Přihlášky na přeshraniční obor Bioinformatics až do 15. května!

17. 4. 2012 | Aktuality

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity nabízí možnost studovat v nově akreditovaném přeshraničním výběrovém oboru Bioinformatics (Bioinformatika) – přihlášky je možné podávat do 15. 5. 2012.

O této možnosti a o oboru jsme vás informovali již v této aktualitě.

Spolu s již fungujícím oborem Biological Chemistry jde o druhé přeshraniční studium, které bude PřF realizovat ve spolupráci s Johannes Kepler Universität v Linci. Rozšíří a posílí se tak již existující úzká spolupráce mezi oběma partnerskými univerzitami.

Bioinformatics je výběrový obor vyučovaný v anglickém jazyce, který bude vychovávat odborníky v nové a v poslední době enormně se rozvíjející vědní disciplíně.

Informace o přijímacím řízení na obor Bioinformatics (formát pdf).

Zdroj: tisková zpráva