Bioinformatika

Cítím tu méně xenofobie, možná mi začne časem chybět český smysl pro humor, říká doktorand bioinformatiky v Belgii

David Novák v loňském semestru nastoupil na doktorandské studium na Gentské univerzitě ve vlámské části Belgie. Jeho oborem je bioinformatika – zpracovávání biologických dat za pomocí počítačových technologií. Nejčastěji pracuje s daty o bílkovinách z buněk kostní dřeně nebo krve, což ve výsledku pomáhá lépe porozumět imunitnímu systému i efektivně rozpoznat nemoci, které ho postihují, […]

číst více

POROVNÁNÍ OBORŮ: Informatika

Studijní program informatika se nezabývá pouze fungováním moderních technologií, ale táhne se jako červená niť celou řadou vědních oborů od matematiky přes biologii až po sociologii. V čem jsou jednotlivé oblasti informatiky specifické?

číst více

Přihlášky na přeshraniční obor Bioinformatics až do 15. května!

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity nabízí možnost studovat v nově akreditovaném přeshraničním výběrovém oboru Bioinformatics (Bioinformatika) – přihlášky je možné podávat do 15. 5. 2012. O této možnosti a o oboru jsme vás informovali již v této aktualitě. Spolu s již fungujícím oborem Biological Chemistry jde o druhé přeshraniční studium, které bude PřF realizovat ve spolupráci s Johannes Kepler Universität v Linci. Rozšíří a posílí se tak […]

číst více

Nový přeshraniční obor Bioinformatics – přihlášky do 15. dubna!

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity nabízí možnost studovat v nově akreditovaném přeshraničním výběrovém oboru Bioinformatics (Bioinformatika) – přihlášky je možné podávat do 15. dubna 2012. Spolu s již fungujícím oborem Biological Chemistry jde o druhé přeshraniční studium, které bude Přírodovědecká fakulta realizovat ve spolupráci s Johannes Kepler Universität v Linci. Podmínky přijímacího řízení: Uchazeči o studium v oboru Bioinformatika vykonají zkoušku z angličtiny, která má za cíl […]

číst více

Na nové obory na Jihočeské univerzitě se stále můžete hlásit

Až do poloviny dubna je možné se hlásit na dva nové bakalářské obory na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Jde o obory Bioinformatika na Přírodovědecké fakultě a Ochrana vod na Fakultě rybářství a ochrany vod. Bioinformatika je nově akreditovaný obor vyučovaný v angličtině. Jde o přeshraniční studium, které bude Přírodovědecká fakulta realizovat ve spolupráci s Johannes Kepler Universität v Linci. Ke studiu […]

číst více

Přeshraniční studium Bioinformatiky na Jihočeské univerzitě

Přírodovědecké fakultě JU byla Akreditační komisí České republiky schválena na dobu šesti let žádost o akreditaci přeshraničního bakalářského oboru Bioinformatics (Bioinformatika). Spolu s již fungujícím oborem Biological Chemistry jde o druhé přeshraniční studium, které bude PřF realizovat ve spolupráci s Johannes Kepler Universität v Linci. Rozšíří a posílí se tak již existující úzká spolupráce mezi oběma partnerskými univerzitami. Bioinformatics je […]

číst více

Tomáš Svoboda: Věda je zábava

V listopadu se nadějným středoškolákům v Brně udělovaly ceny Česká hlavička. V kategorii Futura s podtitulem Řešení pro budoucnost získal první místo Tomáš Svoboda (20), který se rozhodl zkonstruovat vlastní rentgen. Přinášíme vám s ním rozhovor.

číst více