k tématu

OBOROVÝ SERIÁL – kam se hlásit, když chci chránit životní prostředí – část I

OBOROVÝ SERIÁL – kam se hlásit, když chci chránit životní prostředí – část I

Pokud vám není lhostejné, co se děje s přírodou kolem vás a chtěli byste se nějak aktivně zapojit do její ochrany, máte na výběr z mnoha vysokoškolských oborů, které vás na tuto profesní dráhu připraví. A protože oborů zabývajících se ekologií a enviromentalistikou je opravdu hodně, připravili jsme pro vás hned dva přehledy.  V prvním díle se mimo …

číst více
Nejžádanější obory VŠ a šance na přijetí

Nejžádanější obory VŠ a šance na přijetí

Při výběru vysoké školy je dobré zjistit si, jakou máte šanci na přijetí. Ne proto, abyste to předem vzdali, protože šance na úspěch je nepatrná, ale proto abyste si zajistili zadní vrátka. Určitě máte svoji vysněnou univerzitu, je však pravděpodobné, že stejný nebo podobný obor otevírají i jinde. Přihlášek si tak určitě podejte více. Abychom …

číst více
OBOROVÝ SERIÁL – kam se hlásit, když chci chránit životní prostředí – část II

OBOROVÝ SERIÁL – kam se hlásit, když chci chránit životní prostředí – část II

Jak říkal Paul Henry Dietrich: Člověk je nešťastný proto, že nerozumí přírodě. Pokud se jí chcete naučit rozumět a není vám jedno, co se děje kolem vás, můžete si vybrat hned z několika vysokoškolských studijních oborů. V druhé části našeho eko přehledu jsme jich pro vás našli dalších osm. Tentokrát s technickým zaměřením. Obor Inženýrství životního prostředí Pro …

číst více