Přípravné kurzy pro nové studenty

10. 8. 2010 | Tiskové zprávy

Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava pořádá pro studenty, přijaté ke studiu prvního ročníku v akademickém roce 2010/2011, přípravný kurz ke zdokonalení poznatků ze středoškolské matematiky, deskriptivní geometrie, fyziky a chemie. Kurz proběhne v prostorách technické univerzity v Ostravě-Porubě od 30. srpna do 10. září 2010.

Zkušenosti pedagogů VŠB-TUO ukazují, že v posledních letech dochází k výraznému poklesu znalostí přijímaných studentů v přírodovědných předmětech. Protože tyto předměty tvoří základ odborného studia na technických fakultách VŠB-TUO, stávají se v prvních dvou ročnících studia příčinou neúspěšnosti mnohých studentů.

Pořádáním těchto kurzů vytváří technická univerzita podmínky nejen pro zdokonalení znalostí v těchto odborných předmětech, ale přispívá také k vyrovnání rozdílných stupňů znalostí těchto disciplín hned na počátku studia. Absolvováním kursu studenti zahájí studium na technické univerzitě na stejné výchozí pozici.

Výuka bude probíhat podle učebních osnov gymnázií a skladbu předmětů si účastníci zvolí podle vlastního uvážení. Přihlášky do kurzu lze zasílat i elektronicky a to až do 20. srpna 2010. Cenu kurzu a více informací na www.vsb.cz

Mgr. Táňa Kantorková
manažerka pro vnější vztahy
telefon: 597 323 700
e.mail: tana.kantorkova@vsb.cz