Přípravné kurzy z fyziky a matematiky na ČVUT v Praze

3. 2. 2014 | Aktuality

Chystáte-li se hlásit na České vysoké učení technické v Praze (ČVUT), a nebo na jakoukoli jinou školu podobného zaměření, můžete využít nabídky Fakulty elektrotechnické (FEL) ČVUT a přihlásit se na přípravný kurz fyziky a matematiky.

Kurzy se budou zaměřovat především na opakování středoškolské látky a současně budou brát v potaz obsah výuky v rámci předmětů vyučovaných na FEL. Kromě přípravy na studium na vysoké škole lze však kurzy pojmout také jako užitečnou přípravu k maturitě.

Kurzy se uskuteční v období od 18. února až do 23. května 2014 na adrese FEL ČVUT, Technická 2, Praha 6 – Dejvice, a to dvakrát týdně (v úterý a ve čtvrtek). Blok fyziky bude probíhat vždy od 16:15 do 17:45 hod., blok matematiky pak v čase od 18:00 do 19:30 hod.

Cena kurzu z matematiky činí 2.400,– Kč, kurz fyziky pak stojí 2.400,– Kč. Při objednávce obou kurzů současně zaplatíte 3.900,– Kč. Obsah jednotlivých kurzů si lze prohlédnout na stránkách fyzika.feld.cvut­.cz. Na stejných stránkách lze také podstoupit tzv. autotest, který má zájemcům nastínit, zda je vhodné, aby se kurzu zúčastnili. Na oba kurzy se lze registrovat prostřednictvím webového formuláře.

Zdroj: fyzika.feld.cvut­.cz
Logo: intranet.cvut.cz