S ruštinou pro certifikát

12. 8. 2010 | Studium v zahraničí

Uvažujete-li svou znalost doložit nějakým osvědčením, máte v podstatě dvě možnosti. Buď se rozhodnete pro státní jazykovou zkoušku (tzv. malou či velkou státnici), nebo mezinárodně uznávané certifikáty z několika úrovní a oblastí, které u nás ale vydává pouze jediná instituce.

1. Státní jazyková zkouška

Státní jazyková zkouška rozlišuje dvě úrovně, základní (B2) a všeobecnou (C1). Je také možné si nechat vydat Osvědčení o základní znalosti jazyka odpovídající úrovni B1. Dále můžete absolvovat dvě zkoušky odborné úrovně C2: Státní jazykovou zkoušku překladatelskou a Státní jazykovou zkoušku tlumočnickou. Žádná z těchto zkoušek ale není uznávána v zahraničí.
V nejbližší době nejsou vypsány žádné aktuální termíny. Aktuální informace můžete sledovat na stránkách Jazykové školy hlavního města Prahy.

2. Mezinárodně uznávané certifikáty

Certifikáty, u kterých můžete počítat i s mezinárodním uznáním, se v České republice vydávají na jediném místě: v Ruském středisku vědy a kultury v Praze 6. Středisko spolupracuje také s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem kultury. Osvědčení jsou pak vydávána přímo v Rusku.
Tyto mezinárodní certifikáty mohou zájemci skládat se zaměřením na tři různé oblasti: obchod, cestovní ruch nebo z ruštiny všeobecné. Testy odpovídají úrovním analogických jazykových testů (B1, B2, C1…).
Zkoušky se konají zpravidla 2× ročně, nejbližší termín je v listopadu 2010. Ceny zkoušek se pohybují mezi 1700,– až 3500, – Kč, dle úrovně.

Umět rusky? Vydejte se rovnou za zdrojem!Umět rusky? Vydejte se rovnou za zdrojem!

Příprava
Podcenit přípravu na jakoukoliv zkoušku se určitě nevyplácí. Už proto, že zkouška (státní i mezinárodní) má několik částí, během kterých může být prověřován nejen váš ústní a písemný projev, ale i schopnost porozumět čtenému textu a nahrávce či gramatické znalosti. Jazykových škol, které jsou schopny vás dobře připravit, určitě najdete v místě svého bydliště či studia dostatek. Zvažte také možnost stáže či jiné možnosti pobýt (nejen) v Rusku a jazyk tak trénovat mezi těmi nejzkušenějšími.

Zdroj:
RSVK

Zdroj fotografií: stock.xchng

Další články k tématu

Lepší plat i víc kontaktů aneb Co přináší studium v zahraničí

Studenti, kteří vyjedou studovat do zahraničí, dosáhnou v budoucnu na lepší platové ohodnocení než studenti, kteří zůstanou v Česku. Vyplývá to z průzkumu, který si nechal zpracovat Dům zahraniční spolupráce (DSZ). Do průzkumu se zapojilo přes 600 lidí ve věku 18 až 35 let. Byli rozděleni zhruba na dvě poloviny, podle toho, zda studovali v zahraničí nebo ne, […]

číst více

Čtvrtstoletí s Erasmem. Do zahraničí vyjelo přes 400 tisíc Čechů

Evropský stipendijní program Erasmus funguje v Česku již 25 let. Za tu dobu se do něj zapojilo přibližně 411 tisíc Čechů. Nejčastěji šlo o vysokoškolské studenty a pracovníky. Od roku 2014 je program pod názvem Erasmus+ otevřený i žákům základních a středních škol, učitelům, pracovníkům s mládeží nebo sportovním trenérům. Jen loni do zahraničí s Erasmem vyjelo […]

číst více

Češi se zhoršili v angličtině. Slováci se naopak zlepšili

Česko se letos propadlo v mezinárodním srovnání znalosti angličtiny. Mezi 113 zeměmi světa hodnocenými v rámci English Proficiency Index (EPI) skončilo na 26. místě. Ve srovnání s loňským hodnocením si tak o tři příčky pohoršilo. Zlepšení naopak zaznamenali Slováci, kteří předběhli Čechy a skončili 18. „Přestože se dlouhodobě diskutuje o nízké úrovni výuky angličtiny na základních školách, […]

číst více