S ruštinou pro certifikát

12. 8. 2010 | Studium v zahraničí

Angličtina, němčina a francouzština už dávno nestačí pro efektivní komunikaci v mezinárodním obchodu. Stále více se mluví o jazyce, který prožívá v posledních letech renesanci. Možná jste si mysleli, že ruština zmizela z nutné výbavy světoběžníka někdy před dvaceti roky. Omyl, certifikát z ruského jazyka se vám může hodně hodit!

Uvažujete-li svou znalost doložit nějakým osvědčením, máte v podstatě dvě možnosti. Buď se rozhodnete pro státní jazykovou zkoušku (tzv. malou či velkou státnici), nebo mezinárodně uznávané certifikáty z několika úrovní a oblastí, které u nás ale vydává pouze jediná instituce.

1. Státní jazyková zkouška

Státní jazyková zkouška rozlišuje dvě úrovně, základní (B2) a všeobecnou (C1). Je také možné si nechat vydat Osvědčení o základní znalosti jazyka odpovídající úrovni B1. Dále můžete absolvovat dvě zkoušky odborné úrovně C2: Státní jazykovou zkoušku překladatelskou a Státní jazykovou zkoušku tlumočnickou. Žádná z těchto zkoušek ale není uznávána v zahraničí.
V nejbližší době nejsou vypsány žádné aktuální termíny. Aktuální informace můžete sledovat na stránkách Jazykové školy hlavního města Prahy.

2. Mezinárodně uznávané certifikáty

Certifikáty, u kterých můžete počítat i s mezinárodním uznáním, se v České republice vydávají na jediném místě: v Ruském středisku vědy a kultury v Praze 6. Středisko spolupracuje také s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem kultury. Osvědčení jsou pak vydávána přímo v Rusku.
Tyto mezinárodní certifikáty mohou zájemci skládat se zaměřením na tři různé oblasti: obchod, cestovní ruch nebo z ruštiny všeobecné. Testy odpovídají úrovním analogických jazykových testů (B1, B2, C1…).
Zkoušky se konají zpravidla 2× ročně, nejbližší termín je v listopadu 2010. Ceny zkoušek se pohybují mezi 1700,– až 3500, – Kč, dle úrovně.

Umět rusky? Vydejte se rovnou za zdrojem!Umět rusky? Vydejte se rovnou za zdrojem!

Příprava
Podcenit přípravu na jakoukoliv zkoušku se určitě nevyplácí. Už proto, že zkouška (státní i mezinárodní) má několik částí, během kterých může být prověřován nejen váš ústní a písemný projev, ale i schopnost porozumět čtenému textu a nahrávce či gramatické znalosti. Jazykových škol, které jsou schopny vás dobře připravit, určitě najdete v místě svého bydliště či studia dostatek. Zvažte také možnost stáže či jiné možnosti pobýt (nejen) v Rusku a jazyk tak trénovat mezi těmi nejzkušenějšími.

Zdroj:
RSVK

Zdroj fotografií: stock.xchng

Další články k tématu

Erasmus dal světu miliardu dětí. Co ještě jste o programu nevěděli?

Erasmus dal světu miliardu dětí. Co ještě jste o programu nevěděli?

Program Erasmus umožňuje již od osmdesátých let minulého století studentům v evropských zemích vycestovat a získávat zkušenosti. Od roku 2014 byl program „vylepšen“ na Erasmus+. Díky tomu se teď do programu mohou zapojit také například učitelé nebo jiní odborníci na vzdělání. Evropská komise nyní odhalila 10 faktů, které jste o Erasmu nejspíš nevěděli. Pár studentů, desítka …